25 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer

Liberalisering af vand og varme betyder ekstraregning på 11 milliarder

Slut med billige lån

Liberalisering af vand og varme betyder ekstraregning på 11 milliarder

Banker og private låneinstitutter scorer kassen, hvis regeringen liberaliserer vand,- varme- og affaldssektoren. Så er det nemlig slut med billige lån hos KommuneKredit.

Når de danske forsyningsselskaber i dag investerer i nye anlæg, så borgernes forsyningssikkerhed og miljøet er sikret gode vilkår, sker det med billige lån fra KommuneKredit.
FOTO: AffaldVarme Aarhus
1 af 1

Regeringens planer om en liberalisering af forsyningssektoren risikerer at føre til en ekstraregning på 11 milliarder kroner i dyre renter.

Det kan komme til at koste voldsomt mange penge, hvis sektoren bliver tvunget til at bytte de billige lån ud med dyrere private lån.
Jacob Hartvig Simonsen, Dansk Affaldsforening

Det viser en udregning fra KommuneKredit, som Arbejderen er i besiddelse af.

>> LÆS OGSÅ: Dyre private lån kan ramme udkantsområder

Hvis den danske vand-, spildevands-, affalds- og fjernvarmesektor bliver liberaliseret, kan selskaberne nemlig ikke længere få billige lån hos KommuneKredit. I stedet skal de ud og låne penge på markedsvilkår hos banker og pengeinstitutter.

KommuneKredit må nemlig ikke yde lån til konkurrenceudsatte aktiviteter.

Renteomkostninger stiger

I dag har de offentligt ejede forsyningsselskaber en samlet gæld til KommuneKredit på 52 milliarder, viser KommuneKredits opgørelse.

Alene landets 26 affaldseenergianlæg har en samlet gæld hos KommuneKredit for 11 milliarder.

– Det kan komme til at koste voldsomt mange penge, hvis sektoren bliver tvunget til at bytte de billige lån i KommuneKredit ud med dyrere private lån. Alene affaldsselskaberne risikerer en ekstra engangsudgift på 1,3 milliarder i at indfri de billige lån og optage nye private lån. Herefter vil de dyrere private lån koste en årlig ekstra renteomkostninger på minimum 300 millioner, fortæller direktør i Dansk Affaldsforening, Jacob Hartvig Simonsen, til Arbejderen.

I dag hæfter samtlige kommuner solidarisk for gælden i KommuneKredit. Det betyder, at KommuneKredit er sikre på at få deres penge igen. Og når KommuneKredits risiko ved at låne penge ud er lav, betyder det en meget lav rente.

Rammer alle

Det er ikke kun de privatiserede forsyningsselskaber, der ikke længere kan få billige lån. Også de selskaber, der fortsat vil være offentligt ejede, må vinke farvel til de billige lån, hvis private gør deres indtog i sektoren.

– Hvis private og offentlige selskaber skal konkurrere side om side på et frit marked, duer det ikke, at det private selskab skal gå i banken og låne penge til en høj rente, mens det offentlige selskab kan låne billigt hos KommuneKredit. Det er konkurrenceforvridende, og forbudt i henhold til EU-traktaten, forklarer kommunikationschef hos brancheorganisationen Danske Vand- og Spildevandsforening, Karsten Bjørno.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. maj. 2017 - 14:41   10. maj. 2017 - 15:10

Liberalisering

ml@arbejderen.dk
Forsyningsstrategi

Energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt offentligjorde i september 2016 regeringens strategi for forsyningsområdet. Regeringen lægger blandt andet op til at:

  • Effektivisere 5,9 milliarder kroner på hele den danske forsyningssektor (drikkevand, spildevand, varme, affald).

  • Liberalisere forsyningssektoren.

  • Det skal bedre kunne betale sig for kommunerne at sælge ud af de offentlige vand-, spildevand-, affalds- og fjernvarmeanlæg.

  • Det såkaldte hvile-i-sig-selv princip skal afskaffes.

  • Det skal være tilladt at oparbejde et overskud indenfor forsyningerne.

  • Kommunerne skal ikke længere kunne anvise det affald, som kommunerne håndterer.

  • >> Læs hele forsyningsstrategien