25 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Lav skoleydelse skubber unge på kontanthjælp

Færre søger mod produktionsskoler

Lav skoleydelse skubber unge på kontanthjælp

Regeringens forringelser af produktionsskoleelevernes ydelser har fået 30 procent færre unge til at søge ind på produktionsskolerne i forhold til sidste år, viser ny opgørelse fra Produktionsskoleforeningen.

Arkivfoto: Lave ydelser til produktionsskoleelever skubber unge over på kontanthjælp.
FOTO: PN
1 af 1

I en ny undersøgelse har Produktionsskoleforeningen set på baggrunden for, at antallet af unge, som søger optagelse på en produktionsskole, er faldet med hele 30 procent på bare et år. Konklusionen lyder, at forringelserne af de unges ydelser er en helt afgørende faktor.

At skære i ydelsen her skærer reelt i en del unges mulighed for at gå på produktionsskole.
Arndt Vestergaard Low, Center for Ungdomsforskning

Med vedtagelsen af Finansloven for i år fik de unge nemlig skåret drastisk ned på skoleydelsen fra januar 2017. Hjemmeboende over og under 18 år gik fra henholdsvis 3560 kroner og 2760 kroner for fire uger til en ens ydelse på 1400 kroner. Udeboende over 18 år fik skåret cirka 1600 kroner af fire ugers ydelse, der i dag er på 5000 kroner.

Ser man på resultatet af Produktionsskoleforeningens undersøgelse, så er det ikke de unges bopæl, samarbejde med lokalområdet eller skolernes faglige tilbud og niveau, der afgør den faldende søgning til skolerne. Tværtimod vil flere unge gerne gå på skolerne, men vælger at komme på kontanthjælp i stedet, fordi de med den har bedre mulighed for at betale husleje eller have penge til basale daglige fornødenheder end med en skoleydelse.

Rammer de allersvageste

Hanne Pontoppidan, formand for produktionsskolelærernes fagforbund Uddannelsesforbundet, fortæller til Arbejderen, at det også er hendes erfaring, at reduceringen af skoleydelsen har medført et markant fald i søgningen mod produktionsskolerne.

– Det er forfærdeligt, fordi nedskæringen i ydelserne rammer de allersvageste unge med de ringeste muligheder. Så bliver man ikke tændt på at gå i gang med en uddannelse, og man kan ikke forestille sig, hvordan man skal gennemføre et uddannelsesforløb, siger hun.

Hanne Pontoppidan mener, at det er "helt urimeligt", at regeringen har sat skoleydelsen for denne gruppe unge så lavt, at de skal stilles væsentligt ringere end de unge på professionsuddannelserne og de videregående uddannelser. 

– De unge skal have et rimeligt forsørgelsesgrundlag, hvis de skal kunne blive tændt på at uddanne sig.

Forskelsbehandling

Socialrådgiver Gunvor Auken, tidligere forbundssocialrådgiver for 3F og medlem af Kofoed Skoles bestyrelse, skriver i et debatindlæg i Jyllands-Posten, at regeringens skolepenge til de unge på deres nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) vil holde de unge på kontanthjælp. Hun skriver:

"Og så kommer det store spørgsmål: Er det fordi de unge hellere vil blive på den høje kontanthjælp, eller er det fordi 5.416 kroner ikke er til at leve for, uanset hvor gerne man vil på produktionsskole, hvor dagen mere ligner en arbejdsdag med vægt på den praktiske og sociale tilgang til dygtiggørelse?"

Gunvor Auken forklarer, hvordan unge på SU er bedre stillet, da de får 6.106 kroner om måneden og desuden har mulighed for at tage lån og erhvervsarbejde ved siden af. Hun beskriver, hvordan FGU netop har til formål at tiltrække de unge, som er i farezonen for ikke at få fodfæste på arbejdsmarkedet og et selvforsørgende liv, og som ikke har "mor og far i ryggen."

"Hvordan kan det gå til, at der skal gøres så stor forskel på unge fra forskellige socialgrupper?", skriver hun.

Mister muligheder

Arbejderen har bedt adjunt og Ph.d Arndt Vestergaard Low fra Center for Ungdomsforskning, ved Aarhus Universitet om at kommentere Produktionsskoleforeningens undersøgelse. Han nævner, at det nok tidligere har været skoleydelsen, som har gjort det muligt for de unge, at gennemføre et forløb på produktionsskole.

– At skære i ydelsen her skærer reelt i en del unges mulighed for at gå på produktionsskole. Så umiddelbart er jeg enig i Produktionsskolernes beragtning, siger Arndt Vestergaard Low.

Han kritiserer samtidigt, at der på denne måde skæres i de uddannelser, som bidrager til at få de unge, "som måske hænger lidt i kanten af uddannelse og job, motiveret og engageret i uddannelse og læring igen" og understreger, hvor væsentlige uddannelsestilbuddet er i det samlede uddannelsesbillede.

Nu foreslår regeringen helt at afskaffe ydelsen til de omkring 7.600 hjemmeboende under 18 år. Forslaget er en del af regeringens samlede udspil til en ny Forberedende Grunduddannelse til de omkring 50.000 unge under 25 år, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, skriver DR Nyheder.

Ser man på resultatet af Produktionsskoleforeningens undersøgelse, så vil det sandsynligvis resultere i, at endnu færre unge vil bruge én af landets 81 produktionsskoler som et skridt på vejen til et arbejde. 

21. jun. 2017 - 13:56   21. jun. 2017 - 16:32

Uddannelse

bs@arbejderen.dk