04 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Landmænd går imod EU-Mercosur-handelsaftale

Landbrugsorganisationer siger stop

Landmænd går imod EU-Mercosur-handelsaftale

Hvis EU åbner op for endnu flere landbrugsvarer fra Mercosur-lande som eksempelvis Brasilien, vil det føre til øget industriel, eksportorienteret produktion i det sydamerikanske land. Og det vil gå ud over Amazonas-skoven og dermed klimaet og biodiversiteten, advarer landbrugsorganisationer.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter advarer sammen med 40 andre landbrugsorganisationer mod, at EU-Mercosur-aftalen åbner op for fødevarer, der produceres under forhold og standarder, som ikke lever op til de samme krav, der stilles til EU's eget landbrug.
FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

41 landbrugsorganisationer fra 14 EU-lande er gået sammen om en opfordring til at afvise forslaget til en handels- og investeringsaftale mellem EU og Mercosur-landene i Latinamerika. I Danmark har Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter skevet under på appellen.

EU-Mercosur-aftalen øger importen af produkter som kød, sukker og soja fra Mercosur-landene, hvilket vil tilskynde dem til en stærkt eksportorienteret, endnu mere industriel produktionsmodel.
Christen Sievertsen,
Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter

– Danske mælkeproducenter kan ikke stiltiende blive ved med at acceptere, at EU's fødevaremarked åbnes mere og mere for fjerne produkter, der kan produceres under forhold og standarder, som ikke lever op til de samme krav, der stilles til EU's eget landbrug. Mercosur-aftalen er endnu et eksempel på, at øget adgang for industriprodukter fra EU "betales" med øget adgang for landbrugsvarer fra fjerne egne, siger sekretariatschef hos Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter Christen Sievertsen til Arbejderen.

Han fortsætter:

– En del af EU's nye landbrugspolitik er, at fødevarer i stigende omfang skal afsættes lokalt. Men med EU-Mercosur-aftalen forventes importen af produkter som kød, sukker og soja fra Mercosur-landene at stige, hvilket vil tilskynde dem til en stærkt eksportorienteret, endnu mere industriel produktionsmodel. Amazonas-skoven, som er integreret i verdensomspændende klimabeskyttelse og biodiversitet, skal forblive uberørt fra dette system. Krænkelser af menneskerettighederne er også en faktor, der ikke kan ignoreres i forbindelse med en sådan udvikling.

Øger kvoter med tusindvis af ton

Øget import af oksekød er et centralt emne i aftalen, også kaldet "bøf for biler", fordi et af de erklærede mål med aftalen er at øge importen af oksekød til EU fra Mercosur-landene mod en øget eksport af biler fra EU.

I dag kan Mercosur-landene sælge 200.000 ton oksekød til EU. EU-Mercosur-aftalen vil øge denne kvote til 299.000 ton – altså en stigning på 50 procent.

Det er ikke kun handlen med oksekød, som aftalen vil liberalisere. Også kvoterne for fjerkræ, sukker og ris skal stige med hundredtusindvis af ton.

Landmændene opfordrer til i stedet at føre en handelspolitik, der fremmer fair priser, der dækker omkostningerne for producenter over hele verden, miljøbeskyttelse, biodiversitet og dyrevelfærd, menneskerettigheder, små landbrug i mindre skala og regionale fødevarer.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. okt. 2020 - 06:47   20. okt. 2020 - 06:48

Frihandel

ml@arbejderen.dk