18 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, lette byger, 18 °C

Løber stærkt selvom to-procentskrav er væk

Sygehuse under pres

Løber stærkt selvom to-procentskrav er væk

Selvom kravet om en produktivitetsstigning på to procent officielt er afskaffet på sygehusene i Region Sjælland, er der stadig en forventning om øget aktivitet på hospitalsafdelingerne.

FOTO: Martin Mounzer
1 af 1

Med budgetaftalen for 2018 har politikerne i Region Sjælland for andet år i træk besluttet at droppe regeringens krav om en produktivitetsstigning på to procent.

Folk har travlt og er meget pressede. Vi har også mere eller mindre ansættelsesstop. 
Jenny Heinrichs, personalerepræsentant

Men selvom to-procentskravet officielt er afskaffet, er der stadigvæk et meget stort arbejdspres på sygehusafdelingerne, siger Jenny Heinrichs, der er næstformand i hovedsamarbejdsudvalget i Region Sjælland. Der er fortsat en forventning om øget aktivitet.

– Der er en stram styring ude på afdelingerne med fokus på at spare penge ved at behandle patienterne på vores egne sygehuse fremfor, at de kommer på privathospital, forklarer Jenny Heinrichs.

>> LÆS OGSÅ: To-procentskrav kan fjernes nu, hvis DF kræver det

De eneste to partier, der ikke er med i budgetaftalen, er Enhedslisten og Liberal Alliancen.

Nej fra Enhedslisten

For Enhedslisten var det afgørende, at der reelt stadig forventes, at produktiviteten stiger, selvom to-procentskravet på papiret er afskaffet.

Enhedslisten stillede forslag om, at der blev fundet 200 millioner kroner til at kompensere sygehusafdelingerne for den øgede aktivitet. Penge skulle blandt andet hentes fra en pulje, bekæmpelse af medicinalindustriens profitter og mindre brug af konsulenter.

Men forslaget blev afvist.

Der er ikke er nye sparekrav i budgettet for 2018 ud over en nedskæring i administrationen på 15 millioner kroner, der er en konsekvens af regeringens omprioriteringsbidrag. 

Hvert år skæres en procent af budgetterne til administration på alle landets sygehuse. De øvrige sygehusafdelinger er undtaget fra omprioriteringskravet.

– Men virkeligheden er, at der ikke er penge nok ude på afdelingerne. Folk har travlt og er meget pressede. Vi har også mere eller mindre ansættelsesstop. Ledige stillinger bliver kun besat efter drøftelse med sygehusledelsen og kun, hvis der er tale om nøglepersoner, forklarer Jenny Heinrichs.

Med i Sundhedsplatformen

De sjællandske sygehuse står overfor en ny udfordring i efteråret. Den 25. november indføres det nye og meget omdiskuterede it-system Sundhedsplatformen på alle regionens sygehuse. Det har givet store indkøringsproblemer at indføre systemet i Region Hovedstaden.

– Vi er selvfølgelig bekymrede, men vi håber, at Region Hovedstaden har fået behandlet børnesygdommene i Sundhedsplatformen, siger Jenny Heinrichs.

I budgetaften er der afsat 110 millioner kroner til indførelse af Sundhedsplatformen. 

– Det er ikke til at gennemskue, om det er penge nok. Men politikerne har da droppet at indfri den økonomiske gevinst, de forventer på Sundhedsplatformen, allerede i 2018. Det var ellers til diskussion, oplyser Jenny Heinrichs. 

Der er bekymring blandt lægesekretærerne om fremtiden for deres faggruppe efter indførelse af Sundhedsplatformen, hvor lægerne selv skal taste ind i systemet. I Region Hovedstaden har mange sekretærer mistet jobbet på den konto. 

>> LÆS OGSÅ: Pæne piger siger stop

– Lægerne skal ikke bruge deres tid på sekretærarbejde. Vi kan se i Region Hovedstaden, at det giver længere ventetider for patienterne, siger Svend Erik Christensen, der stiller op for Kommunisterne til valget i Region Sjælland.

– Vi er også bekymrede for, om 110 millioner er et tilstrækkeligt stort beløb til indførelse af Sundhedsplatformen, tilføjer han.

27. sep. 2017 - 08:37   28. sep. 2017 - 08:46

Budget 2018

ur@arbejderen.dk
Akutte nedskæringer
  • De ansatte på Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde har netop fået besked på, at der i løbet af de næste tre måneder akut skal spares 25 millioner kroner. Årsagen er, at der er brugt flere penge end forventet på årets budget.
  • Der er indført stop for nyansættelser, brug af vikarer, frivilligt ekstraarbejde, deltagelse i kurser og konferencer samt køb af nyt inventar. Julefrokosten er også sløjfet.

Kilde: sn.dk

To-procentskravet
  • Siden 2002 har sygehusene været underlagt et krav om hvert år at skulle øge produktiviteten. Frem til 2006 var produktivitetskravet på 1,5 procent om året. Siden har det været på to procent.
  • Hvis en region ikke øger produktiviteten med to procent, straffes den økonomisk.
  • Sygehusene har effektiviseret mere end forlangt. I perioden 2003-2014 har sygehusene leveret en produktivitetsstigning på 30 procent. Det svarer til en årlig gennemsnitlig stigning på 2,4 procent. I samme periode har den private markedsøkonomi præsteret en produktivitetsstigning på 10 procent, svarende til 0,8 procent om året.

Kilde: Danske Regioner og Velfærdsalliancen