03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Læge foreslår helbredsundersøgelser

Skifergas-boring kan påvirke folkesundheden

Læge foreslår helbredsundersøgelser

Det burde være en selvfølge, at hvis man vil indføre en så kontroversiel ny teknologi som fracking, skal man igangsætte en grundig undersøgelse af, hvordan det påvirker folkesundheden, mener læge.

Læge Jakob Hjort Bønløkke fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg opfordrer til at lave helbredsundersøgelser for at dokumentere, om skifergasboringer er sundhedsskadelige.
FOTO: Lene Pedersen / Region Nordjylland
1 af 1

Beboere ved skifergasboringer bør tilbydes systematisk tjek af deres helbred og målinger af forurening.

Sådan lyder opfordringen fra afdelingslæge Jakob Hjort Bønløkke fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg. Han mener, at der skal igangsættes helbredsundersøgelser for at dokumentere, om skifergasboringer er sundhedsskadelige.

Der findes nemlig ingen danske undersøgelser af, hvordan skifergasboringer påvirker helbredet.

Selvom der er tale om små mængder dagligt, så kan det være farligt, hvis påvirkningen sker over lang tid.
Jakob Hjort Bønløkke, afdelingslæge

- Der er tale om en potentiel stor industri i Danmark. Regeringen vil gerne have skifergas i Danmark, som vil betyde brug af en helt ny teknologi - fracking, hvis skifergassen skal hentes op af undergrunden. Det burde være en selvfølge, at hvis man vil indføre en så kontroversiel ny teknologi, så igangsætter man samtidig en grundig undersøgelse af, hvordan det påvirker folkesundheden, siger Jakob Hjort Bønløkke til Arbejderen.

Erfaringer fra USA

- Vi ved, at i USA er der sket forurening af grundvandet, fordi både gas og kemikalier er sevet ud fra boringer. Kemikalier kan også spredes via luften. Og der kommer radioaktivt materiale op af undergrunden. Alle disse påvirkninger kan potentielt være sundhedsskadelige. Ifølge Total kan det godt lade sig gøre at udvinde skifergas i Danmark og have styr på miljø og sundhed. Men vi ved det ikke. Det er det, vi skal blive klogere på. Hvis ikke vi får noget konkret viden, bliver debatten om de sundhedsskadelige konsekvenser bare påstand mod påsatand, uddyber han.

Kemikalier og gas i drikkevand og radioaktivitet kan potentielt føre til sygdomme som kræft, især lungekræft og hjertekarsygdomme, advarer lægen.

- Selvom der er tale om små mængder dagligt, så kan det være farligt, hvis påvirkningen sker over lang tid. Og en masse støv og larm og usikkerhed kan også føre til stress og kredsløbssygdomme.

USA er med sine cirka 40-50.000 skifergasbrønde længst fremme med udvinding af skifergas. Her har undersøgelser vist, at naboer til skifergas-boringer fire gange oftere døjer med sundhedsproblemer, end mennesker der bor længere væk.

>> Læs artiklen 250 sundhedsfolk advarer mod skifergas i Arbejderen her

- Vi ved fra enkelte studier i USA, at befolkningen nær skifergasboringer har større risiko for fosterskader og oftere føler sig syge. Derfor har vi en klar interesse i også at få undersøgt herhjemme, om skifergas påvirker folkesundheden, mener Jakob Hjort Bønløkke.

Skal i gang nu

Det er vigtigt, at myndighederne allerede nu igangsætter indsamling af data om helbreddet hos beboere tæt på skifergasboringen i Dybvad, mener lægen.

- Hvis vi skal have noget at sammenligne med, skal vi allerede under prøveboringen registrere støj-, luft- og vandforurening og helbredspåvirkninger hos de lokale. 

SF's miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen tager nu ideen om et helbredstjek med i Folketinget. Hun har spurgt sundhedsminister Sophie Løhde (V) hvad hun vil gøre for at følge helbredstilstand og forurening i områder omkring skifergasboringer.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) ønsker ikke at kommentere den igangværende sag, oplyser hans pressechef til Arbejderen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. aug. 2015 - 07:22   15. aug. 2015 - 07:30

Skifergas

ml@arbejderen.dk
Skifergas i Danmark
  • Skifergas er en type naturgas, som ligger i gaslommer inde i skifersten dybt nede i undergrunden.

  • Det franske olieselskab Total E&P fik i 2010 i samarbejde med Nordsøfonden tildelt to licenser til efterforskning af skifergas i Danmark.

  • Skifergas udvindes ved at bore lodret gennem grundvandslaget til skiferlaget, hvorefter der bores vandret. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgassen.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages op til 18 gange - hver gang med det samme vandforbrug.

  • Kemikalieblandingen indeholder ifølge netværket "Skifergas nej tak" flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

  • Den 25. juni 2014 gav et flertal i Frederikshavn Byråd Total tilladelse til at lave prøveboringer efter skifergas i Dybvad i Nordjylland.

  • Den 30. juli 2014 åbnede miljøaktivister en protestlejr mod boringerne få hundrede meter fra det sted, hvor prøveboringerne skal gennemføres. Lejren blev lukket den 30. september 2015, da Total havde stoppet deres boring.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.