26 May 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 12 °C

KPiD siger nej til samling

Kommunister bliver ikke forenet

KPiD siger nej til samling

På en ekstraordinær kongres lørdag besluttede KPiD at afvise en samling med Kommunistisk Parti, selvom der ikke er ideologiske uenigheder mellem de to partier.

Fra KPiD's kongres i 2015.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) har besluttet at sige nej til en samling med Kommunistisk Parti (KP) i et fælles parti.

Vores programmer ligner hinanden ret meget. Her er ikke de store forskelle.
Bo Møller, KPiD

På en ekstraordinær kongres i KPiD i lørdags besluttede et stort flertal af de delegerede at stemme imod samling. 

Årsagen til beslutningen er ikke ideologiske uenigheder, oplyser Bo Møller, medlem af KPiD's fungerende forretningsudvalg.

– Vores partiprogrammer ligner hinanden ret meget. Her er ikke de store forskelle. Det handler mere om forskelle i det konkrete arbejde, for eksempel den praktiske fortolkning af enhedsarbejde, siger Bo Møller.

– Vi har oplevet, at KP har tænkt mere på selv at score point fremfor at styrke den fælles sag i Folkebevægelsen mod EU og andre steder. Aktuelt er der om kort tid demonstrationer i anledning af NATO's 70 års jubilæum. Her er vi gået ind i et bredt samarbejde, mens KP har lavet noget nyt med en snæver kreds på en anden dato. Det er jo noget rod, tilføjer han.

Årelang debat

Debatten om samling mellem de to kommunistiske partier har stået på i mange år, men mens der i KP er enig opbakning til samling i et fælles parti, har meningerne i KPiD været delte. 

Efter langvarig debat vedtog et flertal på KPiD's kongres sidste år at indlede forhandlinger med Kommunistisk Parti med henblik på dannelse af et nyt kommunistisk parti. Der er blevet afholdt to møder i efteråret 2018 mellem ledelsesmedlemmer fra de to partier, og derefter har spørgsmålet om samling været diskuteret i KPiD's partiafdelinger.

I processen har en række ledelsesmedlemmer og andre meldt sig ud af KPiD i utilfredshed. Nu vil de medlemmer, der er tilbage i partiet, koncentrere sig om det udadvendte politiske arbejde.

"De problemer, vores parti står med i forhold til medlemssammensætning og antal, må løses gennem det udadvendte arbejde, der presser sig på. Det gælder det forestående valg til EU-parlamentet, markeringen af NATO's 70 år med oprustning på bekostning af velfærd og den kommende OK-kamp. Alt sammen opgaver, der skal løses sammen med andre progressive i enhedsarbejdets ånd". står der i en udtalelse, der blev vedtaget på kongressen.

Her slås også fast, at KPiD i stedet for fortsatte forhandlinger om samling med KP nu vil styrke samarbejdet med de kommunistiske partier og andre progressive kræfter.

KPiD's kongres valgte en ny landsledelse, der har holdt et kort møde og genvalgt Rikke G. F. Carlsson som partiets formand.

KP beklager

Hos Kommunistisk Parti modtages KPiD's beslutning med beklagelse.

– KPiD erkender, at der ikke er ideologiske forskelle eller for den sags skyld politiske forskelle af nogen substans. Derfor er det uforståeligt, at KPiD ikke kommer til den eneste logiske konklusion, at kommunisterne i Danmark skal gå sammen i et fælles parti, siger Jørgen Petersen, formand for KP.

– Efter mere end 25 års diskussion var der en historisk mulighed for at skabe et fælles kommunistisk parti, der kunne præge den politiske dagsorden og optræde som et samlet alternativ i klassekampen. Men det ønskede KPiD ikke. Det tager vi til efterretning, tilføjer han.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. mar. 2019 - 11:34   04. mar. 2019 - 19:47

Kommunister

ur@arbejderen.dk
Kommunistisk samling
  • Debatten om samling af KPiD og KP i et fælles parti har stået på i mange år. Mens der har været enig opbakning i KP, har meningerne været delte i KPiD. På KPiD's kongres i 2015 blev et forslag om samling nedstemt. I stedet blev det besluttet at styrke samarbejdet med andre kommunister.
  • På KPiD's kongres i 2018 blev det besluttet at indlede forhandlinger med KP med henblik på dannelse af et fælles parti. Efter kongressen meldte en række medlemmer sig ud af KPiD, fordi de ikke troede på, at processen ville føre til samling.
  • På KPiD's kongres 2. marts 2019 stemte et stort flertal mod samling.