07 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

KPiD får ny formand

Kommunister til kongres

KPiD får ny formand

Kampen mod NATO og EU samt samarbejdet med de andre kommunistiske partier prægede debatterne på KPiD's kongres i pinsen.

De delegerede stemmer om beretningen.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

64-årige Arne Cheller blev i pinsen valgt som ny formand for Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD).

Han afløser 71-årige Betty Frydensbjerg Carlsson, der har været formand for KPiD i hele partiets levetid, men ikke genopstillede til posten.

Kampen mod NATO og imperialismen samt styrkelse af EU-modstanden fyldte meget i kongressens debatter. Det samme gjorde spørgsmålet om samling af de danske kommunister.

Det bliver mere og mere nødvendigt, at vi styrker og samler den kommunistiske bevægelse.
Arne Cheller, KPiD-formand

To partimedlemmer, Anton Nielsen og Tonny Warming, havde fremlagt et konkret forslag om samling af kommunisterne.

"Forslag vedrørende partiets arbejde i kongresperioden maj 2015 til maj 2018: Vi foreslår kongressen, at vort parti aktivt arbejder for en samling af de kommunistiske partier – til et kommunistisk parti", lød det i sin helhed.

Knap halvdelen af de delegerede stemte for forslaget, som altså ikke blev vedtaget. 

I stedet blev der opnået enighed om følgende formulering:

"Med det mål at kommunisterne i Danmark samles i ét kommunistisk parti, arbejder partiet for at styrke samarbejdet mellem de eksisterende kommunistiske partier om fælles formål og fælles politiske sager lokalt og på landsplan". 

Årsagen til, at det oprindelige forslag ikke blev vedtaget, var den tidsfrist, det sætter for processen, fortæller Arne Cheller.

- Vi ønsker absolut at styrke samarbejdet mellem kommunisterne. Det bliver mere og mere nødvendigt, at vi styrker og samler den kommunistiske bevægelse, så vi er bedre til at slå igen på de mange angreb, siger Arne Cheller. 

En stærk fredsbevægelse

For eksempel vil KPiD nu tage kontakt til de andre kommunistiske partier om i fællesskab at arbejde med at få opbygget en bred og slagkraftig fredsbevægelse.

"Vi kommunister var blandt de første, der tog initiativ til modstandskampen. Vi har samme forpligtigelse nu til at tage initiativ til at skabe en stor og bred folkelig bevægelse med krav om fred og afrustning", sagde den afgående formand Betty Fredensbjerg Carlsson i sin beretning til kongressen.

Hun kom i beretningen også ind på samarbejdet mellem KPiD, DKP og Kommunistisk Parti (KP) omkring kommunalvalget. I København stillede de tre partier op på en fælles liste, mens KPiD og KP lavde en liste sammen i Aarhus. Her valgte DKP i stedet at støtte Enhedslisten.

"Der var begge steder bred enighed om det kommunalpolitiske program, og samarbejdet var loyalt og fint", slås fast i beretningen. 

To ben i EU-arbejdet

Den kommende kamp for bevarelse af den retslige undtagelse og det langsigtede mål om at få Danmark ud af EU var i centrum.

- Vi går på to ben i EU-arbejdet. Dels arbejder vi i Folkebevægelsen mod EU, dels arbejder vi sammen med andre kommunistiske partier i Europa om at koordinere kampen mod EU, siger Arne Cheller. 

Kongressen vedtog en arbejdsplan, hvor de vigtigste prioriteringer er en styrkelse af partiet, herunder mere fokus på skolingsarbejdet, fredsarbejdet, EU-modstanden og det faglige arbejde. Der er også enighed om at påbegynde arbejdet med at formulere et nyt partiprogram. 

Der blev valgt en ny landsledelse på 21 medlemmer. Fire af de valgte er nye i ledelsen. Den tidligere formand Betty Frydensbjerg Carlsson fortsætter i landsledelsen og overtager også posten som redaktør for partiets månedsblad Kommunist.

Kongressen vedtog en række udtalelser om behovet for en stærkere faglig aktivitet, kamp mod krigen, kampen for dansk udmeldelse af EU og en solidaritetshilsen til Cubas kamp mod USA´s blokade.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. maj. 2015 - 07:46   27. maj. 2015 - 07:50

Kommunister

ur@arbejderen.dk
Rød bog: Arne Cheller
  • 65 år og folkepensionist.
  • Har arbejdet som bygningsmaler.
  • Har været medlem af KPiD siden 2003. Var tidligere med i DKP fra 1969-1989 og med i DKU fra 1967. 
  • Har siddet i KPiD's landsledelse de sidste ni år. Blev valgt som formand i maj 2015.
  • Bor på Christianshavn sammen med sin samlever gennem 36 år.