19 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Konference skal samle mod ghettoplan

Beboere i almene boliger går til modstand

Konference skal samle mod ghettoplan

Der bliver delt flyers ud og hængt plakater op i en lang række almene boligblokke. På næste lørdag mødes de for at få flere med i kampen mod den såkaldte ghettoaftale. LLO og BL bakker op.

Fatma Tounsi er en af de mange almene lejere, der har travlt med uddele flyers og hænge plakater op for at mobilisere til beboerkonferencen på næste lørdag.
FOTO: Marie Northroup
1 af 1

På næste lørdag – den 30. juni – samles beboere i almene boligselskaber til konference i Korsgadehallen i København.

Vi opfordrer vores medlemmer til at deltage i konferencen. Ghettopakken er et angreb på hele den almene boligsektor.
Helene Toxværd, formand for LLO

Målet er at blive klogere på konsekvenserne af – og organisere modstand mod – den såkaldte ghettoaftale, som et flertal i Folketinget har indgået.

Beboerne har organiseret sig i netværket Almen Modstand – Forsvar Beboerdemokratiet, der på få uger har samlet mere end 700 medlemmer fra hele landet i sin Facebook-gruppe.

Organiserer sig

– Målet er at organisere folk fra hele landet, der er imod den såkaldte ghettoaftale og vil være med til at forsvare vores allesammens almene boliger, og princippet om at almene boliger skal være for alle uanset social og økonomisk status, uddannelse, etnicitet eller religion. Vores boliger skal ikke rives ned. Vores boliger er ikke til salg, siger Fatma Tounsi, der er en af drivkræfterne bag konferencen og aktiv i Almen Modstands koordinationsgruppe.

Modstanden er en reaktion af den ghettoaftale, som et politisk flertal på Christiansborg indgik i sidste måned. Aftalen udpeger 16 almene boligområder som hårde ghettoområder, hvor antallet af almene familieboliger skal bringes ned til under 40 procent inden år 2030. Det kan eksempelvis ske ved nedrivning, salg eller ved at bygge nye, private ejerboligere eller private udlejningsboliger. 

Ghettoplanen, som først vedtages til efteråret, når regeringen fremlægger et lovforslag, giver kommuner og boligministeren mulighed for at træffe beslutninger om salg og nedrivning henover hovedet på beboerne og de lokale boligforeninger.

I denne uge så vi de første eksempler på, hvilke konsekvenser aftalen kan få. Et flertal i Aarhus Byråd har indgået en aftale om at nedrive 12 boligblokke med i alt 1000 familieboliger. Dermed vil politikerne tvangsflytte op mod 4000 beboere, der i dag bor i de boliger, der skal rives ned.

>> LÆS OGSÅ: Byråd river 1000 familieboliger ned

Opbakning fra boligorganisationer

Lejernes Landsorganisation (LLO) bakker op om konferencen. LLO reklamerer for konferencen og opfordrer sine tillidsfolk og medlemmer til at deltage.

– Det her handler om, hvorvidt vi fremover skal have de almene boliger, som vi kender dem i dag. Ghettopakken er et angreb på hele den almene boligsektor, siger formanden for LLO, Helene Toxværd, til Arbejderen.

– Det handler om retssikkerheden for beboerne, der risikerer at blive opsagt, og boliger der bliver solgt eller revet ned henover hovedet på dem. Det handler om, at loven skal være lige for alle, at alle har ret til at bo i en almennyttig bolig. Og det handler om boligselskabernes økonomi og beboerdemokrati, lyder det fra Helene Toxværd.

Også brancheorganisationen Danmarks Almene Boliger (BL) opfordrer til at tage med til konferencen.

– Konferencen er en god ide. Det er positivt, at beboerne forholder sig til deres boligområde og det at bo alment. Det almene boligsystem sikrer jo, at vi har ordentlige og billige boliger. Derfor er det værd at forsvare, mener formand for BL, Palle Adamsen.

– De her mennesker viser med deres kød og blod, at de ikke vil acceptere, at Christiansborg udråber dem til at bo i et "parallelsamfund". Jeg har dyb respekt for, at de nu går i gang med at problematisere den stigmatisering af de almene boligområder, som et flertal på Christiansborg forsøge at fremmane. Konferencen viser, at boligpolitik ikke kun handler om mursten og procenter, men om, hvordan vi gerne vil bo med hinanden, siger Palle Adamsen.

Læs mere om beboerkonferencen her

22. jun. 2018 - 07:00   22. jun. 2018 - 07:10

Ghettoplan

ml@arbejderen.dk
Ghettoaftalen

Regeringen har i foråret 2018 indgået seks aftaler med skiftende flertal, som skal sikre regeringens mål om at afskaffe ghettoer inden år 2030:

  1. Ti milliarder kroner tages fra Landsbyggefonden i perioden 2019-2026 til finansiering af planen. En del af pengene skal gå til nedrivning og renovering af almene lejligheder, som skal sælges.
  2. Der indføres nye ghettokriterier. Såkaldte hårde ghettoområder, der har stået på ghettolisten fem år i træk, skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030, blandt andet ved nedrivning og tvangsflytning. Målet er at ændre beboersammensætningen.
  3. Personer i kontanthjælpssystemet får forbud mod at flytte ind i de hårdeste ghettoområder.
  4. Et-årige i udsatte boligområder skal have et "obligatorisk læringstilbud" og der indføres skærpet straf til ledere i daginstitutioner for pligtforsømmelser, såsom manglende indberetning.
  5. Bedre fordeling af børn fra udsatte områder i daginstitutioner.
  6. Sprogprøver for børn i 0. klasse. Sanktioner over for skoler med dårlige resultater.