11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 3 °C

Kommunistisk Parti stiller op til kommunalvalget i København

Klar til valgkamp

Kommunistisk Parti stiller op til kommunalvalget i København

For første gang stiller Kommunistisk Parti selvstændigt op til kommunalvalget i København. Det sker med et opråb om at kæmpe for et København for mennesker og natur – ikke profit.

Jan Mathisen er spidskandidat for Kommunistisk Parti.
FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Københavnerne får mulighed for at sætte kryds ved Kommunistisk Parti til kommunalvalget den 16. november. Partiet har lige meldt offentligt ud, at det stiller op i København.

Naturen er under pres, og arbejderklassen presses ud af byen på grund af de tårnhøje boligpriser. Der er brug for en helt anden kurs.
Jan Mathisen, Kommunistisk Parti

Det kommer til at ske under hovedparolen "København for mennesker og natur – ikke profit".

– Udviklingen i København går på mange måder i den helt gale retning. Beslutningerne er gennemsyret af en nyliberal tænkning, hvor det er hensynet til profit, der er dominerende. Naturen er under pres, og arbejderklassen presses ud af byen på grund af de tårnhøje boligpriser. Der er brug for en helt anden kurs, siger Jan Mathisen, der er spidskandidat for Kommunistisk Parti.

Han henviser til en undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lavede sidste år. Den viser, at mens 41 procent af alle københavnske småbørn i 1988 kom fra en arbejderklassefamilie, gjaldt det kun for 10 procent i 2018.

"Den almindelige arbejderfamilie er på hastigt tilbagetog i København og forsvinder mere og mere ud af bybilledet. Det er et udtryk for, at hovedstaden i højere grad bliver et sted for de højest lønnede og personer med lange uddannelser", konkluderer erhvervsrådet i undersøgelsen.

Mangel på billige boliger

– Det er en udvikling, der bekymrer mange københavnere, men kommunen fortsætter bare med at bygge dyre boliger, som ingen almindelige arbejdere har råd til at bo i. Samtidig bliver billige almene boliger solgt eller revet ned på grund af ghettoloven. Frygt for at komme ind under ghettoloven betyder også, at mange almene boligselskaber reelt afviser at leje ud til lavtlønnede og arbejdsløse. Alt sammen faktorer der er med til at presse arbejderne ud af København, erklærer Jan Mathisen.

– Kommunistisk Parti kæmper for flere billige boliger. Det kræver blandt andet, at ghettoloven afskaffes, at der bygges flere almene boliger og et opgør med tankegangen om, at jord skal være privatejet og sælges så dyrt som muligt, tilføjer han.

Kampen for naturen

For Kommunistisk Parti er kampen for en mangfoldig by med plads til alle slags mennesker, også dem med lave lønninger og uden arbejde, tæt forbundet med kampen for naturen. Det handler om at skabe den gode by, hvor der også er mulighed for ro, fordybelse og afslapning, forklarer Jan Mathisen.

Han har siden efteråret 2018, hvor et flertal i Københavns Borgerrepræsentation pludselig besluttede, at der skulle bygges boliger på det fredede naturområde Stejlepladsen i Sydhavnen, været en af de drivende kræfter i kampen mod byggeplanerne.

Lige nu koger protesterne mod byggerierne både på Stejlepladsen og på Amager Fælled, hvor forberedelserne til byggeriet netop er gået i gang. Medlemmer af Kommunistisk Parti er aktive i de folkelige bevægelser, der kæmper for at bevare den vilde natur og kultur.

– Det er helt ude af trit med udviklingen at bygge vild natur væk. Vi står midt i en kæmpe biodiversitetskrise, og københavnerne bruger i dag naturen på en helt anden måde end før coronaepidemien. Det tror jeg kommer til at fortsætte også efter corona. Folk har fået øjnene op for naturen. Jeg bor selv ved siden af Valbyparken, der i øjeblikket nærmest er sort af mennesker, konstaterer den kommunistiske spidskandidat.

– Det giver ingen mening at bygge på hverken Amager Fælled, Stejlepladsen eller de grønne områder i De Gamles By. Vi er også imod vanvidsprojektet med at bruge milliarder på at bygge den kunstige ø Lynetteholm, slår han fast.

Profittænkning

Jan Mathisen ser byggerierne på de grønne områder og hele konstruktionen med selskabet By & Havn, der skal sælge byggegrunde så dyrt som muligt, som eksempler på den nyliberale profittænkning, der efter hans mening dominerer udviklingen i København.

– Andre eksempler på profittænkningen er den markedsgørelse, der sker af over 130 sociale og kulturelle projekter i byen. I Sydhavnen har vi Børnenes Dyremark, der fungerer som et fristed for mange børn i området. Der er tale om en frivillig forening, som kommunen hidtil har understøttet ved at sikre en billig husleje på 39.000 kroner om året. Som led i en gennemgående markedsgørelse stiger huslejen nu til over 900.000 kroner om året. Det er ensbetydende med at tage livet af foretagendet, og det samme sker med mange andre initiativer, siger Jan Mathisen.

– I stedet for at privatisere og markedsgøre i stor stil skal København gå den stik modsatte vej og sikre mere kommunalt ejerskab. Ikke mindst coronakrisen har vist os, hvor afgørende der er med en stærk offentlig sektor, erklærer han.

Andre spørgsmål, som Kommunistisk Parti vil have fokus på til kommunalvalget, er kampen mod social dumping, sikring af velfærden og et opgør med budgetloven, der lægger stramme rammer for, hvor mange penge kommunen må bruge.

Arbejder med kandidatliste

På mange måder minder jeres valgprogram om Enhedslistens? Hvad adskiller jer fra dem?

– Vi er enige med Enhedslisten på mange områder, og vil også meget gerne samarbejde med dem i en række situationer. Men Kommunistisk Parti har større fokus på arbejderklassens vilkår og situation, og vi er mere skarpe i den grundlæggende systemkritik, siger Jan Mathisen.

Han er i dag stoppet på arbejdsmarkedet, men har tidligere arbejdet i fagbevægelsen, blandt andet som faglig sekretær i 3F København. Før det var han skibsbygger på B&W.

Det er første gang, Kommunistisk Parti opstiller alene. Tidligere har partiet stillet op på en fælles kommunistisk liste ved kommunalvalg i både København og Aarhus samt ved en række regionsvalg.

Partiet skal nu i gang med at sammensætte en kandidatliste. Det vil også være muligt for aktive folk, der ikke er medlem af Kommunistisk Parti, at opstille som kandidater, hvis de kan tilslutte sig valggrundlaget.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. mar. 2021 - 08:51   05. mar. 2021 - 11:34

KV21

ur@arbejderen.dk
Kommunistisk Parti
  • Kommunistisk Parti blev dannet i november 2006 ved en sammenslutning af de to kommunistiske organisationer DKP/ML og Kommunistisk Samling.
  • Lotte Rørtoft-Madsen er i januar 2021 valgt som ny formand for partiet. Hun afløser Jørgen Petersen, der har været formand siden partiets stiftelse. Kommunistisk Parti har en landsledelse på 13 medlemmer og to suppleanter.
  • Partiet har 11 afdelinger rundt omkring i landet.
  • Kommunistisk Parti udgiver Arbejderen og holder hvert år Rød 1. Maj i København og en landsdækkende Rød Sommerlejr, der er åben for alle interesserede.
  • Læs mere på kommunister.dk eller Facebook.