19 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 21 °C

Kommunister tager bestik af en verden i forandring

Afholder kongres

Kommunister tager bestik af en verden i forandring

I denne weekend afholder Kommunistisk Parti sin 5. kongres i København. Her vil partiet gøre status på den politiske udvikling de sidste tre år, og opsummere sit eget arbejde.

Jørgen Petersen taler på Kommunistisk Partis sidste kongres.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

I dag indleder Kommunistisk Parti sin 5. kongres i København. Her vil partiet gøre status på den politiske udvikling de sidste tre år og opsummere sit eget arbejde.

Det er vigtigt, at vi er up to date med den politiske situation og de kampe, der foregår, så vi er klar til at give vores bidrag.
Jørgen Petersen, formand KP

– Vi holder kongres i en tid, hvor verden forandrer sig meget hurtigt – både internationalt og i Danmark – og det vil naturligvis præge diskussionerne, siger Jørgen Petersen, som er formand for Kommunistisk Parti.

Landsledelsen har, som oplæg til kongressen, udarbejdet en omfattende beretning, som har været diskuteret i partiets 10 afdelinger de sidste måneder.

– For et parti, som er et erklæret arbejderparti, er det vigtigt, at vi er up to date med den politiske situation og de kampe, der foregår, så vi er klar til at give vores bidrag.

– Vi er naturligvis meget optaget af udviklingen i Danmark, hvor vi på få år er gået fra at være et land med et udviklet system af kollektive rettigheder til at være præget af lavtlønskapitalisme, hvor uligheden vokser med rekordfart, forklarer Jørgen Petersen.

– Lige nu står vi i en meget spændende situation. Efter nogle år, hvor vi har oplevet nedgang i arbejderklassens kamp, ser vi nu, at de offentligt ansatte har fået nok, både af den måde, de selv behandles på, og den måde udsatte grupper i samfundet behandles. 

– Meget tyder på, at vi står på kanten af en storkonflikt. Kommunisterne vil overalt, hvor vi har indflydelse, være med til at støtte den kamp, understreger Jørgen Petersen

Trump og Brexit

Internationalt har Kommunistisk Parti haft fokus på at analysere, hvad det var for nogle kræfter, som bragte USA's præsident Trump til magten i Det Hvide Hus.

– I Danmark var politikerne i begyndelsen meget skeptiske, men i dag støtter de helhjertet den kurs, Trump har lagt i forhold til krig og oprustning. Danmark sender stadig flere soldater og materiel til en række brændpunkter, og er med helt fremme i forhold til oprustningen mod Rusland.

– Det sætter spørgsmålet om at opbygge en antiimperialistiske bevægelse på dagsordenen, og det er også et af de emner, vi vil behandle på kongressen, siger Jørgen Petersen.

Et andet spørgsmål er hele udviklingen af EU, som fortsætter kursen mod Europas Forenede Stater.

– Vi ser et EU, som er i en historisk krise efter Brexit. Vi ser det som et vigtigt spørgsmål at kanalisere den krise over i udviklingen af den danske EU-modstand – ikke mindst ved at være med til at styrke Folkebevægelsen mod EU.

Optimisme

Alle disse forandringer har stor betydning for den politiske situation og dermed for den kurs, som Kommunistisk Parti vil følge. Men Jørgen Petersen understreger, at partiet er optimistisk og står i en god situation, på trods af de vanskeligheder, som der også er.

– Styrkeforholdet i klassekampen er på ingen måde til gunst for arbejderklassen, og de vanskeligheder smitter af på de muligheder, det kommunistiske parti har haft. Men siden kommunalvalget har vi oplevet en øget interesse. 

Jørgen Petersen understreger, at der ikke findes lette løsninger i forhold til, hvordan der igen bliver skabt et stærkt kommunistisk parti i Danmark, som der er så brændende brug for.

– Men de sidste år har vi set en ny situation i forhold til den kommunistiske enhedsproces, og det er meget glædeligt. Den afgående Landsledelse stiller derfor et klart forslag til kongressen: Vi er parat til en sammenlægning med KPiD, hvis muligheden måtte opstå efter partiets kongres til maj.

– Der er brug for at styrke kommunisterne. Hver dag bekræftes vi i, at kapitalismen ikke kan sikre et godt og trygt liv for flertallet af befolkningen. Vi skal genrejse den socialistiske vision om et andet og mere menneskevenligt samfund, slutter Jørgen Petersen.

23. feb. 2018 - 07:00   26. feb. 2018 - 15:15

KP-kongres

bi@arbejderen.dk
Kommunistisk Parti
  • Kommunistisk Parti blev dannet i november 2006 ved en sammenslutning af de to kommunistiske organisationer DKP/ML og Kommunistisk Samling.
  • Jørgen Petersen har været formand siden partiets stiftelse. Partiet har en landsledelse på 13 medlemmer og to suppleanter.
  • Partiet har 10 afdelinger rundt omkring i landet.
  • Kommunistisk Parti udgiver Arbejderen og holder hvert år Rød 1. Maj i København og en landsdækkende Rød Sommerlejr, som er åben for alle interesserede.
  • Læs mere på kommunister.dk eller Facebook.