04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, 15 °C

Kommuner sparer massivt på handicappede og ældre

Tendens på landsplan

Kommuner sparer massivt på handicappede og ældre

Der bliver flere ældre og flere mennesker med handicap. Samtidig lægger regeringen meget stramme økonomiske rammer for de kommunale budgetter. Det fører til store nedskæringer på nogle af de mest sårbare grupper i samfundet.

FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

I kommune efter kommune indgår politikerne i disse uger forlig om næste års budget. I mange kommuner er der store nedskæringer. Ikke mindst mennesker med handicap og ældre bliver hårdt ramt. 

Forholdene på bostederne er efterhånden så ringe, at det balancerer på kanten af misrøgt.
Pia Nørgaard, aarhusianer

De seneste år har tendensen på landsplan været nedskæringer på handicapområdet, samtidig med at der bliver flere mennesker med handicap. Og sådan er det også på næste års budgetter, fortæller Anni Sørensen, formand for Landsforeningen LEV, der organiserer pårørende til udviklingshæmmede.

>> LÆS OGSÅ: Handicappede og udsatte har betalt prisen

– I mange kommuner er der reelle besparelser, mens andre kommuner måske giver et mindre beløb ekstra men slet ikke nok i forhold til det stigende antal, der har behov for hjælp, siger Anni Sørensen. 

Hun oplever, at det er svært at skabe opmærksomhed om forringelserne på handicapområdet i modsætning til for eksempel folkeskolen, som de fleste kan forholde sig til.

Anni Sørensen kommer selv fra Aarhus, hvor der er lagt op til store nedskæringer på handicapområdet på næste års budget. Der er forslag om at spare på bofællesskaber og institutioner samt skære muligheden for at holde fem dages ferie om året med ledsager ned til kun tre dage.

>> LÆS OGSÅ: Aarhus sparer massivt på velfærden

Et af de andre forslag i sparekataloget var sammenlægning af kommunens folkeskoler.

– Det gav massive og også relevante protester, som betød, at politikerne trak forslaget tilbage i høringsfasen. Vi protesterer også, men det har slet ikke samme vægt, konstaterer Anni Sørensen. 

Omsorgssvigt

I et af de mange læserbreve i Aarhus Stiftstidende skriver Pia Nørgaard om nedskæringerne på handicappede i Aarhus.

"Området kan på ingen måde tåle flere besparelser. Forholdene på bostederne er efterhånden så ringe, at det balancerer på kanten af misrøgt af mennesker... Der er mange eksempler på forfærdelige omsorgssvigt rundt omkring."

Lignende nødråb kommer fra pårørende i mange andre kommuner.

– Vi så under forårets overenskomstkonflikt, at mange kommuner ikke kunne mønstre et nødberedskab i bofællesskaberne. Så få fastansatte er der. Der er skåret i antal ansatte,  mange er ufaglærte og der bruges mange vikarer, siger Anni Sørensen. 

– Der kan ikke engang opnås enighed på landsplan om, at mennesker med handicap har ret til fem dages ferie om året med ledsager. Det er op til den enkelte kommune. I nogle kommuner er der nul dages ferie. Vi taler om mennesker, hvor mange hverken har venner eller familie, men er dybt afhængige af den kernevelfærd, som vi kommer længere og længere væk fra, tilføjer hun. 

Hårvask hver 14. dag

Selvom de ældre har en helt anden politisk bevågenhed end handicapområdet, er der også her tale om store nedskæringer på næste års budgetter.

– Jeg mindes ikke, at det har været værre end det, vi oplever ved budgetforhandlingerne i år. Der er massive besparelser på ældreområdet. Regeringen siger godt nok, at der er givet mange penge til området, men det er ikke den virkelighed, vi oplever, når vi taler med vores folk ude i kommunerne, siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer. 

Han understreger, at der er store kommunale forskelle, og at der nogle steder også sker forbedringer. 

>> LÆS OGSÅ: Kommuner sparer på ældre

– Men det er ekstremt, det vi ser i nogle kommuner, som for eksempel Assens, understreger Palle Smed.

I Assens har der været planer om at spare 66 fuldtidsansatte på ældreområdet væk ved at fjerne personalet på plejehjemmene om natten, kun tilbyde hårvask hver 14. dag, give hjælp til færre toiletbesøg og lukke demensenheden Liljen.

Massiv kritik har mindsket nedskæringerne i den budgetaftale, der lige er indgået. Forligspartierne dropper forslaget om hårvask hver 14. dag.

Blandt de mest almindelige forslag til nedskæringer på ældreområdet er lavere normeringer på plejehjemmene, ringere service i hjemmeplejen, ringere og dyrere madordninger samt forringelse af klippekortordningen, hvor den enkelte ældre selv kan vælge, hvad de vil have en halv times ekstra hjælp til.

>> LÆS OGSÅ: Der spares på ældreområdet og hjemmeplejen er i frit fald

Der gås virkelig i detaljer, når der skal findes sparemuligheder i de kommunale budgetter. For eksempel er et af de mange forslag på ældreområdet i Langelands Kommunes sparekatalog, at de ældre selv skal betale for doseringsæskerne til deres medicin. Det vil koste den enkelte ældre omkring 300 kroner, mens udgiften for kommunen er på 100 kroner pr. æske.

Også børn og andre velfærdsområder bliver hårdt ramt af nedskæringer.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. sep. 2018 - 08:31   20. sep. 2018 - 08:40

Budget 2019

ur@arbejderen.dk
Budget 2019
  • Med budgetloven er der lagt et loft over kommunernes udgifter til service. Bliver loftet overskredet vanker der hårde økonomiske sanktioner til alle kommuner.
  • Dertil kommer skattestoppet, der forhindrer kommunerne i selv at bestemme, om de vil sætte skatten op. Skattestigninger i en kommune skal modsvares af skattelettelser i andre kommuner.
  • I alle landets 98 kommuner er der gennem de seneste måneder blevet arbejdet intensivt med budgettet for næste år. I mange kommuner er der lavet budgetforlig, mens resten følger i de kommende uger.
  • I oktober vedtages budgetterne endeligt i byrådene. Derefter vurderer Kommunernes Landsforening om budgetlovens rammer er overholdt. Er det ikke tilfældet, kan yderligere nedskæringer komme på tale.