23 Feb 2020  

KBH: Overskyet, regn, 4 °C

Klima-borgmestre mødes af demonstration

Grønne organisationer indkalder til klimamarch

Klima-borgmestre mødes af demonstration

Borgmestre fra verdens største – og mest forurenende – byer mødes i denne uge til klimatopmøde i København. Her skal de debattere, hvordan deres byer kan være med til at sikre den grønne omstilling og Parisaftalens målsætning om, at verdens gennemsnitlige temperatur maksimalt må stige halvanden grader.

På fredag indtager unge klimaaktivister – igen – de københavnske gader. Denne gang for at stille krav til borgmestrene i verdens mest forurenende byer.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

I dag samles 96 borgmestre og mere end 1000 delegerede fra hele verden i København til C40 World Mayors Summit 2019 – en slags klimatopmøde for byer – for at debattere grøn omstilling i byerne.

Borgmestrene kommer fra hele verden og repræsenterer mere end 650 millioner mennesker.

Det er vigtigt, at vi stiller lige så skrappe krav til vores borgmestre som vores regeringschefer.
Asta Viktoria Jakobsen, medarrangør af Folkets Klimamarch

På mødet i København vil borgmestrene blandt andet vedtage en udtalelse, der forpligter dem til at gøre noget ved den omfattende luftforurening i byerne.

Har erklæret undtagelsestilstand

Forud for mødet har borgmestrene erklæret klima-nødtilstand og opfordrer til at indgå en Global Green New Deal, hvor byerne forpligter sig til at leve op til Parisaftalens mål om, at verdens gennemsnitlige temperatur maksimalt må stige halvanden grader. Byerne forpligter sig til at støtte den grønne omstilling indenfor affaldshåndtering, transport, industri og byggeri – samt gøre klimaet til en central del af deres lokale beslutninger.

I alt har 1000 byer over hele verden erklæret klima-nødtilstand og sluttet sig sammen i et netværk, hvor de udveksler initiativer til at fremme grøn energi, bekæmpe madspild og begrænse biltrafik. Altsammen for at styrke den grønne omstilling. 

Borgmestrene er trætte af deres regeringers manglende handling mod den globale opvarmning. Derfor har de officielt erklæret nødtilstand for klimaet og forpligtet sig til at finde klimavenlige løsninger.

Det betyder, at hele 70 procent af befolkningen i Storbritannien bor i områder, hvor der er erklæret nødsituation for klimaet. Det samme gælder for 73 procent af befolkningen i New Zealand.

Klimamarch i København

På fredag indkalder en række borgere og ngo'er til Klimamarch på Rådhuspladsen i København klokken 16. Det drejer sig om Danmarks Naturfredningsforening, Mellemfolkeligt Samvirke, Global Aktion, Care, 350 Klimabevægelsen i Danmark, Concito og Den Grønne Studenterbevægelse.

Med marchen vil klimabevægelsen sende et klart signal til de mange borgmestre og beslutningstagere, der er samlet i hovedstaden:

– Det er vigtigt, at vi stiller lige så skrappe krav til vores borgmestre som vores regeringschefer. Derfor kræver vi blandt andet, at C40-byerne sætter konkrete reduktionsmål for deres klimaaftryk, som bygger på Parisaftalens 1,5-gradersmål, samt global klimaretfærdighed, siger en af arrangørerne, Asta Viktoria Jakobsen.

– Verdens byer dækker kun to procent af Jordens overflade, alligevel bor over halvdelen af Jordens befolkning i byer, og verdens byer er ansvarlige for 70 procent af verdens drivhusgasudledninger. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan byer kan spille en rolle i løsningen af klimakrisen, supplerer medarrangør, Amalie Lund Michelsen.

Parolerne for Klimamarchen er: C40-byerne skal sætte konkrete reduktionsmål for deres klimaaftryk, som bygger på Parisaftalens 1,5-gradersmål samt global klimaretfærdighed. Og så kræver arrangørerne, at København omgående omstiller til 100 procent vedvarende energi og reducerer alle drivhusgasudledninger forårsaget af byen og dens indbyggere.

Du kan læse mere Klimamarchen og på Facebook.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. okt. 2019 - 15:04   09. okt. 2019 - 15:25

Klima

ml@arbejderen.dk
Fakta: C40
  • C40-netværket er et samarbejde mellem 94 af verdens største byer om CO2-reduktion, bæredygtig byudvikling og grøn vækst.
  • København har været med siden 2006. Overborgmester Frank Jensen (S) har siddet i C40’s styregruppe siden 2014.
  • C40-netværket repræsenterer mere end 700 millioner mennesker og en fjerdedel af verdens samlede økonomi.
  • Parisaftalen trådte i kraft i november 2016, og i den forbindelse lancerede C40-netværket Deadline 2020-rapporten, som er C40-byernes ækvivalent til Parisaftalen. Deadline 2020 sætter fokus på byernes afgørende rolle i forhold til at sikre en succesfuld implementering af Parisaftalen og en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Byerne i C40-netværket repræsenterer over 700 millioner mennesker – så hvis Parisaftalens globale målsætninger skal indfries, er en ambitiøs indsats på by- og kommuneniveau essentiel. 60 af de 94 C40-medlemmer har tilsluttet sig Deadline 2020.
  • Deadline 2020 forpligter byerne til at reducere deres CO2-aftryk til 2,9 ton per borger per år inden 2030 (fra et globalt gennemsnit på 5 tons). Aftalen forpligter samtidig byerne til at have strategier og politikker på plads inden udgangen af 2020 for at sikre den hastige reduktion. Med timingen kort før 2020 vil fokus på topmødet være at skifte gear fra udvikling af strategier til implementering af løsninger.