17 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Klagesager over skifergas tæt på afgørelse

Total venter på boretilladelse

Klagesager over skifergas tæt på afgørelse

En række miljøorganisationer har klaget over Totals redegørelse over de miljømæssige konsekvenser af prøveboringen efter skifergas. I denne uge ventes Natur- og Miljøklagenævnet at tage stilling til, om de har ret.

Det franske energiselskab Total vil gerne fremstille sig selv som en grøn virksomhed. Men flere miljøorganisationer kritiserer Totals rapport om sine planlagte skifergas-boringer i Nordjylland for at være mangelfuld.
FOTO: Total
1 af 1

I denne uge kan Natur- og Miljøklagenævnet kaste grus i bore-maskineriet hos det franske energiselskab Totals planer om at lede efter skifergas i Danmark.

En ordentlig VVM-redegørelse er altså en vigtig forudsætningen for at vi kan få en reel offentlig debat om skifergas.
Tarjei Haaland

Nævnet skal nemlig tage stilling til en række klager over den såkaldte VVM-redegørelse (VVM: vurdering af virkninger på miljøet), der skal kortlægge boringens konsekvenser for miljøet. Redegørensen er en forudsætning for at Total kan begynde at bore efter skifergas.

Men en række miljøorganisationer mener at den VVM-redegørelse, som Total har udarbejdet, er mangelfuld. Hvis klagerne får ret, risikerer Total at skulle lave en ny VVM-redegørelse, før de kan begynde at bore i Nordjylland.

Hån mod befolkningen

En af de organisationer, der har klaget over Total er Greenpeace.

- Formålet med en VVM-redegørelse er blandt andet at oplyse befolkningen om, hvordan boring efter skifergas vil påvirke miljøet. En ordentlig VVM-redegørelse er altså en vigtig forudsætningen for at vi kan få en reel offentlig debat om skifergas, siger klima- og energimedarbejder hos Greenpeace, Tarjei Haaland, til Arbejderen.

Han kalder det en hån mod befolkningen, at VVM-redegørelsen er så mangelfuld: 

- Når man borer efter skifergas, får man alunskifer med op, der indeholder radioaktive stoffer. VVM-redegørelsen nævner at "Det er sandsynligt at mindre dele af det opborede materiale fra de dybe lag skal håndteres som radioaktivt materiale". Men der står ikke ét ord om, hvor meget radioaktivt materiale, der risikerer at komme med op. Der står heller ikke noget om, hvordan det skal behandles, transporteres eller opbevares, fortæller han.

Også Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget. De kritiserer, at VVM-redegørelsen kun omfatter prøveboringen - og ikke den omstridte fracking-metode, hvor vand og kemikalier pumpes ned i undergrunden for at frigøre skifergas.

"Projektet bør ses i sin helhed. Det samlede projekt omfatter også test af boringen ved hydraulisk frakturering, hvis der bliver fundet gas", skriver DN blandt andet i sin klage.

I VVM-redegørelse når Rambøll, der har udarbejdet redegørelsen for Total, frem til konklusionen, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Byråd vil ikke tage stilling

En række byråd har de sidste måneder behandlet spørgsmålet om skifergas. Sidste onsdag var det til behandling i Hillerød byråd, hvor et spinkelt flertal stemte forslag om et forbud til hjørne.

Dansk Folkeparti havde ellers op til byrådsmødet udtalt sig imod skifergas, men stemte alligevel sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance - og så var der lige akkurat flertal imod et forbud. I stedet vedtog de borgerlige partier, at byrådet ikke skulle udtale sig, men afvente den undersøgelse af skifergas, som Miljøministeriet er i gang med at udarbejde.

Det var Fællelistens Tue Tortzen, der havde bragt sagen for byrådet.

- Det er meget uheldigt. Lige nu er vi i gang med et projekt, der skal sikre vores borgere billig fjernvarme via varmt vand i undergrunden. Her er der kun to vindere: fjernvarmekunderne og miljøet. Hvis vi åbner op skifergas, taber miljøet, og der er kun én vinder, Total, siger Tue Tortzen til Arbejderen.

I september besluttede et enstemmigt byråd i Allerød at sige nej til prøveboringer efter skifergas. I Folketinget skal miljøministeren nu svare på, om hun vil respektere kommuner, der afviser prøveboringer efter skifergas.

Det franske selskab Total fortsætter ufortrødent sit arbejde med få indhentet de sidste tilladelser, så selskabet kan komme i gang med lede efter skifergas i starten af det nye år.

Total har boret et såkaldt tophul på en dybde af 17,5 meter. Den dybere del af boringen skal efter planen ske i starten af 2015. I en mail til Arbejderen skriver Energistyrelsen, at man endnu ikke modtaget boreprogram for den dybe del af boringen, der kræver godkendelse i henhold til undergrundsloven.

>> På Totals hjemmeside om projektet kan du se en tidslinje over projektet

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. dec. 2014 - 12:28   03. dec. 2014 - 12:40

Skifergas

ml@arbejderen.dk
Skifergas i Danmark
  • Skifergas er en type naturgas, som ligger i gaslommer inde i skifersten dybt nede i undergrunden.

  • Det franske olieselskab Total E&P fik i 2010 i samarbejde med Nordsøfonden tildelt to licenser til efterforskning af skifergas i Danmark.

  • Skifergas udvindes ved at bore lodret gennem grundvandslaget til skiferlaget, hvorefter der bores vandret. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgassen.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages op til 18 gange - hver gang med det samme vandforbrug.

  • Kemikalieblandingen indeholder ifølge netværket "Skifergas nej tak" flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

  • Den 25. juni 2014 gav et flertal i Frederikshavn Byråd Total tilladelse til at lave prøveboringer efter skifergas i Dybvad i Nordjylland.

  • Den 30. juli 2014 åbnede miljøaktivister en protestlejr mod boringerne få hundrede meter fra det sted, hvor prøveboringerne skal gennemføres. Lejren blev lukket den 30. september 2015, da Total havde stoppet deres boring.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.