26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer

Kaster social dumping ind i valgkamp

Kommunister stiller op

Kaster social dumping ind i valgkamp

De kommunistiske lister, der stiller op til kommunalvalget i København og Aarhus, sætter fuld fokus på kampen mod social dumping og nedskæringer.

To kommunistiske kandidater: Anders Sørensen (tv) og Hans Nielsen.
FOTO: PN
1 af 1

Kampen mod social dumping står øverst på dagsordenen for de kommunistiske lister, der stiller op til kommunalvalget den 21. november i København og Aarhus.

Vi oplever gang på gang misbrug af billig arbejdskraft ved byggeri i kommunen.
Hans Nielsen, Kommunistisk Fællesliste

– Det er noget af det vigtigste for os. Vi oplever gang på gang misbrug af billig arbejdskraft ved byggeri og anlægsarbejder i kommunen. For eksempel ved den nye letbane, der bygges af udenlandsk arbejdskraft til en kummerlig betaling, siger Hans Nielsen, der er kandidat for Kommunistisk Fællesliste i Aarhus.

– Det skal sikres, at fagforeningerne er langt mere på banen i den tidlige fase, når der skal bygges nyt, restaureres eller købes ind, så de kan sikre sig, at løn-og arbejdsforhold er i orden, siger Anders Sørensen, der er en af kandidaterne for Kommunisterne i København.

Mød Liste R på 1. maj

I begge byer stiller kommunisterne op på Liste R, som består af de to kommunistiske partier, KP og KPiD. I Aarhus er organisationen Ungkommunisterne også med i listen.

De kommunistiske lister præsenterer deres programmer på 1. maj arrangementerne i dag. I København kan du møde Liste R på Rød 1. Maj i Fælledparken, mens Kommunistisk Fællesliste i Aarhus holder til på den røde plads på LO's arrangement i Tangkrogen.

Fælles for de to kommunistiske liste er også, at de vil bruge valgkampen til at sætte fokus på de konsekvenser, Danmarks tilslutning til EU's finanspagt har for de kommunale budgetter.

– Med budgetlov og økonomiske krav fra EU-systemet er den kommunale økonomi så fastlåst, at man ikke længere kan tale om kommunalt selvstyre, siger Hans Nielsen.

Han henviser til de meget stramme økonomiske rammer, som regeringen og EU-reglerne tvinger ned over kommunerne. 

– Og år efter år oplever vi, at kommunerne ikke engang tør bruge de penge, de må, af frygt for de skrappe bøder, der falder, hvis rammerne overskrides, tilføjer Hans Nielsen.

– Det er nødvendigt at bryde med de lænker, EU og regeringen lægger om kommunerne. I København kan kommunen ikke bruge de mange penge, der er på kistebunden, men bliver tvunget til konstant at skære ned og fyre ansatte, siger Anders Sørensen.

– Vi vil kæmpe for, at København går forrest i et kommunalt oprør mod budgetregimet, tilføjer han.

Med på demoer 10. maj

De kommunistiske lister bakker op om Velfærdsalliancens demonstrationer den 10. maj i København, Aarhus og mindst 20 andre byer. Demonstrationerne vender sig imod regeringens krav om nedskæringer i kommuner og regioner og kræver et opgør med budgetloven.

Blandt de andre centrale krav på de kommunistiske lister er stop for udlicitering samt byggeri af langt flere billige boliger, hvor huslejen kan betales af en almindelig arbejderløn.

I København har Liste R særlig fokus på at bekæmpe den nuværende skæve udvikling, hvor byen bliver opdelt i rige og fattige kvarterer, og hvor almindelige arbejdere i stor stil presses ud af byen på grund af tårnhøje huslejer.

En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sidste år viser, at mens hvert tredje københavnske barn i midten af 1990'erne havde forældre, der var faglærte eller ufaglærte arbejdere, gælder det i dag kun for 14 procent af børnene.

– Boligpolitikken er vigtig i forhold til at forhindre skævvridningen. Der skal bygges flere billige boliger, og i langt højere grad ses på København som en samlet by og tages politisk stilling til, hvordan vi får en mere harmonisk by, så det ikke er boligspekulanterne, der får lov til at bestemme, siger Anders Sørensen.

De kommende måneder vil de to lister lægge konkrete planer for valgkampen. Men en ting er allerede sikkert. Kommunisterne vil tage ud i arbejderkvarterer og ringe på døren hos beboerne for at høre, hvad de ser som det vigtigste i kommunalvalgkampen.

28. apr. 2017 - 11:08   28. apr. 2017 - 12:31

Kommunalvalg 2017

ur@arbejderen.dk
Liste R i to byer
  • København: Kommunisterne i København, Liste R, består af Kommunistisk Parti (KP), Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) samt Ungkommunisterne. Læs mere om listen på kommunisterne-i-koebenhavn.dk eller på Facebook: Kommunisterne i København.
  • Aarhus: Kommunistisk Fællesliste, Liste R, består af Ungkommunisterne, Kommunistisk Parti (KP) og Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD). Læs mere på kommunistiskfællesliste.dk og Facebook: Kommunistisk Fællesliste.