27 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Københavns By & Havn politianmeldt af grønne organisationer

Strid om grønt område på Amager

Københavns By & Havn politianmeldt af grønne organisationer

Københavns Kommunes selskab By & Havn er blevet politianmeldt af seks grønne organisationer for at udføre undersøgelser på det grønne område Lærkesletten på Amager Fælled.

Lige siden By & Havn i marts sendte de første store maskiner til naturområdet Lærkesletten på Amager Fælled, har aktivister forsøgt at blokere for maskinerne, som de mener ødelægger naturen.
FOTO: Ronan/XRDK
1 af 1

Seks grønne organisationer har politianmeldt Københavns Kommunes såkaldte byudviklingsselskab By & Havn for ulovligt at have udført undersøgelser på det grønne område Lærkesletten på Amager Fælled i København.

Vi står ifølge forskere i den sjette masseuddøen, og arter forsvinder med hidtil uset hast.
Ida Dalsgaard Nicolaisen, Extinction Rebellion

Københavns Kommune vil via By & Havn bygge 2000 nye boliger, der skal huse 4000 mennesker på Lærkesletten. Det nye byggeri vil fylde et område på størrelse med 27 fodboldbaner. Dermed vil endnu en stor bid af Amager Fælleds natur forsvinde, advarer kritikere.

>> LÆS OGSÅ: Protest mod nyt byggeri på Amager Fælled

Byggeriet blev gjort muligt, da et flertal af politikerne på Christiansborg i marts 2019 stemte for at fjerne fredningen af naturområdet.

>> LÆS OGSÅ: Minister vil tvangsophæve fredninger i København

Den daværende borgerlige regering begrundede ophævelsen af fredningerne med, at de tre grønne områder kan sælges, og dermed kan byudviklingsselskabet By & Havn I/S få 1,9 milliarder kroner i kassen, som skal finansiere metrobyggeriet.

Vil stoppe "Lærkesletteren"

I marts sendte By & Havn en 15 meter lang kran med et 16 ton tungt led til Lærkesletten for at dunke i jorden og foretage de første geotekniske undersøgelser på Lærkesletten. Aktivisterne døbte maskinen "Lærkesletteren".

Undersøgelserne har ført til "destruktive forstyrrelser af de lærker, som p.t. ligger på rede på Lærkesletten. Aktiviteterne omfattede voldsomme, støjende og vibrerende lyde og store, nedtrykkede dækspor fra deres mobile boretårn. Hjulsporene går i mindst to forskellige retninger, 20 meter ud fra det gamle testområde mellem lærkerederne", konstaterer de seks miljøorganisationer i en fælles pressemeddelelse.

Ifølge aktivisterne forstyrrer undersøgelserne blandt andet de ynglende lærker på Lærkesletten. Og det er ulovligt ifølge loven om jagt og vildtforvaltning, og derfor har aktivisterne politianmeldt By & Havn.

Aktivisterne kræver, at politiet stopper undersøgelserne med et strakspåbud og straffer selskaberne for de ødelæggelser, de har forårsaget.

Aktivisterne forsøgte i marts at blokere for By & Havns geotekniske undersøgelser af Lærkesletten på Amager Fælled i København.

LÆS OGSÅ: Aktivister blokerer på tredje dag for at beskytte Amager Fælled

Handling må følge ord

Miljøorganisationerne henviser til København Kommunes biodiversitetsstrategi, der slår fast, at der skal være plads til naturen i København, og at man vil arbejde for at bevare og øge biodiversitet.

I strategien fremhæves Amager Fælled som “et af Københavns Kommunes vigtigste og mest uforstyrrede naturområder.”

– Der lader ikke til at være megen sammenhæng mellem ord og handling for Københavns Kommune. De siger, at de vil øge biodiversiteten i kommunen, og har samtidig planer om at bygge på Amager Fælled. Vi står ifølge forskere i den sjette masseuddøen, og arter forsvinder med hidtil uset hast. Vi har simpelthen ikke råd til at bygge flere vilde arter væk, siger Ida Dalsgaard Nicolaisen fra Extinction Rebellion.

De seks miljøbevægelser, der står bag anmeldelsen, er Extinction Rebellion, Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening København, Dansk Ornitologisk Forening København, Arternes Ambassade København og Miljøbevægelsen NOAH.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. maj. 2020 - 12:13   14. maj. 2020 - 12:27

Lærkesletten

ml@arbejderen.dk