12 Dec 2018  

KBH: Overskyet, 3 °C

Jobcenter har været på kant med loven i årevis

Analyse

Jobcenter har været på kant med loven i årevis

Ulovligheder på de københavnske jobcentre har stået på i årevis, påpeger bisiddere og andre med indblik i Beskæftigelsesforvaltningens praksis.

Fra en af de mange protester foran jobcentret på Lærkevej i København.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

I sidste uge kom det frem, at der siden den 9. oktober er blevet gennemført ulovlige lægeundersøgelser i et baglokale på jobcentret på Lærkevej i København.

Puk Sabber og Ulf Harbo mener, at der er brug for en total oprydning i forvaltningen.

Beskæftigelsesforvaltningen har lavet aftale med en privat lægevirksomhed om at undersøge syge kontanthjælpsmodtagere. Men et jobcenter må ikke selv lave de lægeundersøgelser, der skal til for at afklare en borger.

– Der skal være en afstand, så den faglige bedømmelse beror på nogle faglige skøn, og den økonomiske vurdering eller progressionsmålene i København ikke får indflydelse på den faglige vurdering. Det her er et symptom på, hvor langt ud man er kommet med jobcentrenes funktion i Københavns Kommune, siger Anders Beich, formand for almene medicinske læger til TV2 Lorry.

Pengene til den private lægevirksomhed er taget fra de 16,7 millioner kroner, der for få måneder siden blev fundet til at forbedre den stærkt kritiserede sagsbehandling på Lærkevej. 

Tog forskud på reform

Det er langt fra den eneste ulovlighed, som borgerne bliver udsat for på de københavnske jobcentre, siger en række bisiddere, partsrepræsentanter og andre, der har gransket forholdene i den københavnske beskæftigelsesforvaltning. 

Ulovlighederne startede allerede inden, reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft den 1. januar 2013, siger forfatter og samfundsdebattør Lisbeth Riisager Henriksen.

Hun har fundet bevis for, at København, inden reformen var vedtaget, indførte skrappere kriterier for at få en førtidspension.

"Jobcenter København har igennem længere tid anvendt tildelingskriterier for førtidspension, som i høj grad minder om de kriterier, som førtidspensionsreformen lægger op til", står der i Resultatrevision 2013 for Jobcenter København. 

Her forklarer forvaltningen, hvorfor faldet i nye førtidspensioner ikke var helt så stort som forventet i 2013, hvor reformen blev indført. Det skyldes, at den stramme praksis allerede var indført.

"Der har været et overordnet mål i Københavns Kommune om at tilkende så få førtidspensioner, som det overhovedet har været muligt for forvaltningen at komme afsted med, og det har man haft, længe før reformen blev vedtaget", skrev Lisbeth Riisager Henriksen i en blog på Avisen.dk tidligere på året.

Tallene taler deres tydelige sprog. Sidste år fik 322 personer tilkendt førtidspension i København. Samme år fik 386 førtidspension i Odense og 370 i Aarhus, selvom de to byer har henholdsvis en tredjedel og godt halvt så mange indbyggere som København.

Flere ulovligheder

De lave tal opnås gennem en ulovlig og umenneskelig praksis, påpeger blandt andet socialrådgiver Puk Sabber, der er bisidder for flere kontanthjælpsmodtagere på Lærkevej.

>> LÆS OGSÅ: København giver langt færre førtidspensioner end andre byer

Der bliver givet ulovlige sanktioner, bruges ulovlige lægekonsulenter, tavshedspligten overtrædes, lægelige skøn udelades bevidst og forvaltningsloven overtrædes, skrev Puk Sabber i et opslag på Facebook i forrige uge.

Det skete om led i den ophedede debat, der har været på de sociale medier, siden Enhedslisten og Alternativet fravalgte posten som beskæftigelsesborgmester i København.

Det har vakt stor vrede og dyb skuffelse i de sociale bevægelser; Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne, der gennem det sidste år har kæmpet hårdt for at få en ny beskæftigelsesborgmester og få ryddet op i Beskæftigelsesforvaltningen.

>> LÆS OGSÅ: Reformramte går efter at vælte borgmester

Her var store forventninger til Enhedslisten og Alternativet, der har deltaget på de reformramtes demonstrationer og støttet deres krav. I stedet får Venstre nu posten som beskæftigelsesborgmester.

Brug for total oprydning

I debatten har været argumenter fremme om, at man ikke kan ændre særlig meget som beskæftigelsesborgmester, fordi lovgivningen sætter så stramme rammer. 

Det standpunkt afvises af Puk Sabber og Ulf Harbo, der er partsrepræsentant for en række borgere på københavnske jobcentre. De er enige om, at der er brug for en total oprydning i Beskæftigelsesforvaltningen, og at den godt kan gennemføres uden lovændringer.

– Hele kulturen skal ændres, og det sker kun ved at starte i toppen. Embedsmændene skal enten fyres eller på et omstillingskursus. Og så skal der ansættes sagsbehandlere med en socialfaglig uddannelse, som har langt færre sager end i dag, har Puk Sabber tidligere udtalt til Arbejderen.

I dag har sagsbehandlerne på Lærkevej op til 220 sager hver.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. dec. 2017 - 08:19   06. dec. 2017 - 08:20

Førtidspension

ur@arbejderen.dk
Fakta om de største byer

Tilgang til førtidspension i 2016:

København: 322, Aarhus: 370,  Aalborg: 249, Odense: 386, Esbjerg: 178, Randers: 254.

Tilgang til fleksjob i 2016:

København: 190, Aarhus: 422,  Aalborg: 221, Odense: 312, Esbjerg: 197, Randers: 143.

Indbyggertal 2016:

København: 591.481, Aarhus: 330.639, Aalborg: 210.316, Odense: 198.972, Esbjerg: 115.748, Randers: 97.520.

Kilder: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk

Reform af førtidspension
  • Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget 19. december 2012 af Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Den trådte i kraft 1. janaur 2013. 

  • Reformen gør det langt sværere at få førtidspension. Ingen under 40 år skal som udgangspunkt have førtidspension. I stedet skal de ind i de såkaldte ressourceforløb, som skal bringe dem nærmere på arbejdsmarkedet. Forløbene kan vare op til fem år ad gangen, og den enkelte person kan få flere ressourceforløb.

  • Deltagerne i ressourceforløb har en indtægt på niveau med kontanthjælpen, som er væsentligt lavere end en førtidspension.

  • Reformen skal give en besparelse på 1,9 milliarder kroner årligt fra 2020.

  • Evaluering af reformen skal være afsluttet i starten af 2018.