16 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

"Jeg vil vise, at det nytter noget at råbe op"

Læge satte jobbet på spil

"Jeg vil vise, at det nytter noget at råbe op"

Overlæge Ib Kollerup blev bortvist fra sit job, da han nægtede at arbejde med Sundhedsplatformen. Han glæder sig over at have været med til at rejse en protestbevægelse mod Sundhedsplatformen.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Mandag den 6. november blev Ib Kollerup bortvist fra sin stilling som overlæge i distriktspsykiatrien i Køge.

Jeg har aldrig følt mig så sikker på noget, som på den her beslutning. 
Ib Kollerup, læge

Han havde nægtet at deltage i et kursus om it-systemet Sundhedsplatformen, der efter planen skal indføres i sundhedsvæsenet i Region Sjælland den 25. november. 

Det fandt ledelsen var en "uacceptabel adfærd, grov misligholdelse af hans ansættelsesforhold samt tilsidesættelse af lydighedspligten". Ved en tjenstlig samtale fik Ib Kollerup besked om at forlade sin arbejdsplads øjeblikkeligt. 

Han tilbød at fortsætte frem til den 25. november for at kunne afvikle sine patientforløb på en ordentlig måde. Men det blev afvist. Det bekymrer Ib Kollerup at tænke på sine patienter, hvor af mange er så alvorligt syge, at de burde være indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Frygt for sammenbrud

Han bekymrer sig også over, hvad der kommer til at ske med sygehusvæsenet i Region Sjælland, hvis Sundhedsplatformen indføres. Allerede i dag er mange sygehuse i knæ på grund af nedskæringer. 

Helt konkret frygter Ib Kollerup, at det kriseramte Holbæk Sygehus vil bryde sammen under den ekstra belastning med implementering af Sundhedsplatformen.

Hans personlige situation som arbejdsløs og uden indtægt bekymrer ham til gengæld ikke.

– Jeg har aldrig følt mig så sikker på noget, som på den her beslutning. Jeg har det fantastisk godt med det, jeg har gjort. At jeg har stået ved mig selv, og det som betyder noget for mig som læge, siger Ib Kollerup. Samtidig understreger han, at han har været fantastisk glad for sit job i distriktspsykiatrien. 

På baggrund af de erfaringer, sygehusene i Region Hovedstaden har gjort sig med Sundhedsplatformen gennem det sidste halvandet års tid, er Ib Kollerup overbevist om, at systemet vil betyde en voldsom forringelse af patientbehandlingen og sundhedspersonalets arbejdsmiljø.

– Sundhedsplatformen er ikke bare et nyt it-system. Det griber ind i hele den måde, vi arbejder på. For lægegruppen opleves systemet så tidsrøvende og vanskeligt at arbejde med, at vi slet ikke har den samme tid til kontakten med patienterne, forklarer Ib Kollerup. 

Han henviser til, at lægerne med Sundhedsplatformen skal fungere som deres egne sekretærer og taste ind i systemet. 

– I Region Hovedstaden er lægerne ved at brænde ud. Flere af dem sidder i timevis efter arbejdstids ophør for at få dagens registreringer på plads. De føler sig som inkompetente sekretærer, ikke som læger, siger Ib Kollerup og tilføjer, at der sker mange fejl i Region Hovedstaden på grund af Sundhedsplatformen.

Har startet debat

Han mener, at det vil være gambling med patienternes helbred at indføre Sundhedsplatformen i Region Sjælland og henviser til, at det er et amerikansk system, som ikke er indrettet til danske forhold og er besværligt og ulogisk at arbejde i. 

– Jeg kan ikke se mig selv arbejde under Sundhedsplatformen. Jeg overvejede selv at sige op. Men, hvis jeg havde gjort det, var det hurtigt blevet glemt. Det skaber langt mere opmærksomhed og debat, at jeg nu er blevet bortvist, konstaterer Ib Kollerup.

– Det er lykkedes at få startet en offentlig debat om Sundhedsplatformen, som langt har overgået mine forventninger. Det har været helt overvældende med den personlige opbakning, jeg har fået. For mig er det her et eksempel på, at det nytter noget at råbe op. Når en enkelt står frem, kommer mange af dem frem, som indtil da ikke har turde sige noget.

Han håber, at det lykkes at få stoppet indførelsen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland. Men også på at den igangværende debat kan være med til at stoppe den frygtkultur, som eksisterer i den offentlige sektor, hvor ansatte i alt for høj grad bøjer nakken og tier om kritisable forhold.

>> LÆS OGSÅ: Stigende protester mod Sundhedsplatformen

Lige nu har Ib Kollerup mere travlt, end hvis han havde været i arbejde. Han skriver indlæg til medierne, deltage i forskellige debatter og er med til at administrere Facebooksiden "Sundhedsplatformen? Nej tak!", der i løbet af få uger har fået 3500 medlemmer. 

Inden længe skal han til at finde sig et andet arbejde.

– Jeg har allerede fået flere jobtilbud, så min personlige situation bekymrer mig ikke, siger Ib Kollerup.

17. nov. 2017 - 14:15   21. nov. 2017 - 14:35

Portræt

ur@arbejderen.dk
Rød bog: Ib Kollerup
  • 61 år. Bor i Espergærde. Uddannet som læge i 1983. 
  • Arbejdede først indenfor ortopædkirurgien (brækkede arme og ben m.m.). Var derefter fem år i industrien som opfinder og projektleder i et firma, der fremstillede hjælpemidler.
  • Savnede kontakten til patienterne og gik i 1995 ind i psykiatrien, hvor han nu er speciallæge.
  • Har de sidste tre år arbejdet i distriktspsykiatrien i Køge. Blev bortvist med øjeblikkelig virkning mandag den 6. november efter to tjenstlige samtaler.
Sundhedsplatformen
  • I 2013 indgik Region Hovedstaden og Region Sjælland aftale med det amerikanske firma Epic om at levere it-systemet Sundhedsplatformen.
  • I 2016 og 2017 blev Sundhedsplatformen ad flere omgange indført på alle hospitaler i Region Hovedstaden. Den 25. november 2017 blev systemet indført på alle hospitaler i Region Sjælland.
  • Der har været massiv kritik blandt ansatte over systemet, ikke mindst fordi lægerne nu skal bruge en stor del af deres arbejdstid på at taste ind i systemet, arbejde der før blev lavet af lægesekretærer.
  • Det koster 2,8 milliarder kroner at indføre systemet i de to regioner.
  • En beretning fra Rigsrevisionen fra 20. juni 2018 slår fast, at Region Hovedstadens forberedelse inden indførelsen af Sundhedsplatformen har været uprofessionel og kritisabel.