22 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Italiensk firma ude af broprojekt

Fra tre til to

Italiensk firma ude af broprojekt

Det italienske konsortium, der har budt på byggeriet af Storstrømsbroen, er reduceret fra tre til to firmaer. Transportministeriet lover, at broen bliver færdig til tiden.

1 af 1

Det italienske firma Condotte indgår ikke længere i det konsortium, som Vejdirektoratet inden længe skriver kontrakt med om at bygge Storstrømsbroen.

Forligskredsen har på den baggrund givet sin opbakning til, at Vejdirektoratet kan underskrive kontrakten med det italienske konsortium.
Transportministeriet

Condotte er under rekonstruktion i hjemlandet for at undgå konkurs, men har ikke fået en nødvendig godkendelse af en italiensk domstol inden for den tidsfrist, der var sat af forligskredsen bag Storstrømsprojektet.  

De to tilbageværende italienske firmaer i konsortiet, Itinera og Grandi Lavori Fincosit, deler nu ansvaret for at anlægge Storstrømsbroen, skriver licitationen.dk. Samtidig er det besluttet at øge den bankgaranti, som konsortiet skal stille fra 15 procent til 23 procent af kontraktsummen - svarende til en samlet garanti på 480 mio. kroner. 

- Forligskredsen har på den baggrund givet sin opbakning til, at Vejdirektoratet kan underskrive kontrakten med det italienske konsortium, skriver Transportministeriet.

Partierne bag forliget om Storstrømsbroen er V, LA, K, DF, S, RV, SF.

Færdig til tiden

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) skriver i en pressemeddelelse, at brobyggeriet ikke bliver forsinket som følge af uroen omring de italienske entreprenører. 

Som en del af kontrakten forpligter firmaerne sig til at ansætte 50 danske lærlinge på brobyggeriet og til at sikre ordentlige løn og arbejdsforhold i alle led på projektet, skriver sn.dk.

Broen forventes at være klar til biltrafik i 2022 og jernbanetrafik i 2023.  

Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro lyder på cirka 4,1 milliarder kroner.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. feb. 2018 - 10:47   05. feb. 2018 - 11:55

Storstrømsbro

noc@arbejderen.dk