23 Sep 2018  

KBH: Let skyet

Israelske kanoner indtager DGI-byen

Danmark trodser opfordring til boykot

Israelske kanoner indtager DGI-byen

Det israelske våbenfirma Elbit reklamerer med, at deres produkter er "afprøvet i kamp" mod blandt andre palæstinenserne. I dag er firmaet i Danmark for at vise sine kanoner frem, som militæret vil købe.

Elbits artillerisystem Atmos er blandt de to firmaer, som er i spil for at levere Danmarks kommende artilleri.
FOTO: Elbit
1 af 1

Den israelske våbenproducent Elbit er taget til Danmark for at fremvise sit artilleri-system Atmos.

I dag deltager Elbit sammen med det franske våbenfirma Nexter på en artilleri-konference i DGI-byen. Det er våbenindustriens lobbyorganisation FAD, der har inviteret de to firmaer til Danmark.

Elbit er et kon­tro­ver­si­elt firma, som sælger våben til det israelske forsvar, som bruger disse våben i de besatte områder på Vestbredden og i Gaza.
Kri­stian Søby Kri­sten­sen, Cen­ter for Mili­tære Stu­dier

Anledningen er, at partierne bag forsvarsforliget har besluttet at indkøbe nyt artillerisystem til den danske hær. Og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har udpeget Elbit og Nexter til at komme med hver deres bud på Danmarks kommende artilleri-system, en investering som ventes at løbe op i en halv til en hel milliard skattekroner. 

Især Elbit er et kontroversielt firma, påpeger cen­ter­le­der Kri­stian Søby Kri­sten­sen ved Cen­ter for Mili­tære Stu­dier:

– Elbit er en stor isra­elsk våben­pro­du­cent, som sælger våben til det israelske forsvar, som bruger disse våben i de besatte områder på Vestrbredden og i Gaza. Derfor er Elbits pro­duk­ter med til at understøtte den isra­el­ske mili­tære ind­sats i de besatte områ­der, siger han til Arbejderen.

Især bevæbnede droner, som Elbit har produceret til den israelske hær, er blevet brugt i angreb på Gaza, hvor tusindvis af civile palæstinenser er blevet dræbt.

Norge har – modsat Dan­mark – et for­bud mod at købe våben i Israel. Flere pensionsselskaber og banker boykoytter også Elbit. Eksempelvis har Dan­ske Bank med­delt, at ban­ken ikke inve­ste­rer i Elbit, fordi firmaet er "invol­ve­ret i leve­ran­cer af elek­tro­nisk udstyr, som anven­des i kon­flikt med men­ne­ske­ret­tig­heds­nor­mer".

FN's særlige udsending for menneskerettigheder i de besatte palæstinensiske områder, Richard Falk, opfordrede i 2012 til at boykotte Elbit Systems og en række andre navngivne firmaer, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina.

Minister blåstempler Elbit

Et af Elbits bedste salgsargumenter er, at firmaets produkter er "afprøvet i kamp". På sin hjemmeside og i sit salgsmateriale praler Elbit af, at firmaets artilleri-systemer er "combat-proven" (afprøvet i kamp).

>> Se video fra Elbit om artillerisystem Atmos

Det gør dog ikke indtryk på den danske forsvarsminister. Enhedslistens Christian Juhl havde i slutningen af august indkaldt Peter Christensen i samråd i Udenrigsudvalget om Elbits engagement i besættelsen af Vestbredden.

Her blåstemplede den daværende forsvarsminister Elbit som leverandør til dansk militær.

– Der er ingen restriktioner nationalt eller i EU mod import og handel af våben med Israel og dermed med Elbit... Danmark skal ikke selvstændigt boykotte en israelsk virksomhed, der ikke er indført internationale sanktioner mod. Danmark skal ikke gå enegang, lød det fra Peter Christensen.

Nu får den nye forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, mulighed for at komme med sin holdning til Elbit. Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm har nemlig bedt ministeren svare på, om han mener, at det er "rimeligt og i tråd med internationale retningslinjer, hvis Forsvaret køber våben fra en virksomhed som israelske Elbit, der flere gange er sat i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne".

Protest foran DGI-byen

Bokot Israel har indkaldt til protest foran DGI-byen i dag klokken 16.30.

– Våben fra Elbit anvendes af staten Israel i dens massakrer i Gaza. Ved Gaza-massakren i 2014 dræbte Israels militær over 2000 palæstinensere, herunder 551 børn. Ifølge menneskeretsgrupper afprøver Elbit systematisk sine våben på palæstinenserne. Hvis den danske stat indkøber våben fra Elbit systems, er den med til at legitimere Israels besættelses- og apartheidpolitik og overgreb på palæstinensernes menneskerettigheder, siger Irene Clausen fra Boykot Israel til Arbejderen.

Arbejderen ville gerne have hørt Elbits kommentarer til kritikken, men firmaet har ikke ønsket at svare på spørgsmål.

07. dec. 2016 - 12:00   07. dec. 2016 - 12:10

Våbenhandel

ml@arbejderen.dk
Elbit Systems

Den 19. september 2016 afleverede FN's særlige udsending for menneskerettigheder i de besatte palæstinensiske områder, Richard Falk, en rapport om menneskeretssituationen i Palæstina til FN's Generalforsamling.

Rapporten indeholder et helt afsnit om firmaer, der tjener penge på Israels besættelse og de ulovlige israelske bosættelser i Palæstina.

Et af de firmaer der bliver nævnt med navns nævnelse i rapporten er Elbit Systems.

Af FN-rapporten fremgår det blandt andet at Elbit Systems:

  • Leverer droner og andre våben til det israelske militær

  • Har udviklet særligt elektronisk overvågningsudstyr til brug ved den mur, som Israel har opført mellem Vestbredden og Israel. Herudover leverer Elbit Systems overvågningsudstyr til de israelske bosættelser

  • Flere investorer har siden 2009 boykottet Elbit Systems - heriblandt Norges Pensionsfond, PKA og PFA Pension, PensionDeutche Bank og Sveriges AP Fond