12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Iraker-advokat til ny regering: Drop tortur-ankesag

Green Desert-ofre har lidt nok

Iraker-advokat til ny regering: Drop tortur-ankesag

De irakiske torturofre fra den danskledede operation Green Desert har lidt nok og levet i uvished i årevis. Nu er det tid til, at irakerne får fred og retfærdighed, mener deres juridiske rådgiver, som opfordrer en ny regering til at droppe statens ankesag.

Irakernes juridiske rådgiver, Christian Harlang.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

De irakiske torturofre har ventet længe nok på at få oprejsning og en symbolsk erstatning for den mishandling, de blev udsat for, efter at danske soldater udleverede dem til irakisk militær i november 2004. En ny dansk regering må sætte en stopper for statens ankesag.

De irakiske torturofre har brug for fred, retfærdighed og den symbolske erstatning, de fik tilkendt i Østre Landsret.
Christian Harlang, juridisk rådgiver for de irakiske torturofre

Sådan lyder beskeden fra irakernes juridiske rådgiver, Christian Harlang, til den kommende regering.

– Sagen har foreløbig varet i syv år og ni måneder. Men Forsvarsministeriet forsøger stadig at modvirke sagens opklaring og hale de irakiske torturofres oprejsning i langdrag. En ny dansk regering må bringe Forsvarsministeriets og Kammeradvokatens destruktive forhaling af sagen til ophør. De irakiske torturofre har brug for fred, retfærdighed og en rimelig erstatning, siger Christian Harlang til Arbejderen.

Milliongebyr til Kammeradvokaten

Sagen har foreløbig kostet de danske skatteydere millioner af kroner i gebyr til Forsvarsministeriets forsvarer, Kammeradvokaten – og regningen bliver endnu dyrere, for hver dag sagen fortsætter.

– Kammeradvokaten, der i det væsentligste tabte sagen, har foreløbig modtaget op mod 20 millioner kroner i honorar. Hertil kommer udgifter til det kostbare embedsværk i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen og den særlige arbejdsgruppe bestående af embedsfolk fra Statsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, der permanent har bistået Kammeradvokaten i forsvaret af den danske stat, siger Christian Harlang.

Ankede på stedet

Det er et år siden, at Østre Landsret – den 15. juni 2018 – besluttede, at den danske stat skal betale en erstatning på 30.000 kroner til hver af de 18 irakiske torturofre, der blev taget til fange under den danskledede operation Green Desert i Irak i 2004.

Retten slog fast, at det var "… nærliggende at antage, at personer, der blev tilbageholdt af sikkerhedsstyrkerne under mistanke for at være væbnede terrorister eller oprørere, i forbindelse med den videre efterforskning i irakisk varetægt ville være i reel risiko for at blive udsat for inhuman behandling i form af slag og spark".

FN's Torturkonvention slår fast, at en stat ikke må medvirke til at tage fanger eller overdrage fanger, hvis man ved eller burde vide, at fangerne risikerer at blive udsat for tortur, mishandling eller nedværdigende behandling.

Den daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ankede dommen på stedet. Han var nemlig bekymret over konsekvenserne af dommen, som ifølge ministeren ville sætte Danmark i en meget vanskelig situation, når staten udsender soldater.

– Når vi udsender danske soldater, så sker det til stater, der er hærget af krige og konflikter. For eksempel Irak, Afghanistan og Mali. Og i disse lande er der nærmest per definition ikke styr på menneskerettighedssituationen. Dommen opstiller på visse områder standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til. 

Arbejderen har tidligere beskrevet en række lægefaglige rapporter, der slår fast, at irakerne har været udsat for tortur.

Arbejderen har også beskrevet, hvordan den daværende militærjurist i Irak i 2004, Kurt Borgkvist, sendte en rapport til Forsvarsministeriet få måneder før operation Green Desert, der dokumenterede omfattende tortur af fanger i Al-Makil-fængslet i Basra. Borgkvist havde interviewet en række fanger, der samstemmende fortalte om, hvordan de var blevet "slået med kabellignende genstand", "brændt med cigaretter på fødderne", havde "fået flere kindtænder knust" og "fået elektriske stød".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. jun. 2019 - 14:21   17. jun. 2019 - 15:22

Indland

ml@arbejderen.dk
Fangesagen kort
  • 23 civile irakere har lagt sag an mod Forsvarsministeriet for medvirken til tortur og mishandling.
  • Irakerne blev taget til fange under den dansk ledede Operation Green Desert i Irak i 2004. Irakerne blev efter operationen udleveret til irakisk politi og tilbageholdt i op til 70 dage. De blev alle løsladt uden sigtelse.
  • En lækket video har afsløret, hvordan danske soldater så til, mens irakisk politi slog og sparkede fangerne, og en lækket rapport dokumenterer, at den danske militære ledelse i Irak allerede inden operationen kendte til risikoen for, at uskyldige civile ville blive fanget.
  • Flere danske retsmedicinere har bekræftet, at irakerne har været udsat for tortur.

>> LÆS ALLE ARTIKLER OM SAGEN HER

operation Green Desert

Arbejderen har i en række artikler afdækket forløbet omkring Operation Green Desert i Irak i november 2004.

Vi har blandt andet beskrevet, hvordan efterretningsofficer Anders Kærgaard allerede inden operationen advarede den danske bataljonschef John Dalby om, at operationen byggede på upålidelige efterretninger, og at der var stor risiko for, at civile irakere ville blive ramt.

Den danskledede operation endte med, at 36 civile irakere blev taget til fange og udleveret til månedlang tortur hos det irakiske militærpoliti. 23 af irakerne har siden anlagt sag mod den danske stat for medansvar for torturen, men de har endnu ikke fået lov at få deres sag for. Den eneste, der i dag er dømt i sagen, er Anders Kærgaard, som stod frem med centrale oplysninger om det danske militærs medvirken.

>> Se alle artikler i sagen her

>> Se dokumentationen bag artiklerne her