17 Feb 2019  

KBH: Spredte skyer, dis, 6 °C

Hvad kan vi forvente af en kommende psykiatriplan?

Reelle tiltag eller varm luft

Hvad kan vi forvente af en kommende psykiatriplan?

Lars Løkke Rasmussen og Ellen Trane Nørby lover forbedringer via ny psykiatriplan, som vil blive fremlagt efter sommerferien. I Psykiatrialliancen er man spændte på, om tiltaget kommer til at indeholde mere, end varm luft.

Der er ingen tvivl om, at psykiatrien er udfordret, og at der er behov for et styrket fokus. Derfor kommer regeringen med en ny og langtrækkende psykiatriplan til efteråret, har Socialminister Ellen Trane Nørby lovet.
FOTO: Philip Davali/Ritzau Scanpix
1 af 1

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er enige om at forholdene inden for psykiatrien er utilfredsstillende.

ved Folketingets afslutningsdebat 30. maj udtrykte statsministeren det sådan:

– Der skal ikke kun være god hjælp til dem, som brækker et ben. Men også til dem, som snubler i livet. Vi har styr på det første. Men jeg er bekymret for, om vi har styr på det sidste.

Der er ingen tvivl om, at psykiatrien er udfordret.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
 

Socialminister Ellen Trane Nørby udtrykte sig lignende et par dage før til fyens.dk:

– Der er ingen tvivl om, at psykiatrien er udfordret, og at der er behov for et styrket fokus. Derfor kommer regeringen med en ny og langtrækkende psykiatriplan til efteråret. Og derfor gav vi en halv milliard ekstra kroner til regionerne sidste år og 150 ekstra pladser.

Hun tilføjede:

– En gruppe borgere får ikke den behandling, de har behov for. De bliver svingdørspatienter, kan vi se på de mange genindlæggelser.

Massive nedskæringer

Psykiatriens udfordringer drejer sig blandt andet om at der i perioden fra 2007 til 2016 er nedlagt 400 sengepladser og at bevillingerne ikke er fulgt med en stigning i patientantallet på næsten 50 procent.

Hver femte psykiatriske patient bliver genindlagt, og mange af disse genindlæggelser formodes at skyldes, at patienterne udskrives for hurtigt på grund af pladsmangel. Konfronteret med disse tal svarede Ellen Trane Nørby til fyens.dk:

– Der er mere ambulant behandling i dag. Mange bliver ikke raske af at være lukket inde. Regionerne har fået 2,2 milliarder kroner de sidste to år, også til flere sengepladser. Der er ingen tvivl om, at kapaciteten er udfordret flere steder, men hvis man i en egn mangler sengepladser, er det en regional opgave – de har fået øremærkede midler.

Ministeren blev også spurgt hvad hun tænker om, at patienter jævnligt udskrives før de er færdigbehandlet:

– Der er et problem, og det vil vi forsøge at imødekomme med en ny psykiatriplan. Det er derfor, vi laver den.

Ellen Trane Nørby ville dog ikke gå i detaljer om psykiatriplanens indhold, men sagde:

– Det bliver en langsigtet udviklingsplan for psykiatrien, og der foregår et stort arbejde lige nu, så før det er færdigt, lægger vi os ikke fast på hvilke elementer, den skal indeholde. Det skal bygges på fakta og ikke bekymringer og formodninger.

Alliance venter i spænding

Psykiatrialliancen er en sammenslutning af 33 organisationer for patienter, brugere, pårørende og fagfolk inden for psykiatrien. Her ventes den kommende psykiatriplan med spænding.

I januar i år overrakte Psykiatrialliancen en fælles appel til Folketinget netop om, at vedtage en ny psykiatriplan. Appellen er udtryk for en generel bekymring for udviklingen inden for Psykiatrien, fortæller alliancens formand, overlæge Torsten Bjørn Jacobsen fra Psykiatrisk Center København.

I forbindelse med appellen forklarede han, at vi som samfund "har nået grænsen". Han fremhævede behovet for "et økonomisk løft af hele psykiatriområdet, som tager hensyn til udviklingen i antallet af borgere med psykiske lidelser og til, at kvaliteten skal løftes."  

Manglende ressourcer

Også på de psykiatriske bosteder ser man de manglende ressourcer som den største udfordring. Lars Thidemann er leder af Blå Kors-Hjemmet i Hobro. Han sagde i maj til fyens.dk:

– Man kan lave alle de restriktioner, tilsyn og regelstramninger for bostederne, man vil. Hvis ikke man løser det grundlæggende problem med psykiatriens manglende ressourcer samtidigt, vil tragedier som købmandsdrabet i Suldrup ske igen og igen. Det vil være en fejlslutning af dimensioner, hvis man efter sagen om købmandsdrabet i Suldrup, kun sætter fokus på bostederne, siger han.

Ellen Trane Nørby har, som optakt til den ventede psykiatriplan, i marts i år aflagt besøg på Psykiatrisk Hospital i Riskov. Hun fortalte dér til fyens.dk, at Regeringen har afsat 200 millioner til børne- og ungepsykiatrien og "mere end" 400 millioner til oprettelse af 150 nye sengepladser inden for voksenpsykiatrien.

Anders Kuhnau (S) er formand for Regionsrådet i Region Midtjylland. Han kommenterede Ellen Trane Nørbys udmelding sådan:

– Jeg kan ikke se de ekstra penge. Jeg kan se, at det er nogenlunde det samme antal penge, vi får af Folketinget i år, som vi fik sidste år. Der er ikke reelt løft til psykiatrien, og det har vi brug for, sagde han til TV2 Østjylland.

Psykiatrialliancens talsmand, Torsten Bjørn Jacobsen har tidligere på året set en stor mængde vurderinger og anbefalinger, som udgør forarbejdet for den kommende psykiatriplan og hans ord er ikke rosende.

"Uambitiøst", "useriøst" og "ugennemtænkt", lød nogle af hans vurderinger ifølge netmediet Dagens Medicin i marts i år. Han mente at forarbejdet snarere var "overskrifter uden indhold" og han savnede "grundige overvejelser","kortlægninger" og "undersøgelser" af psykiatriens problemstillinger. Samlet lød vurderingen af forarbejdet at det var "varm luft." Regeringens kommende udspil skal vise, om kritikken er blevet hørt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jul. 2018 - 10:44   11. jul. 2018 - 14:05

Psykiatriplan

bs@arbejderen.dk