22 May 2019  

KBH: Overskyet, dis, 12 °C

Hjorts penge til velfærd drukner i nedskæringer

Finanslov 2017

Hjorts penge til velfærd drukner i nedskæringer

Regeringen giver flere penge til syge, ældre og børn i finansloven. Men samtidig er der voldsomme nedskæringer i kommuner og regioner.

FOTO: Ólafur Steiner Gestsson / Scanpix
1 af 1

Der blev talt meget om sikring af velfærden, da regeringen i dag fremlagde sine udspil til henholdsvis finanslov og 2025-plan. 

Det svarer til en ekstra pædagog for hver tiende daginstitution.
Elisa Bergmann, BUPL

– Vi vil styrke kernevelfærden gennem markante nye initiativer på sundhedsområdet, ældreområdet og dagtilbudsområdet, sagde finansminister Claus Hjort Frederiksen, da han præsenterede næste års finanslov.

Regeringen afsætter 180 millioner kroner årligt fra 2017 og fremover til en øget indsats for plejehjemsbeboere. Pengene skal gå til en klippekortsordning, hvor hver enkelt beboer får en halv times ekstra hjælp hver 14 dag. Det er den ældre selv, der bestemmer, hvad den halve time skal bruges til.

Der afsættes også 145 millioner kroner årligt de næste fire år til bedre daginstitutioner.

Kritik fra fagforeninger 

Det er selvfølgelig godt med flere penge til ældre og børn, men pengene kan langt fra opveje konsekvenserne af mange års kommunale nedskæringer, konstaterer fagforeningerne FOA og BUPL.

– 145 millioner kroner giver kommunerne mulighed for at ansætte 350 nye pædagoger. Det betyder, at der kommer en ekstra pædagog for hver tiende daginstitution, siger Elisa Bergmann, formand for BUPL, der organiserer pædagoger.

Hun understreger, at antallet af pædagoger i dag er historisk lavt. Set i forhold til antallet af voksne per barn mangler der i dag 4000 pædagogstillinger på landsplan i forhold til 2009.

– Hvis vi skulle sikre velfærden til flere børn og flere ældre, så skulle der være afsat et milliardbeløb, fordi antallet af ældre stiger voldsomt de kommende år, og børnetallet også er på vej op mange steder, siger Dennis Kristensen, formand for FOA, der blandt andet organiserer ansatte i ældreplejen og på børneområdet.

Han kritiserer regeringens påstand om, at det er råd til både skattelettelser og bedre velfærd og henviser til, at de stramme økonomiske rammer, regeringen lægger ned over kommuner og regioner, betyder voldsomme nedskæringer i velfærden.

– Kommunerne, der står for de borgernære velfærdsområder, siger, at økonomien slet ikke hænger sammen og det vil gå ud over servicen, konstaterer FOA-formanden.

Nedskæringer i 2017

En ny rundspørge, som Epinion har lavet for FOA, viser, at næsten halvdelen af landets kommuner regner med at skulle skære i antallet af ansatte til næste år. Godt hver fjerde kommune vil spare på udgifterne per barn, mens lidt færre vil skærer i udgifterne per ældre. 

Regeringens sidste profilerede velfærdsområde er sygehusene. Her afsættes 1,5 milliard kroner over de næste fire år til en ny kræftplan. Dertil kommer 200 millioner kroner til øget kapicitet på sundhedsområdet. De penge er en del af økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen.

Aftalen er så stram, at den betyder omfattende nedskæringer på mange sygehuse i 2017. Værst står det til i Region Hovedstaden, der skal spare 360 millioner kroner.

Regeringen skal nu til at forhandle med de andre partier om både finanslov og 2025-plan.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. aug. 2016 - 14:16   30. aug. 2016 - 17:51

Velfærd

ur@arbejderen.dk