04 Mar 2021  

KBH: Overskyet, 2 °C

Her er manden, der ikke må vidne i sagen om Roj TV

Østre Landsret fastholder forbud

Her er manden, der ikke må vidne i sagen om Roj TV

Formanden for Radio- og tv-nævnet, Christian Scherfig, har set mere end 40 timers Roj TV-udsendelser igennem i forbindelse med tildelingen af sendetilladelser. Alligevel må han ikke vidne i sagen om den kurdiske tv-station.

Formanden for radio- og tv-nævnet, Christian Scherfig har fire gange frikendt Roj TV for at opfordre til had og terror. Han har set over 40 timers udsendelser fra Roj TV. Alligevel er han uønsket som vidne i Østre Landsret.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Selvom Christian Scherfig som formand for Radio- og tv-nævnet har set mere end 40 timers nyhedsudsendelser og kulturprogrammer fra Roj TV , må han ikke vidne i sagen mod den kurdiske tv-station i Østre Landsret.

Retten indledte mandag ankesagen mod den kurdiske tv-station, Roj TV som er tiltalt for at fremme terrorisme, fordi tv-stationen har ladet den kurdiske oprørsbevægelse PKK komme til orde.

Roj TV's forsvarer, Bjørn Elmquist, ville gerne have ført Christian Scherfig som vidne i landsretten, hvor ankesagen netop er startet op.

Det kan godt være, at Roj TV er ensidig i sin dækning, men det er altså ikke ulovligt. 

Det er Radio- og tv-nævnet der udsteder og inddrager sendetilladelser til radio- og fjernsynsmedier i Danmark.

Nævnet tildelte i 2003 Roj TV sendetilladelse i Danmark og nævnet har siden fire gange frikendt Roj TV for at opfordre til had i sine udsendelser.

Det er sket i 2005, 2007, 2008 og senest i år, hvor nævnet har set i alt 40 timers Roj TV-udsendelser igennem.

- Vi har ikke fundet eksempler på, at Roj TV opfordrer til had. Det kan godt være, at Roj TV er ensidig i sin dækning, men det er altså ikke ulovligt, siger Scherfig.

Alligevel mener Østre Landsret ikke, at Christian Scherfig kan bidrage med noget væsentligt til sagen.

Retten kalder vidnet for »overflødig bevisførelse«.  

Dansende guerilla?

Christian Scherfig fremhæver Roj TV’s dækning af årsdagen for PKK’s stiftelse, som et godt eksempel.

- Her ser man både, hvordan kurdere holder fest og danser, og Roj TV lader PKK komme ud med sine budskaber. Det er ensidigt, men det er ikke ulovligt, Efter vores opfattelse opfordrer hverken PKK eller Roj TV til terror i de viste klip, siger Christian Scherfig til Arbejderen.

Det vakte allerede sidste år opsigt, at radio- og tv-nævnsformanden ikke fik lov til at vidne, da sagen første gang kørte i byretten.

Dengang afviste retten 11 ud af de 13 vidner, som Roj TV’s forsvarer, Bjørn Elmquist, ønskede at føre.

Anklageren fik lov at føre alle sine 17 ønskede vidner.

- Jeg tror, at Elmquist gerne ville haft mulighed for at få mig til at kvalificere nævnets tidligere afgørelser om Roj TV, siger Christian Scherfig.

Formanden for radio- og tv-nævnet har i forbindelse med det seneste tilsyn med Roj TV gennemset 14 timers Roj-udsendelser.

I september slog nævnet - for fjerde gang - fast, at Roj TV ikke opfordrer til had eller terror, og at der derfor intet grundlag er for at fratage den kurdiske tv-station sin sendetilladelse.

Retten så kun brudstykker

Christian Scherfig mener, at radio- og tv-nævnet har en anden tilgang til sagen end byretten:

- Da sagen mod Roj TV kørte i Københavns Byret havde man en anden arbejdsform end os. Retten valgte kun at se brudstykker af Roj TV's sendeflade, og fandt at enkeltcitater var i strid med strafferetten. Byretten lagde ikke Roj TV's nyhedsudsendelser som helhed til grund for sin dom. I nævnet derimod har vi lagt Roj TV's sendeflade - i sin helhed - til grund for vores beslutning, siger han.

Byretten afviste sidste år 11 ud af de 13 vidner, som Roj TV’s forsvarer ønskede at føre. Anklageren fik lov at føre alle sine 17 ønskede vidner.

Selvom Christian Scherfig ikke får lov til at vidne, vil Østre Landsret dog lade Roj TV føre fem af de i alt 11 vidner, som Københavns Byret forbød at komme til orde.

De fem vidner er: Oluf Jørgensen, cand. jur og ekspert i pressejura på Danmarks Journalisthøjskole, to danske journalister, der tidligere har interviewet PKK i bjergene, Haluk Gerger, tidligere formand for Tyrkiets største menneskerettighedsorganisation, IHD og Kerim Yildiz, advokat og direktør i menneskeretsorganisationen Kurdistan Human Rights Project.

Østre Landsret har afsat 40 retsdage til sagen. Sidste retsmøde er 14. juni 2013.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. nov. 2012 - 19:50   05. nov. 2012 - 20:00

Roj TV

ml@arbejderen.dk
Radio- og tv-nævnet
 • Christian Scherfig er formand for radio- og tv-nævnet, der er ansvarlig for at udstede og inddrage sendetilladelser til radio- og fjernsynsmedier i Danmark.
 • Radio- og tv-nævnet  tildelte i 2003 den kurdiske tv-kanal Roj TV en sendetilladelse. Året efter begyndte Roj TV at sende debatprogrammer, nyheder og udsendelser om kurdisk sprog og kultur til millioner af kurdere verden over.

 • Nævnet har siden undersøgt Roj TV fire gange: De første tre efter de tyrkiske myndigheder klagede over Roj TV, og den sidste gang fordi nævnet selv besluttede - efter dommen i Københavns Byret i januar - at undersøge om Roj TV opfordrer til had i sine udsendelser.

 • Alle fire gange har Radio- og tv-nævnet frikendt Roj TV for at opfordre til had og terror i sine programmer.

 • Roj TV's forsvarer, Bjørn Elmquist, har ønsket at føre Christian Scherfig som vidne i både by- og landsretten. Begge steder er det blevet afvist.

Roj TV-sagen: År for år
 • 2003: Roj TV får tilladelse til at sende programmer fra Danmark.
   
 • Marts 2003: Roj TV begynder at sende fra København.
   
 • Juni 2005: Tyrkiets ambassade i København melder Roj TV til politiet for overtrædelse af terrorloven, og politiet går i gang med at undersøge, om der kan rejses tiltale i sagen. Ambassaden hævder, at tv-stationen får støtte fra og er talerør for den kurdiske oprørsbevægelse PKK, der står på EU's terrorliste.
   
 • 21. december 2005: Nuværende justitsminister, Morten Bødskov skriver under på en støtteerklæring for Roj TV, der slår fast at "En lukning af Roj TV vil ikke bare være et angreb på millioner på millioner af kurderes ret til at modtage den tv-kanal, de måtte ønske, men også en krænkelse af den grundlovssikrede danske ytringsfrihed…"
   
 • Marts 2009: Få uger før udnævnelsen af Anders Fogh som NATO-generalsekretær - rejser repræsentanter for Københavns Politi og Statsadvokaten til Ankara for at drøfte sagen med de tyrkiske myndigheder. Det sker samtidig med, at Anders Fogh Rasmussen arbejder på at overvinde Tyrkiets protester mod hans kandidatur til posten som NATO’s generalsekretær.
   
 • 31. august 2010: Daværende justitsminister, Lars Barfoed tiltaler Roj TV efter terrorparagraf 114e om fremme af terrorvirksomhed.
   
 • November 2011: WikiLeaks offentliggør dokumenter, der peger i retning af at tidligere statsminister indgik en studehandel før han blev udnævnt til generalsekretær i NATO. Ifølge et af de lækkede dokumenter hævdede Tyrkiets NATO-ambassadør, Tacan Ildem ved et møde med USA’s viceudenrigsminister William J. Burns den 18. februar 2010, at der var blevet afgivet et dansk løfte om at arbejde på at lukke den Roj TV til gengæld for Foghs post som generalsekretær. »Det indgik som en del af den aftale, som i 2009 kom i stand med den amerikanske præsidents mellemkomst og førte til, at Tyrkiets modstand mod at udnævne Anders Fogh Rasmussen til NATO-generalsekretær blev overvundet af, at Danmark lovede at afklare sine juridiske bestemmelser med henblik på at imødekomme Tyrkiets anmodning om en lukning af Roj TV, et talerør for PKK,« sagde Tacan Ildem ifølge rapporten.
   
 • 1. februar 2011: 150 folkevalgte politikere og menneskeretsforkæmpere - heriblandt Desmond Tutu - indstiller Roj TV til Nobels Fredspris.
   
 • 15. august 2011: Terrorsagen mod Roj TV starter op i Københavns Byret.
   
 • 10. Januar 2012: Københavns Byret finder Roj TV skyldig i ukritisk at have ladet den kurdiske oprørsbevægelse, PKK, komme til orde i sine udsendelser. De to selskaber bag Roj TV skal betale en bøde på i alt 5,2 millioner kroner.
   
 • 26. september 2012: Radio- og tv-nævnet afviser at fratage Roj TV's sendetilladelse og frikender - for fjerde gang i træk en officiel tilsynssag - Roj TV for at opfordre til had.
   
 • 14. juni 2013: Sidste retsmøde i retssagen mod Roj TV.