23 May 2019  

KBH: Spredte skyer, 8 °C

Handelsaftale mellem EU og USA kan ændre danske love

Lækket udkast afslører

Handelsaftale mellem EU og USA kan ændre danske love

Enhedslisten advarer om trusler mod Danmarks selvbestemmelse efter at være kommet i besiddelse af et lækket udkast til en handelsaftale mellem EU og USA. Handelsministeren indkaldt i samråd i dag.

Den frihandelsaftale som EU og USA netop nu er igang med at forhandle, risikerer at true det danske demokrati, advarer Enhedslisten.
FOTO: eu2009.cz
1 af 1

En kommende frihandelsaftale mellem EU og USA risikerer at kunne få afgørende indflydelse på den danske lovgivning.

Sådan lyder advarslen fra Enhedslisten, der er i besiddelse af et lækket udkast til en aftale mellem de to økonomiske sværvægtere.

Af det lækkede udkast fremgår det, at man lægger op til, at aftalen skal indeholde retten til et højt liberaliseringsniveau og en stærk investeringsbeskyttelse. 

Af det lækkede udkast fremgår det, at man lægger op til, at aftalen skal indeholde retten til "det højeste liberaliseringsniveau og stærkeste investeringsbeskyttelse". 

I praksis betyder dette ifølge Enhedslisten, at firmaer der vil sælge eller investere i for eksempel Danmark, vil kunne kræve, at den danske lovgivning ikke forringer firmaets mulighed for profit. Skulle firmaet vurdere, at dette er tilfældet har mulighed for at anlægge sag mod Danmark, for at sikre en erstatning for den mistede profit. 

Samråd i dag

Hvis aftalen bliver vedtaget, frygter Enhedslisten, at der kan blive lagt hindringer i vejen for planerne om at beskatte selskaberne i Nordsøen mere. Regeringen og Enhedslisten er netop nu igang med at hæve beskatningen i Nordsøen. En aftale, der kan betyder 27 milliarder ekstra kroner i statskassen i løbet af de næste 30 år. Penge der blandt andet skal finansiere en togfond, der skal sikre bedre kollektiv transport i Danmark.

Men med de nye regler for beskyttelse af investeringer, vil de multinationale selskaber kunne rejse en sag mod Danmark på de 27 milliarder kroner, forudser Enhedslisten.

Handelsminister Nick Hækkerup var i dag indkaldt i samråd for at forklare, hvilke konsekvenser det vil have for Danmark, hvis de vidtrækkende investeringsrettigheder, der omtales i udkastet til frihandelsaftalen, bliver indført.

- Det er uacceptabelt, hvis vi i fremtiden vil blive hindret i at ændre vores miljø- og skattepolitik på grund af multinationales virksomheders ønsker. Det ville være ufatteligt ærgerligt, hvis vi i fremtiden eksempelvis ikke kan øge beskatningen af Nordsøolien og på den måde få råd til fornuftige, grønne investeringer til gavn for den kollektive trafik, siger Enhedslistens Nikolaj Villumsen.

Sagsanlæg fra multinationale

Der findes flere eksempler på de alvorlige konsekvenser, som en frihandelsaftale kan føre med sig:

USA og Ecuador har indgået en frihandelsaftale. Da Chevron ødelagde miljøet i Amazonas blev firmaet efter landets miljølovgivning idømt en erstatning på 18 milliarder dollars. På grund af frihandelsaftalen kan Chevron nu anlægge sag imod Ecuador og kræve, at erstatningskravet eftergives.

Vattenfall fører sag mod Tyskland, der har besluttet at reducere i brugen af atomkraft. Det betyder dalende profit for Vattenfall.

Phillip Morris har lagt sag an mod Australien og Uruguay om erstatning for deres rygelovgivning.

Slovakiet besluttede at sætte en stopper for privatiseringen af sundhedsvæsenet. Det blev fulgt af et sagsanlæg fra det hollandske forsikringsselskab Achmea, der mistede et område for profit.

Ifølge det lækkede udkast skal sagerne gennemføres ved internationale domstole, og i EU’s forhandlingsmandat lægger man sig ikke fast på, hvilke der kunne være tale om. 

Det kunne være under FN, Verdensbanken eller ICC (International Chamber of Commerce).

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. sep. 2013 - 19:42   12. sep. 2013 - 10:37

Frihandel

ml@arbejderen.dk
EU/USA frihandelsaftale (TTIP)
  • I juli 2013 startede forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA.
  • Den bærer navnet: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
  • EU-kommissionen forhandler på EU's vegne, efter at de 27 medlemslande er enige om mandatet til forhandlingerne. Det danske folketing har sagt ja til et forhandlingsmandat, som er hemmeligt, men hvoraf dele er blevet lækket. Det gælder blandt andet kapitlet om investeringer.
  • Målet har været, at en aftale er forhandlet på plads inden udgangen af 2015, men EU-kommissionen tror ikke på tidsplanen ifølge euractiv.com.
  • 170 forbruger-, miljø- og solidaritetsorganisationer samt fagforeninger har dannet en alliance, der kritiserer forhandlingerne om TTIP. 
  • EU eksporterede i 2012 varer til USA for 290 milliarder euro og importerede for 204 milliarder euro. Handlen med serviceydelser har en værdi af cirka 140 milliarder euro hver vej. Det svarer til handel for mere end to milliarder euro hver dag.
  • EU-kommissionen udsendte i september 2013 en rapport, hvorefter forventningen er, at en frihandelsaftale mellem EU og USA kan øge EU's samlede økonomi med 120 milliarder euro, svarende til en vækst på op til 0,5 procent over ti år. Rapporten forudsiger en vækst i USA's økonomi over ti år på 95 milliarder euro (0,4 procent) med TTIP.
  • TTIP vil give de multinationale selskaber ret til at sagsøge et land, hvis politikerne vedtager en regel eller lov, der begrænser selskabets forventede profit.

Kilder: EU, BBC, Afrika Kontakt