18 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Gratis psykologrådgivning i København lukningstruet

Skærer 80 millioner på socialområdet

Gratis psykologrådgivning i København lukningstruet

Københavns Kommune har planer om at spare deres bevilling på 1,2, millioner kroner til SINDs psykologiske rådgivning af sårbare borgere. Brugere, de sindslidendes organisationer, økonomer og en tidligere statsminister slår alarm.

FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Københavns Kommune har ifølge Information planer om at spare 80 millioner på socialområdet i 2019 og de 1,2 millioner, som den årligt giver til den private organisation, SIND er er blandt de foreslåede besparelser. Dette vil medføre at SIND er nødt til at lukke sin åbne, psykologiske rådgivning for kommunens psykisk sårbare borgere. 

Planerne vækker bekymring såvel hos brugere, som eksperter. Laura Kabongo har tidligere fået hjælp i rådgivningen. Hun forklarer til Information at en mangel på forebyggende og langtidssigtet hjælp kan medføre, at psykisk sårbare mister håbet og har svært ved at fastholde job og uddannelse.

Dem, vi har, er enten dem, der falder igennem maskerne i psykiatrien eller deres pårørende.
Kaia Dreiøe, ansat i SIND

 

Den mulige lukning af SIND’s psykologiske rådgivning undrer Dansk Psykiatrisk Selskab. De forklarer i en skriftlig udtalelse til Information, at den  "udfylder et behov, som den offentlige psykiatri ikke har mulighed for at varetage" og tilføjer: "Faktisk sker det hyppigt, at psykiatere, psykologer og socialrådgivere i den offentlige psykiatri henviser patienter og pårørende til psykologisk rådgivning i SIND, og Dansk Psykiatrisk Selskab vurderer, at en lukning vil medføre en forringelse af behandlingstilbuddet til psykisk sårbare mennesker."

Afdelingsdirektør og økonom i Danmarks Statistik, Niels Ploug  påpeger i Information, at der er en samfundsøkonomisk pointe i at hjælpe mennesker til et bedre mentalt helbred. Han tilføjer:

– SIND varetager en rolle på et område, hvor antallet af psykiske diagnoser i relation til sociale problemer vokser. Undersøgelser viser, at der er behov for den type indsats. Hvor den ellers skal komme fra, er et politisk spørgsmål.

Dårlig prioritering

Projektleder Kaja Dreiøe arbejder for Sind. Hun udtaler til Information, at det vil ramme de psykisk sårbare, som ikke kan få hjælp andre steder. Hun tilføjer:

– Dem, vi har, er enten dem, der falder igennem maskerne i psykiatrien eller deres pårørende. Lukker SIND, vil det betyde, at i stedet for at man kan få hjælp, inden det går galt, så skal det gå galt, inden man kan få hjælp.

Ifølge Kaia Dreiøe er SIND det eneste sted, der tilbyder gratis samtaleforløb med en psykolog til mennesker med diagnoser. Ofte er der tale om folk, der har haft forløb i psykiatrien og som i princippet burde være færdigbehandlede, men som stadig har det så dårligt, at de har brug for hjælp.

Også formanden for Dansk Psykologforening, Eva Secher mener at lukningen af SINDs rådgivning i København vil være en dårlig ide. Hun skriver til Information, at den offentlige velfærd til psykisk lidende både socialt og sundhedsfagligt er ramt af manglende prioritering og fortsætter:

"Ud fra en købmandsmæssig betragtning er det en dårlig prioritering af nogle af samfundets mest belastede borgere,"

Kommer til at gøre ondt

Socialforvaltningen i København skal samlet set beskæres med 80 millioner kroner og Socialborgmester Mia Nygaard (R) skriver i et svar til Information, at man endnu ikke er færdig med, at taget stilling til, hvor pengene skal spares.

"Det kommer til at gøre rigtig ondt mange steder. Grundlæggende er problemet på det sociale område i København, at vi mangler penge. Derfor vil jeg i forbindelse med forhandlingerne om næste års budget kæmpe for, at området får tilført flere penge. Så må vi se, hvordan de øvrige partier stiller sig til det," skriver hun.

Også tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der er ambassadør for SIND og stifter af og protektor for Det Sociale Netværk, er stærkt imod lukningen af Sinds københavnske rådgivning. Han har sammen med SINDs landsformand Knud  Christensen sendt et åbent brev til Københavns overborgmester Frank Jensen. I brevet fraråder de to kraftigt denne og to andre af kommunens planlagte besparelser på socialområdet. Ifølge Poul Nyrup Rasmussen er der mange menneskelige og økonomiske gevinster at hente ved at forebygge, at psykisk sårbare får det værre. Han tilføjer til Information:

– For når det først sker, så går det kun én vej, og det er den forkerte. Og når vi sparer på tilbud til psykisk sårbare, så lukker vi øjnene for kendt viden om, hvad der virker: Vi ved, at den tidlige forebyggende indsats for at hjælpe psykisk sårbare mennesker tilbage på sporet er nøglen i fremtidens indsats, siger han og tilføjer:

– Hvis denne her gruppe får at vide, at døren bliver lukket, så er der kun tilbage at vente på, at man får det dårligere. Og så lander man på regionernes åbne og lukkede afdelinger. Så er svingdørsmekanismen i gang og nedturen for alvor forstærket. Kommunen kan ikke regne med, at regionerne så bare klarer regningen. Nej, for de kommer jo tilbage til kommunen igen. Og i en mere udsat position end før. Det er dårligt købmandsskab og en forbandet dårlig måde at spare på.

Charlotte Lund sidder i socialudvalget for Enhedslisten. Hun fortæller, at Enhedslisten er modstander af en lukning af SINDs psykologiske rådgivning og fortæller til Arbejderen, at Enhedslisten har projektet på en særlig "like-liste" over sociale foranstaltninger, som partiet vil kæmpe "med næb og klør for". Hun tilføjer:

– Det er svært at få lavet et budget i kommunen på det her område. Vi må ikke hæve skatterne. Vi må ikke ikke gøre nogen ting for at få sikret penge til de nødvendige, sociale tiltag. Vi i Enhedslisten kæmper for, at der kommer flere penge til området.

17. apr. 2018 - 12:27   23. apr. 2018 - 11:26

besparelser

bs@arbejderen.dk