17 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Grønt lys til irakiske torturofre

Østre Landsret underkender Forsvarsministeriet

Grønt lys til irakiske torturofre

23 irakiske torturofres erstatningssag mod Forsvarsministeriet er ikke forældet. Det har Østre Landsret netop besluttet. Sagen har foreløbig været fem år undervejs, fordi Forsvarsministeriet har forsøgt at få sagen afvist.

Danmark får nu en sidste mulighed for en form for retsopgør efter Irak-krigen, lyder det fra Christian Harlang, der er advokat for de 26 irakiske torturofre.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Nu kan 23 irakiske torturofre endelig få deres erstatningssag for en dansk domstol.

Østre Landsret har nemlig i dag afgjort, at sagen om torturofrene ikke er forældet, sådan som Forsvarsministeriet ellers har påstået.

Efter dagens afgørelse bør Kammeradvokaten lukke for brugen af yderligere grus i maskineriet.
Christian Harlang, advokat

De 23 irakere kræver en symbolsk erstatning for den mishandling, som irakiske politisoldater udsatte dem for, efter at danske soldater tog dem til fange under den såkaldte Operation Green Desert i Irak i november 2004.

Under den storstilede operation blev 37 irakere anholdt og udleveret til den frygtede al-Jamiat politistation, hvor de blev udsat for tortur.

Mørklægning

Irakerne har siden 2011 forsøgt at få deres erstatningssag prøvet ved en dansk domstol, fordi de mener, at den danske stat har et medansvar for tortur, fordi det var danske soldater, der tog dem til fange og udleverede dem. Men irakerne er systematisk blevet mødt med mørklægninger i dansk militær og juridiske forhindringer fra regeringens og dansk militærs side.

Først hævdede Forsvarsministeriet, at irakernes sag var forældet. Så krævede ministeriet, at irakerne skulle stille med en garanti på 40.000 kroner hver for overhovedet at få lov til at føre sagen. Dette krav blev underkendt i Højesteret. Og i september sidste år tildelte Procesbevillingsnævnet irakerne fri proces til at føre sagen, fordi den er principiel.

Med Østre Landsrets kendelse i dag er den sidste forhindring på vejen fjernet. Det betyder, at irakerne nu kan få deres erstatningssag behandlet ved en dansk domstol. Forsvarsministeriet kan dog forsøge at få Højesteret til at tage stilling til Østre Landsrets afgørelse om, at sagen ikke er forældet.

Menneskerettighedskonvention

Dommerne i Østre Landsret henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og til Menneskeretsdomstolen.

"Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indeholder i artikel 3 et forbud med tortur… enhver hvis rettigheder og friheder efter konventionen er blevet krænket, skal have adgang til effektive retsmidler… Kravet om effektive retsmidler i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 13, indebærer, at forældelsesfrister ikke kan gøres gældende…", skriver to dommere i Østre Landsret.

Nu kan sagen starte

Afgørelsen vækker glæde hos irakernes advokat Christian Harlang.

– Det er meget glædeligt, at Forsvarsministeriets nu sidste formalitetsindsigelse også er blevet fejet af bordet. Mine klienter har nu i årevis ventet på at få en retfærdig rettergang om substansen af deres sager om dansk ansvar for tortur. Efter dette lange forløb må jeg opfordre Forsvarsministeriet til at afstå fra at indbringe sagen for Højesteret. Sidste gang Forsvarsministeriet blev underkendt i dette sagskompleks af Højesteret, forsinkede denne manøvre sagens gang i cirka halvandet år. Efter dagens afgørelse bør Kammeradvokaten lukke for brugen af yderligere grus i maskineriet, siger Christian Harlang.

Han uddyber:

– Når sagen nu ved de danske domstole skal undersøges og behandles i sin substans, vil såvel mine klienter som den danske offentlighed få mulighed for at komme ind på de egentlige detaljer om, hvad der faktisk skete i Irak og hos Forsvarskommandoen/Forsvarsministeriet i København, herunder hvad der måtte være bestemt og foretaget af blandt andet forsvarsminister Søren Gade. Danmark får herved en sidste mulighed for en form for retsopgør efter katastrofen i Irak, således at vi kan undgå tilsvarende fejltagelser i fremtiden.

Forsvarsministeriet overvejer

Forsvarsministeriet har endnu ikke taget stilling til, om man vil forsøge at få indbragt spørgsmålet om forældelse for Højesteret, skriver ministeriet i en mail til Arbejderen:

"Forsvarsministeriet er tilfreds med, at domstolen nu har haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. Forsvarsministeriet noterer sig Østre Landsrets afgørelse. Forsvarsministeriet vil nu nærlæse kendelsen og i samråd med øvrige involverede ministerier og Kammeradvokaten tage stilling til evt. kære af kendelsen".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. aug. 2016 - 10:34   01. nov. 2017 - 13:40

Irak-fangesag

ml@arbejderen.dk
operation Green Desert

Arbejderen har i en række artikler afdækket forløbet omkring Operation Green Desert i Irak i november 2004.

Vi har blandt andet beskrevet, hvordan efterretningsofficer Anders Kærgaard allerede inden operationen advarede den danske bataljonschef John Dalby om, at operationen byggede på upålidelige efterretninger, og at der var stor risiko for, at civile irakere ville blive ramt.

Den danskledede operation endte med, at 36 civile irakere blev taget til fange og udleveret til månedlang tortur hos det irakiske militærpoliti. 23 af irakerne har siden anlagt sag mod den danske stat for medansvar for torturen, men de har endnu ikke fået lov at få deres sag for. Den eneste, der i dag er dømt i sagen, er Anders Kærgaard, som stod frem med centrale oplysninger om det danske militærs medvirken.

>> Se alle artikler i sagen her

>> Se dokumentationen bag artiklerne her