11 Dec 2019  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

Grønne organisationer roser Enhedslistens klimaplan

Vil reducere CO2-udledning med 70 procent

Grønne organisationer roser Enhedslistens klimaplan

Grundigt og gennemarbejdet, lyder de rosende ord fra flere miljø- og klimaorganisation om Enhedslistens klimaudspil. Men der er også plads til forbedringer, mener organisationerne.

Enhedslistens Pernille Skipper fremlagde onsdag partiets klimaudspil med 78 konkrete forslag til, hvordan Danmark kan reducere sit C02-udslip med 70 procent inden 2030.
FOTO: Liselotte Sabroe/Scanpix
1 af 1

Enhedslistens fremlagde i sidste uge en klimaplan, der skal reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Partiet kalder selv planen for et "afgørende skridt på vejen mod et CO2-neutralt samfund".

Jeg savner et opgør mod privatbilisme og vækst samt mere om livsstilsændringer. Vi når ikke halvanden graders målet uden en radikal omstilling.
Jacob Sørensen, NOAH

Men hvad mener de miljø- og klimaorganisationer, der til dagligt sidder med deres grønne fingre dybt begravet i de klimapolitiske udfordringer og ved hvor skoen trykker, og hvad der skal til for at løse de værste konsekvenser af klimakrisen.

– Udspillet rykker milevidt mere end regeringens udspil, og tager fat på transportsektoren, hvor kombinationen af begrænsningen af personbiler og omstillingen af eksisterende biler til elbiler gør, at der kan ske en væsentlig reduktion af drivhusgasser fra transporten frem til 2030, siger Gunnar Olesen fra Vedvarende Energi.

Også Det Økologiske Råd roser udspillet.

– Det ser meget fornuftigt ud. Det er et seriøst og gennembearbejdet klimaudspil, som vil bringe Danmark på den rette kurs, så vi kan komme i mål med Paris-aftalen, siger direktør i Det Økologiske Råd, Claus Ekman, til Arbejderen.

– Målet med Enhedslistens plan er at få CO2-udslippet til at gå i nul i 2040. Hvis det lykkes, så har Danmark gjort en kæmpe indsats for at reducere CO2-udslippet.

Han har dog et par forslag til, hvordan Enhedslistens udspil kunne gå endnu videre.

– Udspillet sætter kun i begrænset omfang ind overfor CO2-udslippet i bygningsmassen. Her kunne man godt gøre mere for at sikre energieffektiviseringer. En stor del af CO2-udslippet kommer fra vores bygningsmasse. Derfor er der et stort potentiale i forhold til at renovere vores boliger med eksempelvis efterisolering og nye døre og vinduer.

Socialt afbalanceret

Enhedslisten vil især finansiere sit udspil via indtægter fra øgede afgifter på blandt andet fly og benzin. Men almindelige mennesker med lav- og mellemindkomster må ikke blive ramt af de højere afgifter. De skal kompenseres ved at hæve den grønne check, som blev indført i 2010 for at kompensere for grønne afgifter.

De grønne organisationer roser Enhedslistens fokus på, at klimaomstillingen ikke rammer socialt skævt.

– Er det socialt afbalanceret nok? Ja, det mener jeg. Der er både fokus på vedvarende energi og energibesparelser, og der er en social vinkel, blandt andet med forbedring af den kollektive transport, også i yderområder, hvor den er blevet meget beskåret de senere år. Den kollektive transport skal også gøres billigere. Det vil give mindre bemidlede og dem uden bil og kørekort bedre muligheder for at komme rundt i hele landet, vurderer Gunnar Olesen fra Vedvarende Energi.

Også Det Økologiske Råd er tilfredse med Enhedslistens fokus på at skal være socialt afbalanceret.

– Den grønne check er en god måde at udligne de sociale skævheder, der kan komme, når man indfører nye afgifter, mener Claus Ekman.

Savner opgør med vækst

Enhedslistens klimaplan indeholder 78 konkrete tiltag indenfor transport, energi, produktion og landbrug.

– Planen gør op med regeringens hensyn til de mest drivhusgasbelastende brancher som bil-og flybranchen. Til gengæld siger planen ikke meget om, hvordan vi får et mindre klimabelastende forbrug i forhold til at de drivhusgasudledninger, der er forbundet med vores import, mener Gunnar Olesen fra Vedvarende Energi.

Også miljøorganisationen NOAH efterlyser mere fokus på livsstilsændringer.

– Udspillet er ganske udmærket, men jeg savner et opgør med privatbilisme og vækst samt mere om livsstilsændringer. Vi når ikke halvanden graders målet uden en radikal omstilling, og det er ærgerligt,at Enhedslisten åbenbart ikke tør kommunikere dette klart ud, siger Jacob Sørensen fra NOAH til Arbejderen.

Også Det Økologiske Råd mener, at der er plads til mere grundlæggende forandringer.

– Det handler også om at ændre vores forbrug. Det er fint nok, at hæve CO2-afgifterne i eksempelvis landbruget og sænke den danske produktion af kød. Men hvis den danske befolkning bliver ved med at spise en masse kød, så kan det godt være, at det ser godt ud på det danske klimaregnskab, isoleret set. Men det hjælper jo ikke klimaet i sidste ende, hvis vi fortsat spiser en masse kød, som bare bliver produceret i udlandet, mener Claus Ekman fra Det Økologiske Råd.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. feb. 2019 - 07:00   19. feb. 2019 - 07:10

Klima

ml@arbejderen.dk
Enhedslistens klimaplan

Enhedslisten fremlagde i midten af februar 2019 sit klimaudspil, der indholder 78 konkrete forslag til hvordan Danmark kan nedbringe sit CO2-udslip med 70 procent i 2030. Enhedslisten vil blandt andet:

  • Stoppe salget af nye dieselbiler i 2022 og benzinbiler i 2025

  • Indføre et tilskud på 50-100.000 kroner til køb af en elbil i perioden 2020-2025

  • Indføre CO2-afgifter på husdyr, afgrødedyrkning og kunstgødning

  • Sikre at indtægterne fra de nye forbrugsafgifter ikke skal gå til statskassen, men til lav- og mellemindkomstgrupper via den grønne check

  • Oprette en pulje på to milliarder kroner til bedre offentlig trafik i yderområderne. Samt 15 milliarder kroner til hurtigere togforbindelser og højere hastigheder på jernbanenettet

  • Udfase olie- og gasproduktionen i Nordsøen

  • Udbygge sol- og vindenergi

  • Lade industrivirksomheder betale for de CO2-kvoter, de hidtil har fået gratis

  • Indføre et lovkrav om at virksomheder skal gennemføre energieffektiviseringer - der tjener sig selv ind over en årrække