18 Dec 2018  

KBH: Overskyet, dis, 3 °C

Grønlændere mister ret til gratis danskundervisning

Kritik fra Rådet for Socialt Udsatte

Grønlændere mister ret til gratis danskundervisning

Fremover skal grønlændere, der kommer til Danmark, betale 12.000 kroner for danskundervisning. Det øger risikoen for social marginalisering, advarer Rådet for Socialt Udsatte.

Langt de fleste grønlændere klarer sig godt i Danmark. Men sproglige barrierer kan være med til at øge risikoen for social deroute, advarer Rådet for Socialt Udsatte.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Rådet for Socialt Udsatte retter en skarp kritik af, at regeringen vil afskaffe den gratis danskundervisning for grønlændere. Rådet mener, at det vil øge risikoen for social marginalisering.

Regeringen vil indføre en brugerbetaling på i alt 12.000 kroner.

– Det er helt uforståeligt, hvorfor regeringen vil tage den gratis danskuddannelse fra grønlændere – og i øvrigt også fra færinger. Vi ved fra blandt andet flere undersøgelser, som Rådet har lavet, at netop sproglige barrierer kan øge risikoen for social marginalisering, når grønlændere, der jo er danske statsborgere som alle os andre, kommer til Danmark, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Regeringen vil indføre en brugerbetaling på i alt 12.000 kroner for de seks moduler, som udgør danskuddannelsen for alle grupper af udlændinge. I forvejen skal deltagerne betale 1250 kroner i depositum for hvert af de seks moduler. Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, siger:

Jann Sjursen understreger, at rådet i det hele taget er modstander af regeringens forslag om brugerbetaling på danskuddannelse og opfordrer til at det bliver helt droppet.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. maj. 2018 - 11:09   04. maj. 2018 - 11:10

Udlændinge

ur@arbejderen.dk