19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Giv deltidsansatte SOSU'er flere timer

Opfordring til kommunerne fra KL

Giv deltidsansatte SOSU'er flere timer

Deltidsansatte i kommunerne kan med blot én times ekstra arbejde om ugen gøre det ud for 1700 fuldtidsstillinger om året, viser beregninger fra KL.

Arkivfoto
FOTO: Arbejderen
1 af 1

Hvis de deltidsansatte i kommunerne arbejder blot én time mere om ugen, vil det give 1700 ekstra personer fuldtidsarbejde i et år.

Det viser beregninger fra Kommunernes Landsforening (KL). 

Der skal en helt særlig og ekstraordinær indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv.
Torben Hollmann, FOA

Og der er et helt åbenlyst behov for både at rekruttere nye til arbejdet i ældre- og sundhedssektoren og få dem, der allerede er ansat på nedsat tid til at arbejde flere timer er oplagt, mener KL's formand for Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler. 

– Vi står over for massive rekrutteringsproblemer på ældreområdet, som vi på flere planer arbejder på at løse, siger han i en pressemeddelelse.

I 2025 forventes der at være mere end 80.000 flere ældre over 80 år, og der vil allerede om fem år mangle cirka 15.000 ansatte i den kommunale ældre- og sundhedssektor.

Mange på deltid

Ifølge en helt ny undersøgelse fra KL er mulighederne for at udvide arbejdstiden blandt de kommunalt ansatte på nedsat tid til stede. 68 procent af sygeplejersker arbejder i dag på deltid. For SOSU-assistenter er det 75 procent, mens det gælder for 81 procent af SOSU-hjælpere. 

Til sammenligning er 46 procent af alle de kommunalt ansatte på deltid.

Michael Ziegler opfordrer kommunerne til at arbejde på at få flere medarbejdere til at gå op i tid eller arbejde på fuldtid og til, at kommunerne samtidig gør fuldtid til det normale udgangspunkt for unge og nyuddannede, der ansættes på ældre- og sundhedsområdet.

Fagforbundet FOA, der organiserer de ansatte på SOSU-området, er enige med KL i, at det er tvingende nødvendigt at gøre noget ved udsigterne til mangel på hænder i ældre- og sundhedssektoren.

Nødvendigt med en indsats

– Vi kan ikke opretholde velfærden i Danmark, hvis vi ikke gør noget nu. Der skal en helt særlig og ekstraordinær indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv, så udviklingen vendes effektivt, siger Torben Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Forbundet har lavet en ny fremskrivning af udviklingen. Den viser, at der frem mod 2040 vil komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år, og har derfor udsigt til en snarlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Dermed vil landets kommuner i 2028 komme til at mangle 41.001 ansatte inden for SOSU-området, ifølge FOA's beregninger. 

Torben Hollmann mener, at kommunerne står i en nøglerolle for at løse udfordringerne:
– Kommunerne siger nu selv, at der skal ske et markant løft i uddannelseskapaciteten. I FOAs optik betyder det, at der skal uddannes 10.000 medarbejdere om året. De kommuner, der ikke vil tage ansvar for at rette op på den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft, risikerer at måtte prioritere, hvilke af deres plejetrængende borgere, der ikke får hjælp i fremtiden.

Behov for endnu flere 

FOA's fremskrivning af behovet for kvalificeret arbejdskraft bygger alene på hvor mange SOSU’er, der går af på grund af alder, og hvor mange der bliver behov for på grund af et stigende antal ældre i befolkningen.

– Derudover er der et forventeligt behov for endnu flere folk, når ansatte under 60 år skifter job eller trækkes sig tilbage af andre årsager. De er ikke med i denne beregning, så problemet kan være meget større, forklarer Torben Hollmann.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. okt. 2018 - 09:55   31. okt. 2018 - 11:49

Arbejdsmarked

noc@arbejderen.dk