17 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Fri proces til irakiske torturofre

Ny afgørelse

Fri proces til irakiske torturofre

De irakiske torturofre fra operation Green Desert er kommet et stort skridt nærmere på en erstatningssag i Danmark, efter at Procesbevillingsnævnet i dag gav dem fri proces til at føre deres sag ved en dansk domstol.

Procesbevillingsnævnets afgørelse om fri proces vækker glæde hos irakernes advokat Christian Harlang.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

23 irakiske torturofre får nu fri proces til at få deres sag for en dansk domstol.

Det har Procesbevillingsnævnet afgjort i dag. Irakerne er dermed kommet et stort skridt nærmere deres erstatningssag mod den danske stat for den tortur de blev udsat for efter at være blevet taget til fange på en danskledet militæroperation i Irak.

For Danmark som retssamfund og for mine klienter er det særdeles glædeligt, at Forsvarsministeriets forsøg på at standse sagen ikke lykkedes.
Christian Harlang, advokat

De 23 civile irakere blev taget til fange under den danskledede operation Green Desert i november 2004 og udleveret til irakisk militærpoliti, som udsatte dem for voldsom tortur i op til 70 dage, før de blev løsladt uden at blive sigtet eller komme for en dommer.

Systematiske forhindringer

Irakerne har siden 2011 forsøgt at få deres sag prøvet ved en dansk domstol, men er systematisk blevet mødt med mørklægninger i Forsvaret og juridiske forhindringer fra regeringens side.

Først hævdede Forsvarsministeriet, at irakernes sag var forældet. Så krævede de, at irakerne skulle stille med en garanti på 40.000 kroner hver for overhovedet at få lov til at føre sagen. Derefter afviste Højesteret at give dem fri proces. 

Procesbevillingsnævnets afgørelse om fri proces vækker glæde hos irakernes advokat Christian Harlang.

Kan rejse til Danmark

- For Danmark som retssamfund og for mine klienter er det særdeles glædeligt, at Forsvarsministeriets forsøg på at standse sagen ikke lykkedes. Efter at have arbejdet med sagerne - i strid modvind - i mere end fire år, hvor vi fem gange tidligere har modtaget afslag på fri proces, er det en personlig tilfredsstillelse, at vi nu kan komme videre og få sandheden frem om dansk tortur, såvel for de 23 det er gået ud over, som for Danmarks fremtid og anseelse, skriver Christian Harlang i en pressemeddelelse.

Fri proces betyder, at staten nu betaler alle sagens omkostninger for de 23 torturofre.

Det betyder, at de kan rejse fra Mellemøsten hertil for at deltage i sagen, ligesom udgifterne til tolkning og advokat også bliver betalt.

Uden fri proces havde de fattige irakere ifølge deres advokat ikke haft råd til at føre sagen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. sep. 2015 - 10:36   21. sep. 2015 - 09:28

Fangesag

ml@arbejderen.dk
operation Green Desert

Arbejderen har i en række artikler afdækket forløbet omkring Operation Green Desert i Irak i november 2004.

Vi har blandt andet beskrevet, hvordan efterretningsofficer Anders Kærgaard allerede inden operationen advarede den danske bataljonschef John Dalby om, at operationen byggede på upålidelige efterretninger, og at der var stor risiko for, at civile irakere ville blive ramt.

Den danskledede operation endte med, at 36 civile irakere blev taget til fange og udleveret til månedlang tortur hos det irakiske militærpoliti. 23 af irakerne har siden anlagt sag mod den danske stat for medansvar for torturen, men de har endnu ikke fået lov at få deres sag for. Den eneste, der i dag er dømt i sagen, er Anders Kærgaard, som stod frem med centrale oplysninger om det danske militærs medvirken.

>> Se alle artikler i sagen her

>> Se dokumentationen bag artiklerne her