21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Fra forlag til antiimperialistisk forening

Træk af Demos´ historie

Fra forlag til antiimperialistisk forening

Det såkaldte 'ungdomsoprør' og især USA´s krig i Vietnam dannede baggrund, da Demos blev stiftet. Først som forlag siden som forening. Trods en omskiftelig tilværelse holder Demos og dets aktivister og netværk ved.

Fra de store Vietnam-demonstrationer omkring 1970 efter Demos blev startet. Til højre (med briller) ses medstifteren og den centrale skikkelse i Demos i 40 år, Erik Jensen. Sammen med blandt andre repræsentanter for PRG - Den Provisoriske Revolutionsregering i Vietnam.
FOTO: Arkivfoto, Demos
1 af 1

Navnet Demos er det græske ord for folk. Det er bevidst valgt, fortæller Tove Jensen. Selv om navnet også faldt for ude på Delosvej på Amager, da forlaget skulle registreres - i Grosserersocietet!.  

Dokumentationsgruppen arbejder fortsat, og 125 Nyhedsbreve er nu udsendt. Stadig med stor fokus på imperialismen.

To historiestuderende, Erik Jensen og Birger Kledal, stod bag. De var tilknyttet De storkøbenhavnske Vietnamkomiteer. Formålet var i første omgang at formidle nordvietnamesernes og befrielsesbevægelsen FLN's synspunkter og udgive publikationer fra "det andet USA". Demos blev forlag for De Danske Vietnamkomiteer og efter en reorganisering (gen)indstiftet som anpartsselskab i september 1969.

Samme år åbnedes butik i Grønnegade 37 i i Københavns indre by. Dér påbegyndtes de første af en lang række udgivelser - såvel bøger, pjecer og LP-plader - af progressivt, rødt tilsnit. Og med såvel danske som udenlandske forfattere og kunstnere. Vienamkomiteerne fik også til huse her.

Bevægelsen voksede hurtigt. Demos flyttede i 1974 til store administrations- og butikslokaler i Knabrostræde. Og fik lønnede ansatte.

Foreningen Demos

I kølvandet på en konflikt – mellem bestyrelse og nogle aktivister på den ene side og primært de ansatte på den anden – bukkede Demos økonomisk under i 1979. Foreningen Demos blev så stiftet på et socialistisk og antiimperialistisk grundlag. De tidligere ansatte oprettede Københavns Bogcafé på Kultorvet. Den lukkede i 1983 efter seks år.

I 1987 flyttede Demos til den nuværende bogbutik i Elmegade 27 på Skt. Hans Torv i København.

En central figur igennem igennem mange år var Erik Jensen (1937-2008). Han var redaktør af de første ca. 100 numre af Demos Nyhedsbreve, en ledende kraft i dokumentationsgruppen og af Demos' antifascistiske arbejde. 

En anden stor personlighed var Vagn Søndergaard (1924-2011) Han var også med fra starten, sad sammen med blandt andre Erik Jensen og Tove Jensen i ledelsen af Vietnamkomiteerne og var redaktør af de fleste af de publikationer, som ikke var forfattet af Demos-aktivister selv. Og medstifter af Bøssernes Befrielsesfront.

Demos i dag

Mange andre personligheder har bidraget til Demos' virksomhed og gør det stadig. Dokumentationsgruppen arbejder fortsat, og 125 Nyhedsbreve er nu udsendt. Stadig med stor fokus på imperialismen, ikke mindst dens rovgriske fremfærd og krigsforbrydelser i Mellemøsten. Med USA, NATO og EU som hovedaktørerer og Danmark som medløber. Senest er udgivet en bog om Syrien-konflikten.

Fra 1980'erne har afdækningen af fascismen og højreekstremismen været centralt i Demos' aktivtet. Herunder aflæggerne i Danmark: Den danske Forening, nynazisterne i DSNB og senere varianter. Også Dansk Folkepartis udartning er blevet afdækket.

En række LP´er tilknyttet slumstormerne, bøsserne og kvinderne samt Den Første Maj er blevet digitaliseret og genudgivet. Sangeren og feministen Karina Willumsen har nyligt fået udgivet en single og et album.

For kontakt og mere info: www.demos.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. sep. 2018 - 14:00   10. sep. 2018 - 14:05

Jubilæum

af Arne Lennartz