21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, dis, 11 °C

Forsyningssektor siger nej til privatisering

Fjernvarme, vand og affald i fælles front

Forsyningssektor siger nej til privatisering

En samlet forsyningssektor går nu direkte imod regeringens planer om at gøde jorden for en privatisering af vand, spildevand, fjernvarme og affaldshåndtering. Fremtidens forsyning skal bygge på forbrugereje og non-profit.

En samlet forsyningssektor har præsenteret deres visioner for fremtidens forsyning af vand, spildevand, varme og affaldshåndtering.
FOTO: Dansk Affaldsforening
1 af 1

Der skal ikke tjenes penge på den danske forsyning af vand, spildevand, fjernvarme og affaldshåndtering. Og forsyningsselskaberne skal fortsat ejes af forbrugerne direkte eller via kommunerne.

Det er vigtigt for os, at forsyningerne fortsat leverer vand og varme til lave priser, og at forbrugerne har demokratisk indflydelse.
Allan Weirup, Danske Vandværker

Sådan lyder udmeldingen fra en samlet dansk forsyningssektor. I går offentliggjorde de fem brancheforeninger indenfor forsyningen (Danske Vandværker, DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Danske Kraftvarmeværker) deres bud på, hvordan fremtidens forsyning skal se ud.

>> LÆS OGSÅ: Danskerne afviser privat vand

– Det er vigtigt for os, at forsyningerne fortsat leverer vand og varme til lave priser, og at forbrugerne fortsat har demokratisk indflydelse på selskaberne. Det kan kun lade sig gøre, fordi selskaberne drives efter hvile-i-sig-selv princippet, der sikrer, at der ikke kan tages profit ud af selskaberne, og fordi selskaberne er forbrugerejede – enten direkte eller via kommunerne, siger Allan Weirup, direktør i brancheorganisationen Danske Vandværker, til Arbejderen.

Vil åbne op for profit og salg

Dermed går en samlet forsyningssektor går nu direkte imod regeringens planer om at gøde jorden for en privatisering af vand, spildevand, fjernvarme og affaldshåndtering. 

>> LÆS OGSÅ: Privat affald er en bombe under fjernvarme og genbrug

I september sidste år fremlagde den tidligere Venstre-regering en forsyningsstrategi, der blandt andet lægger op til, at hvile-i-sig-selv princippet afskaffes, så det bliver muligt at tjene penge på forsyningen. Det skal også bedre kunne betale sig for kommunerne at sælge deres forsyningsselskaber til eksempelvis kapitalfonde.

VLAK-regeringen har skrevet ind i sit grundlag, at man vil effektivisere forsyningssektoren med udgangspunkt i denne forsyningsstrategi.

>> Læs regeringens forsyningsstrateg hos Energiministeriet

Forsyningsselskaberne frygter højere priser, ringere miljø og tab af arbejdspladser og eksportindtægter, hvis regeringen gør alvor af sine planer.

– Vi frygter, at hvis kapitalfonde eller andre private investorer bliver lukket ind i forsyningssektoren, vil fokus være på at holde udgifter nede og oparbejde et overskud, som kan trækkes ud. Overskuddet vil blive oparbejdet ved eksempelvis at spare på vedligeholdelsen af ledningsnettet, lyder det fra Allan Weirup.

– I dag planter vi eksempelvis træer i de områder, hvor vi har vores grundvandsboringer, for at beskytte dem imod landmænd, der sprøjter med gift. Vi frygter, at private kapitalinteresser vil spare på den her form for forebyggelse, som tager mange år, tilføjer han.

Frygter for miljø, demokrati og jobs

Forsyningsselskaberne frygter også for demokratiet og forbrugernes indflydelse på deres vand, varme og affald, hvis eksempelvis en udenlandsk kapitalfond tager over.

– Den nuværende ejerform sikrer demokratisk kontrol over selskaberne. I dag kan borgerne og forbrugerne gøre deres indflydelse gældende – eksempelvis ved at deltage i de årlige generalforsamlinger eller ved at stille op til bestyrelserne i deres lokale forsyningsselselskaber. Hvis selskaberne bliver privatiseret, er det slut med demokratiet. I stedet vil beslutningerne blive taget på lukkede møder af private investorer i aktieselskaber eller kapitalfonde udenfor demokratisk rækkevidde. I dag har vi nogle lokale vagthunde, der samtidige er forbrugere, der sikrer, at forsyningerne bliver drevet effektivt, uddyber direktøren for vandværkerne, Allan Weirup.

>> LÆS OGSÅ: Regeringen gøder jorden for private investorer

Det er også arbejdspladser, der er på spil, hvis profit bliver drivkraften. I dag samarbejder de offentlige forsyninger med private selskaber om at udvikle nye måder til eksempelvis at minimere vandspild. Det skaber arbejdsplads og eksportindtægter.

– Udlandet er meget interesseret i dansk teknologi, der forhindrer vandspild. Og også indenfor eksempelvis affaldsbehandling og fjernvarme har Danmark nogle helt unikke løsninger, som både løser affaldsproblemet og sikrer billig varme. Disse løsninger er eftertragtede i udlandet og sikrer Danmark eksportindtægter i milliardklassen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. mar. 2017 - 09:51   31. mar. 2017 - 11:18

Forsyning

ml@arbejderen.dk
Forsyningsselskabernes visioner

De fem brancheorganisationer indenfor vand, spildevand, varme og affald har offentliggjort en fælles vision for fremtidens forsyningssektor i Danmark:

  • Forsyningssektoren skal fortsat være kollektivt ejet.

  • Non-profit / Hvile-i-sig-selv princippet skal bevares. Det sikrer, at borgerne ikke skal betale mere for forsyningsydelserne, end det koster at producere dem.

  • Det skal ikke være muligt at trække penge ud af forsyningsselskaberne – hverken for kapitalfonde og andre private investorer eller for kommunerne

Forsyningsselskaberne indenfor varme, vand, spildevand og affald eksporterer tilsammen for mere end 35 milliarder kroner og beskæftiger mere end 50.000 i hele landet.