22 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Forsvarsministeriet undervurderer prisen på kampfly

Rapport fra Rigsrevisionen

Forsvarsministeriet undervurderer prisen på kampfly

Forsvarsministeriet har været for optimistiske i deres udregning af de nye kampflys levetidsomkostninger. Især udgifterne til vedligeholdelse og flyenes it-system risikerer at stige, konstaterer Rigsrevisionen.

Prisen på de 27 nye kampfly, som et flertal i Folketinget vil købe, risikerer at gå opad, advarer Rigsrevisionen.
FOTO: Lockheed Martin
1 af 1

Regningen for de 27 Joint Strike Fighter kampfly, som et flertal i Folketinget vil købe, kan meget vel ende med at blive endnu dyrere end de 66 milliarder kroner, som Forsvarsministeriet foreløbig har regnet sig frem til.

Rigsrevisionen bekræfter, hvad fredsbevægelsen hele tiden har sagt. Vi risikerer at få en flyvende IC4-skandale. 
Carsten Andersen, Nej Tak til Nye Kampfly

Det er konklusionen i en rapport fra Rigsrevisionen, som siden december sidste år har finkæmmet det beslutningsgrundlag, som lå til grund for valget af F-35 som Danmarks nye kampfly.

Beslutningsgrundlaget lider nemlig af, at "en række usikkerheder og risici ikke er tilstrækkeligt beskrevet", lyder kritikken fra Statsrevisorerne på baggrund af Rigsrevisionens rapport.

Levetidsomkostninger kan stige

Risikoen for, at udgifterne stiger, skyldes især, at Forsvarsministeriet ikke grundigt nok har undersøgt flyenes såkaldte levetidsomkostninger – især udgifter til støjsikring, ekstern vedligeholdelse og et helt nyt it-system, der endnu er færdigudviklet.

"Der er en risiko forbundet med, at det eksterne vedligeholdelseskoncept og it-systemet ALIS fortsat er under udvikling, og at ALIS er forsinket, hvilket kan medføre en stigning i levetidsomkostningerne", lyder advarslen blandt andet fra Rigsrevisionen.

Det er Forsvarsministeriet, der har udarbejdet det beslutningsforslaget til Folketinget om de nye kampfly - Danmarkshistoriens største våbenindkøb - som politikerne sidste år besluttede at indkøbe.

– Rigsrevisionen bekræfter, hvad fredsbevægelsen hele tiden har sagt. Flyene er ikke færdigudviklet. Derfor risikerer vi at få en flyvende IC4-skandale. Et flertal i Folketinget vil købe kampfly for milliarder, og de aner ikke, om de fungerer – og heller ikke, hvor meget det vil koste at få flyene til at fungere, siger talsperson for Nej Tak til Nye Kampfly, Carsten Andersen, til Arbejderen.

– Men det her handler ikke om økonomi. Det handler også om vores sikkerhed. Og flyene skaber ikke mere sikkerhed. Tværtimod. Når vi bomber andre lande, skaber vi død og ødelæggelse og smadrer andre menneskers liv – og det skaber flere terrorister.

Flyvetimer sat for højt

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne kritiserer også, at Forsvarsministeriet har alt for optimistiske forventninger til, hvor meget flyene årligt kan flyve.

"Statsrevisorerne finder, at Forsvarsministeriet har en meget optimistisk vurdering af, hvor mange flyvetimer pr. kampfly man kan forudsætte. Danmark forudsætter således et gennemsnitligt antal flyvetimer pr. kampfly, som er højere end i fx Norge og Holland". 

Ifølge Forsvarsministeriet skal flyene i gennemsnit kunne flyve 250 timer årligt. Hvis flyene er udstationeret, skal de endda kunne flyve 290 timer. De 250 timer er det samme antal årlige flyvetimer, som USA forventer.

Statsrevisorerne henviser til, at andre lande er noget mere forsigtige i deres vurderinger af, hvor meget flyet kan flyve. Eksempelvis regner Norge kun med 168 flyvetimer, mens Holland planlægger med 210 flyvetimer. Og de nuværende danske F16-fly når kun op på 167 timer årligt.

Om igen

Forsvarsministeriet ventes i næste måned afleverer et aktstykke til Folketingets Finansudvalg, som skal bane vejen for indkøbet af de 27 kampfly.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen indrømmer, at man har fået "ny viden", som man nu vil indarbejde i aktstykket.

"Vi lytter naturligvis til Rigsrevisionens kritik, og når vi inden for kort tid forelægger et aktstykke for Folketingets Finansudvalg med henblik på anskaffelse af de 27 fly, vil vi inkludere den nye viden, vi har fået, siden vi besluttede at købe flyene. Jeg er fortsat overbevist om, at vi er i stand til at håndtere de risici, som rigsrevisionen har peget på, og at beslutningen om at anskaffe 27 F-35-fly er truffet på et solidt grundlag og netop er et tilstrækkeligt antal fly til at løfte de politisk fastsatte opgaver for vores kampfly", skriver forsvarsministeren i et svar til Arbejderen.

16. okt. 2017 - 18:58   29. nov. 2017 - 09:14

Kampfly

ml@arbejderen.dk
Fakta: Nye kampfly
  • Dansk militær står overfor Danmarkshistoriens største våbenindkøb. Flyvevåbnets F-16 fly skal udskiftes med 27 Joint Strike Fighter (F-35) kampfly.

  • Regeringen, Socialdemokraterne, De Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik den 9. juni 2016 en aftale om at købe 27 F-35 kampfly. Den samlede regning over de kommende 30 år forventes at blive på 56,4 milliarder kroner.

  • Fredsbevægelsen i Danmark har igangsat en kampagne mod indkøb af nye kampfly. Læs mere på Facebook Nej tak til nye kampfly.

  • Du kan skrive under mod de nye kampfly her. Og du kan udskrive underskriftslister, som du kan tage med dig her.

  • Læs mere på Arbejderens temaside her.