24 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Forening vil sikre syges retssikkerhed

Stiller kommuner til ansvar

Forening vil sikre syges retssikkerhed

Nystiftet forening vil køre retssager mod kommuner, der bryder loven i deres behandling af syge menneske. Foreningen har lige rejst det første erstatningskrav mod Herning Kommune.

Ulf Harbo, medlem af byrådet i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, er initiativtager til den nye forening.
FOTO: Michael Rützou
1 af 1

Et flertal i Folketinget vil have kommunerne til at politianmelde kontanthjælpsmodtagere og straffe dem hårdere i tilfælde af snyd med reglerne.

Med retssager som den her vil vi styrke retssikkerheden og holde kommunerne ansvarlige. 
Ulf Harbo

Det samme flertal gør til gengæld intet for at straffe de kommuner, der ved ulovlige afgørelser snyder syge kontanthjælpsmodtagere for store pengebeløb.

Nu påtager en nystiftet forening "ForRetssikkerhed " sig opgaven med at stævne kommuner og føre retssag mod dem i tilfælde, hvor der er lavet ulovlige afgørelser.

– Selv om Ankestyrelsen siger, at en kommune har lavet en ulovlig afgørelse, der har kostet en borger penge, er det ikke sådan, at kommunen får besked på at udbetale det beløb, som borgeren har mistet, siger Ulf Harbo, der har været med til at stifte foreningen.

>> LÆS OGSÅ: Ulf fik ændret kommunens behandling af syge

Han er medlem af byrådet i Norddjurs Kommune for Enhedslisten og har gennem de sidste fem år kæmpet for at sikre en ordentlig behandling af syge, der ikke er i stand til at arbejde, Det har han gjort dels gennem sit politiske arbejde og dels som bisidder for syge kontanthjælpsmodtagere rundt omkring i landet. 

Den første retssag

Ulf Harbo har været rystet over at opleve, at loven bliver brudt i mange kommuner, hvor syge mennesker ikke får den behandling og de tilbud, de har ret til. 

>> LÆS OGSÅ: Kommunens sagsbehandling har gjort Charlotte mere syg

Den første erstatningssag, som ForRetssikkerhed rejser, er en af de sager, som Ulf Harbo har været inde over. Det drejer sig om en meget syg mand, som Herning Kommune lod gå uden indtægt overhovedet i tre år. Han var henvist til sammen med sin ægtefælle at overleve for hendes lille deltidsløn. 

Ulf Harbo hjalp manden med at rejse en klagesag ved Ankestyrelsen, der efter næsten et års sagsbehandling slog fast, at kommunens afslag på førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb var truffet på et mangelfuldt grundlag.

Efter pres fra Ulf Harbo kom manden endelig i et ressourceforløb, og efter mindre end et år måtte kommunen erkende, at der ingen arbejdsevne var tilbage og tilkendte ham derfor en førtidspension.

Nu kræver ForRetssikkerhed en erstatning af Herning Kommune på en halv million kroner. Kommunen har sparet omkring 550.000 kroner ved i over tre år ikke at give manden den ressourceforløbsydelse, som han havde krav på. 

– Med retssager som den her vil vi styrke retssikkerheden og holde kommunerne ansvarlige. Vi håber, at det vil påvirke kommunerne, så de begynder at gøre tingene ordentligt, siger Ulf Harbo.

Undergraver demokratiet

Han oplever, at de seneste års mange reformer har været med til at undergrave den samfundskontrakt, der tidligere var gældende.

– Med samfundskontrakten mener jeg, at når vi går på arbejde og betaler skat, kan vi også forvente at blive samlet op af det sociale sikkerhedsnet, hvis vi kommer ud for en ulykke, bliver syge eller arbejdsløse. Men sådan er det ikke længere. Mange syge mister deres forsørgelse allerede efter 22 ugers sygedagpenge. Det undergraver det forpligtende fællesskab, som vores demokrati bygger på, siger Ulf Harbo.

Han opfordrer alle til at blive medlem af foreningen. Der er forskellige satser for kontingent fra 60 kroner om året til 600 kroner om måneden. Indmeldelse kan ske på hjemmesiden forretssikkerhed.dk, hvor der også kan doneres støttebeløb.

Pengene bruges blandt andet til at ansætte fleksjobbere, der skal stå for det administrative arbejde. På sigt er målet også at opbygge en vidensbase med lovguides og andre oplysninger på hjemmesiden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. nov. 2018 - 08:42   21. nov. 2018 - 08:50

Velfærd

ur@arbejderen.dk