12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Folketinget skal tage stilling til skifergas-tilladelse

Politikere føler sig ført bag lyset

Folketinget skal tage stilling til skifergas-tilladelse

Enhedslisten kræver, at Totals tilladelse til at efterforske og indvinde skifergas i Nordjylland bliver trukket tilbage. Partiet mener, at at licensen blev givet på et uoplyst grundlag. Folketinget anede ikke, at der var tale om skifergas.

Total er i fuld gang sin prøveboring i Dybvad, der skal afklare om der er tilgængelig skifergas i en så god kvalitet, at det kan betale sig at starte en skifergasproduktion op i Danmark.
FOTO: Greenpeace
1 af 1

Totals licens til at efterforske og udvinde skifergas i Nordjylland skal trækkes tilbage.

Sådan lyder beslutningsforslaget, som Enhedslisten vil have Folketinget til at tage stilling til hurtigst muligt. Partiet mener, at licensen blev givet på et uoplyst grundlag.

Licensen hviler på et uoplyst grundlag. Derfor skal den trækkes tilbage.
Søren Egge Rasmussen, Enhedslistens energiordfører

- Da den daværende energiminister Lykke Friis i juni 2010 uddelte licensen til at efterforske og indvinde skifergas, skete det uden politisk, demokratisk debat. Jeg troede, den slags kun hørte til i bananrepublikker. Politikerne i energiudvalget fik at vide, at der var tale om almindelig naturgas - ikke at der var tale om skifergas, siger Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen til Arbejderen.

I maj 2010 skrev daværende energiminister Lykke Friis (V) til Folketingets energiudvalg, at hun havde tænkt sig at give to tilladelser til "efterforskning og indvinding af kulbrinter", så snart sagen havde været forelagt udvalget. Politikerne fik ikke at vide, at licensen var knyttet op til den kontroversielle indvindingsmetode "fracking", som aldrig før har været anvendt på land i Danmark, og som er forbudt i flere lande. Licensen er altså givet på et uoplyst grundlag. Derfor skal den trækkes tilbage, mener Enhedslisten.

Demokratisk debat

- Hvis man ønsker skifergas og fracking i Danmark, forudsætter det en demokratisk åben debat, hvor vi inddrager de miljø- og sundhedsmæssige risici og erfaringerne fra andre lande, uddyber Søren Egge.

>> Læs Enhedslistens forslag her

Enhedslisten henviser til, at flere politikere under valgkampen har givet udtryk for, at de ikke anede, at der var tale om en licens til efterforskning og indvinding af skifergas ved hjælp af fracking i Nordjylland.

- Med beslutningsforslaget vil vi give partierne mulighed for at beslutte, om og i hvilket omfang de ønsker skifergasaktiviteter på dansk jord, forklarer Søren Egge Rasmussen.

Herudover kræver dåde Enhedslisten og SF en uvildig undersøgelse af, hvor meget Folketinget vidste om den tilladelse, der blev givet til Total til at lede efter og udvinde skifergas i Nordjylland og Nordsjælland.

SF's miljøordfører, Lisbeth Bech Poulsen, har netop stillet 43 spørgsmål til klima- og energiministeren, miljøministeren og sundhedsministeren om Totals boring efter skifergas i Nordjylland. Hun spørger blandt andet ind til, om der kan gives tilladelse til efterforskning og indvinding af skifergas i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Ny kurs mod skifergas

De mange spørgsmål til den nye regerings ministre skal afdække, om den nye regering har andre holdninger til de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af skifergas end den daværende SR-regering.

Den tidligere energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) meddelte i april, at der ikke skulle gives nye tillaldelser til udvinding af skifergas.

Men den nye klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har allerede erklæret sig klar til at udnytte skifergas, hvis det kan gøres miljømæssigt forsvarligt.

Den nye minister lover dog i et svar til Enhedslisten, at han vil give en redegørelse til Folketinget, hvis han giver nye tilladelser til Total eller andre skifergasfirmaer. 

"Folketinget vil blive informeret, hvis det igen skal være muligt at søge om nye tilladelser. Jeg vil herefter, hvis der indkommer ansøgninger, som fører til meddelelse af tilladelser, forelægge en redegørelse efter grundslovens § 6 for Folketinget", skriver ministeren blandt andet.

Høring

De mulige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker og miljø bliver også en del af en konference om skifergas den 24. oktober, som Alternativet arrangerer. Formålet er at få alle spørgsmål om skifergassens fordele og ulemper frem i lyset. Ideen er at invitere eksperter i skifergas fra både ud- og indland.

- Tusindvis af danskere er dybt bekymrede for den måde, skifergas bliver udvundet på. Vi må have endevendt alt, hvad der måtte være af ekspertviden og erfaringer fra udlandet. I forhold til hvor meget skifergas kan komme til at betyde for vores land, så ved vi alt, alt for lidt om konsekvenserne af skifergas og den måde, den bliver udvundet på, siger Alternativets nyvalgte folketingsmedlem Torsten Gejl, der er i fuld gang med at få det endelige program på plads.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. aug. 2015 - 14:12   13. aug. 2015 - 14:20

Skifergas

ml@arbejderen.dk
Skifergas i Danmark
  • Skifergas er en type naturgas, som ligger i gaslommer inde i skifersten dybt nede i undergrunden.

  • Det franske olieselskab Total E&P fik i 2010 i samarbejde med Nordsøfonden tildelt to licenser til efterforskning af skifergas i Danmark.

  • Skifergas udvindes ved at bore lodret gennem grundvandslaget til skiferlaget, hvorefter der bores vandret. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgassen.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages op til 18 gange - hver gang med det samme vandforbrug.

  • Kemikalieblandingen indeholder ifølge netværket "Skifergas nej tak" flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

  • Den 25. juni 2014 gav et flertal i Frederikshavn Byråd Total tilladelse til at lave prøveboringer efter skifergas i Dybvad i Nordjylland.

  • Den 30. juli 2014 åbnede miljøaktivister en protestlejr mod boringerne få hundrede meter fra det sted, hvor prøveboringerne skal gennemføres. Lejren blev lukket den 30. september 2015, da Total havde stoppet deres boring.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.