08 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 26 °C

Folketinget afviser forbud mod skifergas

Politikere overhører protester

Folketinget afviser forbud mod skifergas

Samtlige Folketingets partier minus Enhedslisten afviser at forbyde efterforskning og indvinding af skifergas. Enhedslisten frygter for grundvandet og for at CO2-udslippet øges yderligere.

I februar demonstrerede bekymrede borgere udenfor Frederikshavn Rådhus i protest mod planerne om at prøvebore efter skifergas i lokalområdet. Demonstranterne overrakte også 6055 protestunderskrifter til byrådet.
FOTO: Tannie Nyboe
1 af 1

Et næsten enigt Folketing afviste i sidste uge at forbyde efterforskning og indvinding af skifergas i Danmark.

Bag forslaget stod Enhedslisten, der frygter at grundvandet bliver forurenet og at CO2-udslippet vil øges, hvis man kaster sig ud i et skifergas-eventyr.

- Erfaringerne fra udlandet viser, at der er alvorlige problemer med at indvinde skifergas. Gassen frigøres fra skiferlagene, ved at sprænge lagene i stykker. En blanding af vand, sand og kemikalier pumpes under højt tryk ned i undergrunden, så gassen kan pumpes op. I USA har udvindingen ført til forurening af grundvandet, sagde Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen, under debatten i Folketinget.

Dobbeltmoralsk

Forslaget om at forbyde efterforskning og udvinding af skifergas kommer efter, at det franske olieselskab Total E&P i 2010 fik tildelt to licenser til at efterforske skifergas i Danmark.

- Det er dobbeltmoralsk, at Danmark vil være foregangsland for omstilling til vedvarende energi og samtidig bidrager til at øge indvindingen af et fossilt brændstof som skifergas til verdensmarkedet - og dermed bidrager til de globale temperaturstigninger, mener Per Clausen.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard kan godt se problemet.

- Det er et oplagt dilemma, at Danmark på den ene side har en ambitiøs målsætning om at frigøre sig fra fossile brændsler - og samtidig leder aktivt efter netop fossile brændsler. Men fossile brændsler vil være en vigtig del af energisystemet i Danmark en del år endnu. Derfor er der god mening i at bringe gas på markedet, argumenterede ministeren under debatten.

Penge til velfærd

Han slog fast, at regeringen ikke støtter et forbud.

Også de øvrige partier vendte afviste et forbud. De Konservatives ordfører kaldte eksemplerne på forurening af grundvandet for  "et skræmmebillede".

Venstre og Socialdemokraterne mener, at skifergas kan sikre penge til velfærd:

- Vi skal udnytte de naturressourcer vi har. Undersøgelser viser, at Danmark er et af de lande i Europa, der har størst potentiale for indvinding af skifergas. Skifergas kan sikre penge til velfærdssamfundet, lød det fra Socialdemokraternes klimaordfører Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. maj. 2013 - 08:45   08. maj. 2013 - 08:45

skifergas

ml@arbejderen.dk
Skifergas i Danmark
  • Skifergas er en type naturgas, som ligger i gaslommer inde i skifersten dybt nede i undergrunden.

  • Det franske olieselskab Total E&P fik i 2010 i samarbejde med Nordsøfonden tildelt to licenser til efterforskning af skifergas i Danmark.

  • Skifergas udvindes ved at bore lodret gennem grundvandslaget til skiferlaget, hvorefter der bores vandret. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgassen.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages op til 18 gange - hver gang med det samme vandforbrug.

  • Kemikalieblandingen indeholder ifølge netværket "Skifergas nej tak" flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

  • Den 25. juni 2014 gav et flertal i Frederikshavn Byråd Total tilladelse til at lave prøveboringer efter skifergas i Dybvad i Nordjylland.

  • Den 30. juli 2014 åbnede miljøaktivister en protestlejr mod boringerne få hundrede meter fra det sted, hvor prøveboringerne skal gennemføres. Lejren blev lukket den 30. september 2015, da Total havde stoppet deres boring.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.