19 Aug 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Folkebevægelsen siger ja til valgteknisk samarbejde

Landsmøde

Folkebevægelsen siger ja til valgteknisk samarbejde

Folkebevægelsen mod EU har på sit landsmøde i Aarhus vedtaget at indgå i valgteknisk samarbejde med Enhedslisten til det kommende EU-parlamentsvalg.

92 stemte for valgteknisk samarbejde , mens 62 stemte imod.
FOTO: Folkebevægelsen mod EU
1 af 1

Folkebevægelsen mod EU vil indgå i valgteknisk samarbejde med Enhedslisten ved det kommende valg til EU-parlamentet i 2019.

Mange påpegede, at der var gode argumenter både for og imod valgteknisk samarbejde. 

Det besluttede de 162 delegerede på bevægelsens årsmøde i Aarhus i dag. For stemte 92, mens 62 stemte imod.

Forinden var gået en intens debat, hvor hele 37 delegerede havde ordet. Mange påpegede, at der var gode argumenter både for og imod valgteknisk samarbejde. Derfor kom debatten i høj grad til at handle om, hvorvidt man vægtede det ene eller andet argument højest.

Ovevejende for dem, som anbefalede et valgteknisk samarbejde, var at undgå stemmespild. For dem, som anbefalede et nej, var et vigtigt argument, at Folkebevægelsen sender det klareste signal om at være en tværpolitisk bevægelse, hvis man ikke indgår valgteknisk samarbejde alene med Enhedslisten.

Inden forsamlingen overgik til skriftlig afstemning om forslaget om valgteknisk samarbejde, blev der vedtaget, at "Folkebevægelsen mod EU's tværpolitiske profil skal sikres på flere områder. Det gælder såvel politisk som organisatorisk".

Blandt de organisatoriske mål nævnes, at Folkebevægelsens 20 kandidater til næste parlamentsvalg skal afspejle, at Folkebevægelsen er "en bred tværpolitisk bevægelse".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. okt. 2017 - 14:13   10. jan. 2018 - 17:00

Folkebevægelsen mod EU

bi@arbejderen.dk
Landsmøde 2017 - Folkebevægelsen mod EU
  • Folkebevægelsen mod EU holder landsmøde i Aarhus 28.-29. oktober 2017. 162 delegerede deltager.

  • Siden sidste landsmøde har Folkebevægelsen mod EU fået 450 nye medlemmer. I alt har Folkebevægelsen næsten 3500 individuelle medlemmer og 20 kollektive medlemmer. Det er en nettofremgang på cirka 100 på et år. Folkebevægelsen har cirka 100 lokalkomitéer og kontaktpersoner over hele landet.

  • I alt 183.493 danskere stemte på Folkebevægelsen mod EU's liste N ved EU-parlamentsvalget den 25. maj 2014. Det svarer til 8,1 procent af de afgivne stemmer og sikrede ét mandat i Parlamentet. Det er det bedste valgresultat i 20 år.