10 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Folkebevægelsen mod EU klar til valgkamp

EU-modstandere til landsmøde

Folkebevægelsen mod EU klar til valgkamp

En stemme på Folkebevægelsen mod EU's liste N ved EU-parlamentsvalget til maj er en stemme på at tage magten fra EU. Det blev slået fast på bevægelsens landsmøde, der blev indledt tidligere i dag.

En stemme på Folkebevægelsen mod EU's liste N ved EU-parlamentsvalget til maj er en stemme på at tage magten fra EU.
FOTO: Folkebevægelsen mod EU
1 af 1

Mere end 200 aktive EU-modstandere fra hele landet er i denne weekend samlet til landsmøde i Aalborg for at udstikke kursen til valget til EU-parlamentet den 26. maj næste år.

EU og Europa er under forandring. Vi går nu frem mod et parlamentsvalg, hvor vi skal vise styrken i EU-modstanden.
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen mod EU går til valg på at tage magten tilbage. 

– EU er i opbrud. Mere end nogensinde før har vi brug for at overveje, hvad vi som borgere gerne vil og ønsker for vores samfund, lyder budskabet fra Folkebevægelsen mod EU's medlem af EU-parlamentet, Rina Ronja Kari.

Hun uddyber:

– EU-eliten drømmer om et større, stærkere EU på bekostning af borgernes indflydelse. De vil indføre én fælles EU-præsident, som skal tale med én stemme, afskaffe vetoretten og styrke det militære samarbejde. Vi skal vise, at vi har visionerne for en bedre fremtid, et bedre samfund.

Hun blev valgt som spidskandidat på Folkebevægelsen mod EU's liste N. Lave K. Broch  blev valgt som nummer to på Folkebevægelsen mod EU's kandidatliste. 

Mere EU løser ikke problemerne

Også herhjemme forsøger den danske regering at udbrede EU’s magt. Senest ved at bruge skatteskandalerne til at kræve at EU får mere magt.

– EU-tilhængerne i Danmark forsøger at bruge skandalerne til at kræve mere EU. Statsminister Lars Løkke mener, at de nye skandaler meget tydeligt viser, hvorfor Danmark skal gå med i bankunionen.

Men mere EU er ikke løsningen, mener Folkebevægelsen.

– Bankunionen løser ikke noget. Den sender blot magten og ansvaret  videre til andre. Vi får ikke stoppet skandalerne ved at sende magten til EU, tværtimod. Hvis vi vil gøre noget alvorligt ved problemet, skal vi i stedet tage magten tilbage fra EU og turde stille flere hårde krav over for svindlerne og deres hjælpere.

Med på talerstolen har spidskandidaten en mappe med alle hendes bilag fra EU-parlamentet.

– Den bliver min tro følgesvend under denne valgkamp, hvor jeg vil tage den med ud til debatmøder over hele landet og invitere borgere til at se med. Det er vigtigt med åbenhed. Så, kære skatteborgere – jeg fremlægger alle mine bilag. Se mig bare efter i sømmene. Jeg opfordrer mine modkandidater, der sidder i EU-parlamentet, til at gøre det samme.

I mappen er der oversigter og bilag for, hvordan hun har brugt de såkaldte blyantspengene – 32.000 kroner som hun og de øvrige EU-parlamentarikere får udbetalt skattefrit hver måned, uden kontrol af, hvordan de bliver brugt. 

En aktiv bevægelse

Det er en kampklar Folkebevægelse mod EU, der gjorde status på arbejdet siden sidste landsmøde. I Østjylland har aktive fra Folkebevægelsen mod EU taget initiativ til at danne et fagligt netværk

– Vi samler både EU-modstandere og folk der ikke er afklaret på om EU kan bruges til noget. Brexit åbner nye muligheder for at vi kan få tvivlerne i tale, fortæller Karen Sunds fra Djurslands-komitéen, der er blandt initiativtagerne til det nye netværk.

Netværket har holdt et åbent møde om working poor, og i næste uge indkalder netværket til et møde om budgetloven.

Folkebevægelsens faglige udvalg berettede, at de er gået i gang med at indsamle faglige, der anbefaler at stemme på liste N. Foreløbigt har 50 meldt sig som anbefaler.

Siden sidste landsmøde har de unge organiseret sig i et netværk, som har sikret nye unge kræfter til EU-modstanden. Netværket har afholdt flere møder og arrangeret en tur til EU-parlamentet i Bruxelles, hvor der også blev plads til en lobby-safari. Og nu er de klar til at stifte Ungdom mod EU den 24. november.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. okt. 2018 - 16:10   29. okt. 2018 - 13:23

Landsmøde 2018

ml@arbejderen.dk
Folkebevægelsens landsledelse 2018-2019

Folkebevægelsen mod EU's nye landsledelse

 • 1.  Lave K. Broch
 • 2. Jesper Morville
 • 3. Ole Nors Nielsen
 • 4. Susanna Dyre-Greensite
 • 5. Johanne L. Rindsig
 • 6. Karina Rohr Sørensen
 • 7. Lars Østergaard Møller
 • 8. Kjeld Richter-Mikkelsen
 • 9. Erik Bach
 • 9. Jørgen Grøn
 • 11. Kathrine Klok Due
 • 12. Niels Eriksen
 • 13. Åge Staun
 • 14. Thorkil Sohn
 • 15. Niels Jørgen Bæk Paulsen
 • 16. Eva Hallum
 • 17. Carsten Rasmussen
 • 18 Sven Skovmand
 • 19. Jean Thierry
 • 20. Kim Holm
 • 21. Hans Hansen
  Suppleanter:
 • 1. Stefan Roy Frederiksen
 • 2. Luise Hemmer Pihl
 • 3. Kit Aastrup
Folkebevægelsen mod EU
 • Folkebevægelsen mod EU arbejder på et tværpolitisk og ikke-racistisk grundlag for dansk udmeldelse af EU.
 • Bevægelsen blev stiftet under navnet Folkebevægelsen mod dansk medlemskab af EF i 1972.
 • Bevægelsen har i dag cirka 3300 medlemmer fordelt på omkring 60 lokale komitéer over hele landet.
 • 20 partier, organisationer og fagforeninger er kollektive medlemmer.
 • Ved valget til EU-parlamentet 26. maj 2019 fik Folkebevægelsen 3,7 procent af stemmerne. 102.101 vælgere satte deres kryds ved Liste N. Det var ikke nok til at sikre et mandat. Derfor vil Folkebevægelsen ikke være repræsenteret i EU-parlamentet de kommende fem år.
 • Ved valget i 2014 fik Folkebevægelsen 8,1 procent af stemmerne.