13 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

FOA-kritik af ledelseskommission

Saver opgør med NPM-regime

FOA-kritik af ledelseskommission

Dennis Kristensen efterlyser et opgør med effektiviseringsregimet i den ledelseskommission, som regeringen har nedsat.

Dennis Kristensen
FOTO: Arbejderen
1 af 1

FOA retter kritik af kommissoriet for den ledelseskommission, som regeringen nedsatte i sidste uge.

– Jeg havde håbet på et stærkt opgør med effektiviseringsregimet, som er udtrykt de seneste 25 år i New Public Management-tankegangen (NPM). Nu hedder det i stedet, at man vil udvikle en driftseffektiv offentlig ledelse, siger FOA's formand Dennis Kristensen.

Formanden er hentet fra den del af den private sektor, hvor man så det som sin hovedopgave at gafle opgaver fra den offentlige sektor.
Dennis Kristensen, FOA

Han er samtidig glad for øget fokus på bedre ledelse i den offentlige sektor. 

– Der er ikke tvivl om, at der er brug for at gøre noget ved rammevilkårene for offentlig ledelse, som alt for ofte havner for meget i bureaukrati, i dokumentation og i et snævert fokus på regneark. Ledelsen skal rykke tættere på hverdagen og de ansatte, så vi får klart mere fokus på kerneopgaverne. Måske er der lidt tendenser i den retning i den nye kommission, siger Dennis Kristensen.

Men han mener, at både kommissoriet og sammensætningen af kommissionen peger på, at der ikke vil komme så forfærdelig meget nyt fra ledelseskommissionen.

– Formanden er hentet fra den del af den private sektor, hvor man så det som sin hovedopgave at gafle arbejdsopgaver fra netop den offentlige sektor. Det siger en del, erklærer FOA-formanden.

Formanden for ledelseskommissionen er Allan Søgaard, tidligere koncerndirektør for Falck. Kommissionen består af 10 medlemmer, der er direktører eller ledere i den offentlige sektor eller i en privat virksomhed.

– God ledelse i det offentlige er afgørende for fortsat udvikling af velfærdsydelserne indenfor uændrede eller reducerede økonomiske rammer. Vi skal levere mere for mindre og samtidigt skal kvaliteten i service og ydelser til borgerne som minimum opretholdes, siger Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune og medlem af kommissionen.

Ledelseskommissionen skal komme med sine anbefalinger inden udgangen af 2017. De skal holde sig indenfor de nuværende økonomiske rammer.

20. mar. 2017 - 11:11   20. mar. 2017 - 11:51

Velfærd

ur@arbejderen.dk