19 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Flygtningenævn vil ikke rette sig efter FN

Trodser advarsel fra Torturkomité

Flygtningenævn vil ikke rette sig efter FN

De danske udlændingemyndigheder vil sende en kurdisk militærnægter og tidligere PKK-medlem ud af landet - på trods af advarsler fra FN's Torurkomité.

En ung kurdisk militærnægter skal fængsles i Ellebæk og sendes tilbage til Tyrkiet, mener Flygtningenævnet, som har afvist at give ham asyl.
FOTO: Steen Paulsen/Kriminalforsorgen
1 af 1

For første gang nogensinde afviser Flygtningenævnet at efterleve en anmodning fra FN's Torturkomité om at lade en flygtning blive i Danmark, mens hans klage bliver behandlet i Torturkomitéen.

Sagen handler om en 26-årig kurdisk militærnægter og tidligere medlem af den kurdiske oprørsbevægelse PKK, som ifølge Flygtningenævnet skal udvises til Tyrkiet.

Det undrer os, at Flygtningenævnet afviser at lade klager blive i Danmark.
Nynne Nytofte-Bæk, Dignity

Ifølge Flygtningenævnet er kurderens asylansøgning "grundløs". Men FN's Torturkomité er af en anden opfattelse.

Kritik fra FN

I en 15 sider lang kritik af Flygtningenævnets afgørelse og beskrivelse af forholdene for kurderne i Tyrkiet, slår FN's Torturkomité fast, at Danmark skal "afstå fra at tvangshjemsende klageren til Tyrkiet eller ethvert andet land, hvor han risikerer at blive udvist til Tyrkiet".

FN-komiteen kritiserer også, at de danske flygtningemyndigheder ikke til bunds har undersøgt den unge kurders påstand om, at han tidligere har været udsat for tortur. 

Efter kritikken tog Flygtningenævnet sagen op igen. Men nåede frem til samme resultat - kurderen skal ud af Danmark. I sit svar til FN's Torturkomité skriver Flygtningenævnet blandt andet, at FN-komitéens anbefaling "ikke er retsligt bindende" og det "tilkommer de kompente danske myndigheder at træffe afgørelse, om ansøgeren kan sendes tilbage til Tyrkiet".

Den afgørelse har kurderens advokat påny klaget over til FN's Torturkomité. Komitéen er i øjeblikket i gang med at vurdere klagen. Men selvom sagen altså stadig er i gang med at blive vurderet, har Flygtningenævnet valgt - for første gang nogensinde - at trodse FN-komitéens anmodning om at sætte udvisningen i bero.

Advokat og Dignity undrer sig

Flygtningenævnets afgørelse undrer Dansk Institut Mod Tortur, Dignity.

– Som vi har fået sagen forelagt, så har FN’s Torturkomite bedt Flygtningenævnet om ikke at udsende klager til Tyrkiet, før sagen på ny er behandlet af komiteen. Hvis det er sagens forløb, så undrer det os, at Flygtningenævnet afviser at lade klager blive i Danmark i den periode – da komitéen i så fald ikke deler Flygtningenævnets vurdering af, at klagen er grundløs, siger juridisk rådgiver hos Dignity, Nynne Nytofte-Bæk, til Arbejderen.

Også kurderens advokat, Niels-Erik Hansen, undrer sig. I forbindelse med de danske udlændingemyndigheders behandling af kurderens asylsag bad han om, at der blev foretaget en lægefaglig undersøgelse af, om den unge kurder har været udsat for tortur.

– Det nægtede myndighederne, og derfor fik vi efterfølgende foretaget en undersøgelse hos Amnesty Internationals frivillige lægegruppe, der underbygger hans oplysninger om tortur. Derfor er det så meget desto mere overraskende, at Flygtningenævnet både nægter at anerkende resultatet af Amnesty’s lægeundersøgelsen og samtidig nægter at få foretaget en tortur-undersøgelse af andre læger, siger Niels-Erik Hansen til Arbejderen.

Han uddyber:

- Danmark vil derfor utvivlsomt igen tabe sagen ved Torturkomitéen. Derfor er det også så meget desto værre, at man ikke vil anerkende, at han skal have ret til at opholde sig i landet, mens komitéen får lejlighed til at komme frem til denne afgørelse. Det virker nærmest som om, at man håber at slippe af med problemet, ved at ansøgeren ender i et tyrkisk fængsel.

Den kurdiske asylansøger er nu gået under jorden.

15. jul. 2016 - 12:57   15. jul. 2016 - 13:00

Flygtninge

ml@arbejderen.dk