21 Feb 2019  

KBH: Overskyet, lette byger, 7 °C

Flygtningebørn i job og uddannelse

Positiv integrationsudvikling

Flygtningebørn i job og uddannelse

Flygtninge på 20-22 år, som kom til Danmark som små, er i job eller uddannelse i næsten lige så høj grad som danskere, viser omfattende undersøgelse.

Andelen af flygtningebørn i Danmark, der ender med at stå uden job og uddannelse, er faldet drastisk de sidste 20 år.
FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Ny undersøgelse viser, at andelen af flygtningebørn i Danmark, der ender med at stå uden job og uddannelse, er faldet drastisk de sidste 20 år, og at flygtningebørnene klarer sig stort set lige så godt som danskfødte børn.

Man får let det indtryk, at det går dårligere og dårligere med flygtningebørn i Danmark
Christopher Jamil de Montgomery, Institut for Folkesundhedsvidenskab

I 1997 var ca. hver fjerde flygtning - ankommet til Danmark som barn - uden job eller uddannelse som 20-22 årig. I dag er det under hver tiende.

Christopher Jamil de Montgomery er phd. studerende på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Han er hovedforfatter på undersøgelsen, og han udtaler til Information:

– Man får let det indtryk, at det går dårligere og dårligere med flygtningebørn i Danmark, men det modsatte er faktisk tilfældet.

Især kvinderne rykker sig

Undersøgelsen ser på samtlige flygtningebørn mellem seks og 15 år, der fik opholdstilladelse i Danmark i årene 1986 til 2005, og sammenligner dem med jævnaldrende indvandrere, efterkommere og danskfødte i samme periode. I alt er over én million personer blevet fulgt via tal fra Danmarks Statistik. 

Især flygtningekvinderne har rykket sig. I 1997 var det hver tredje unge flygtningekvinde, som ikke havde job eller uddannelsestilbud. Tallet for den gruppe er nu helt nede på knap fem procent.

>>LÆS OGSÅ: – Det er både blevet lettere og mere krævende

– Vi kan se, at færre flygtningekvinder får børn og bliver gift, før de fylder 23 år. Og selv dem, der gør, klarer sig bedre end tidligere, siger Christopher Jamil de Montgomery.

Undersøgelsen forklarer ikke, hvad udviklingen kan skyldes, men Christopher Jamil de Montgomery har nogle bud: 

– Folkeskolerne er muligvis blevet bedre til at inkorporere flygtningebørn. Kommuner arbejder måske bedre med flygtningefamilierne, og der er også kommet frivillige organisationer, der laver lektiehjælp.

Flere uddanner sig

Undersøgelsen siger, at 40 procent af de unge var under uddannelse i perioden1986 til 1994, og at tallet mellem år 2000 og 2005 var steget til 60 procent.

Vibeke Jakobsen er økonom og seniorforsker ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecentercenter for Velfærd. Hun glæder sig over resultaterne af undersøgelsen:

– Det betyder jo noget for beskæftigelsesfrekvensen bagefter. Uddannelse er en vigtig forudsætning for at komme i arbejde, siger hun til Information og tilføjer, at der nok er sket et normskred blandt mange flygtninge og indvandrere:

– Man tilpasser sig. Mange forældre har jo også kunnet se, hvor svært det har været for dem selv at få et job uden en uddannelse.

Undersøgelsen går frem til 2014, og det er uvist, hvordan det vil gå flygtningebørn, der er kommet hertil efter 2015.

Håber det fortsætter

Maria Tvarnø er integrationschef i Roskilde Kommune. Det kan blive vanskeligt at integrere de mange flygtningebørn, som er kommet hertil siden 2014, siger hun til Information, men tilføjer dog, at hun tror, den positive udvikling kan fortsætte.

Undersøgelsen viser også en markant positiv udvikling for grupperne "andre indvandrere" og "danskfødte hvor begge forældre er indvandrere." For disse grupper er det også under ti procent, der står uden job eller uddannelse.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. nov. 2018 - 08:50   14. nov. 2018 - 08:50

Integration

bs@arbejderen.dk