20 Aug 2018  

KBH: Overskyet, 18 °C

Flere børn og unge sidder i fængsel

På trods af faldende kriminalitet

Flere børn og unge sidder i fængsel

Sidste år sad der i gennemsnit 14 mindreårige i fængsler og arresthuse hver dag. Tallet er det højeste siden 2010, til trods for at ungdomskriminaliteten er historisk lav.

Flere og flere børn og unge bliver sat i fængsler eller arresthuse - på trods af at kriminaliteten falder.
FOTO: Kristian Westfall/Fængselsforbundet
1 af 1

Flere børn og unge under 18 år spærres inde i fængsel – samtidig med, at ungdomskriminaliteten falder, skriver Fængselsforbundets fagblad Fængselsfunktionæren.

I 2016 sad der i gennemsnit 14 personer under 18 år i fængsler og arresthuse hver dag. Det viser den seneste opgørelse fra Kriminalforsorgen.

De her børn og unge har brug for en intensiv pædagogisk indsats, og ikke de voldsomme omgivelser et rigtig fængsel er.
Per Larsen, Børnerådet

Tallet for 2016 er det højeste i seks år. I 2015 var det 11, og året før var det ni mindreårige per dag. 

Stigningen kommer på trods af, at de 15-19-årige ifølge Danmarks Statistik kun begår halvt så meget kriminalitet i dag som for ti år siden.

Børneråd og fængselsbetjente advarer

Formanden for Børnerådet, Per Larsen, er meget kritisk overfor det stigende antal børn og unge, der kommer i kontakt med det rå miljø i de danske fængsler og arresthuse.

– Vi anbefaler på det kraftigste, at børn ikke sidder i fængsel, og det er afgørende, at vi får rustet vores sociale system, så det er muligt at placere dem på sikrede institutioner i stedet. De her børn og unge har brug for en intensiv pædagogisk indsats, og ikke de voldsomme omgivelser et rigtig fængsel er, siger Per Larsen til Fængselsfunktionæren

– Der er stor forskel på reglerne for, hvor længe man må sidde isoleret på en sikret institution og et arresthus eller fængsel. Blandt andet derfor kan det være meget voldsomt for børn og unge at sidde i rigtige fængsler.

Børnerådets formand understreger, at børn kun i "yderst sjældne tilfælde" bør sættes i fængsel.

Det er ikke kun Børnerådet, der er kritisk overfor at sætte børn i fængsel. Det samme er fængselsbetjentene

– Vi så helst, at unge kriminelle under 18 år opholdte sig på sikrede institutioner. Fængsler og arresthuse er ikke bygget til mindreårige. Det er barske steder. Vi prøver selvfølgelig at skærme de unge så godt som muligt, men i en tid med manglende personale og strammere sikkerhed, er det ikke altid at den pædagogiske værktøjskasse kommer tilstrækkeligt i brug, siger Fængselsforbundets formand Kim Østerbye til Fængselsfunktionæren.

Justitsministeriets Direktorat for Kriminalforsorgen er i gang med at kortlægge omfanget og baggrunden for børn og unge i de danske fængsler. Denne kortlægning er endnu ikke klar. Det er altså uvist, hvorfor antallet af børn og unge i fængslerne er steget.

FN's Børnekonvention slår fast, at børn kun må sættes i fængsel som sidste udvej og i kortest mulig tid. Hvis børn frihedsberøves, skal de holdes adskilt fra voksne og have ret til at opretholde kontakt med deres familie gennem brevveksling og besøg.

Selvom børn og unges kriminalitet har været faldende i årevis, er regeringen på vej med på en omfattende reform af indsatsen mod unge kriminelle under 18.

Langvarige varetægtsfængslinger

I 2015 sad 189 børn og unge under 18 år varetægtsfængslet i både fængsler og sikrede døgninstitutioner. Varetægtsfængsling sker uden at der er faldet en endelig dom.

Ud af de 189 varetægtsfængslinger var én tredjedel, 64, af varetægtsfængslingerne langvarige, det vil sige over tre måneder.

>> LÆS OGSÅ 189 børn og unge i fængsel uden dom

Institut for Menneskerettigheder og FN kritiserer Danmarks massive brug af varetægtsfængslinger overfor unge under 18 år.

09. mar. 2017 - 08:08   09. mar. 2017 - 10:44

Kriminalitet

ml@arbejderen.dk
Flere mindreårige i fængsel

På en gennemsnitlig dag sidder 14 børn og unge under 18 år i fængsel og arresthuse i Danmark. Det er fem mere end i 2014 og det højeste tal siden 2010.

Stigningen af børn i fængsler er sket på trods af, at børn og unge kun begår halvt så meget kriminalitet i dag som for ti år siden