25 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Fire ud af ti europæere drømmer om revolution

Vælgerkorps i EU-lande

Fire ud af ti europæere drømmer om revolution

Mange europæere frygter for fremtiden. Det gælder især i Grækenland, Frankrig og Italien, hvor mistilliden til både EU og det politiske system er stor.

FOTO: EU
1 af 1

Fire ud af ti europæere er så vrede på både EU og deres nationale politiske system, at de drømmer om revolution.

Mange mennesker oplever, at national politik hvilede på en samfundskontrakt, som nu er brudt sammen.
Ivan Krastev, Mark Leonard & Susi Dennison

Det skriver Mandag Morgen, som har set nærmere på en ny omfattende analyse af vælgerkorpsene i EU-landene, som tænketanken European Council on Foreign Relations (ECFR) netop har offentliggjort. 

Tænketanken bruger den populære tv-serie "Game of Thrones"  til at forklare de europæiske vælger­gruppers værdi- og interessefællesskaber på tværs af grænser.

Ifølge tænketanken udgør de "revolutionære" 38 procent af EU's vælgere, og de fleste kommer fra Grækenland, Frankrig og Italien. Denne gruppe har fuldstændigt mistet tiltroen til både EU og deres nationale politiske systemer. De mener, at systemet er i stykker, og at der ikke længere kan komme noget godt ud af det. Løsningen er en revolution, der tillader samfundet at starte forfra.

"EU blev skabt af samfund, som frygtede deres fortid. Nu frygter europæerne fremtiden. Det handler ikke kun om desillusion over for de europæiske institutioner i Bruxelles. Mange mennesker oplever, at national politik hvilede på en samfundskontrakt, som nu er brudt sammen," skriver forfatterne Ivan Krastev, Mark Leonard & Susi Dennison.

Danskerne har tillid

Det gælder dog ikke danskerne, som i EU-sammenhæng er det mindst revolutionære folkefærd. 

Det skyldes måske, at danskerne har stor tillid til det politiske system i både Danmark og EU.  Her er Danmark topscorer med hele 55 procent, der udtaler tillid til det politiske system. Det tilsvarende tal i Grækenland, Italien og Frankrig er under 10 procent.

På trods af danskernes tillid viser undersøgelsen dog, at 37 procent af danskerne mener, at EU ofte forhindrer politikerne i at gøre, hvad der er bedst for Danmark. Omvendt mener 22 procent, at EU beskytter danskerne mod regeringens udskejelser eller fejltagelser. Men tvivlen er også stor. 22 procent siger hverken-eller og 16 procent ved ikke.

Dansker eller europæer

Blandt de 14 lande er Danmark det land, hvor færrest føler sig som europæere. Kun 27 procent svarer, at det er lige så vigtigt at være europæer, som det er at være dansker. Det tilsvarende tal for Ungarn, som ligger i top, er 60 procent.

Rapporten 'What Europeans Really Want: Five Myths Debunked' baserer sig på interviews med 46.000 stemmeberettigede personer i 14 lande. Rapporten indeholder udover talmateriale også en analyse af de mange bevægelser, der finder sted både på nationalt og europæisk niveau. 

De 14 lande, som indgår i undersøgelsen, er udover Danmark: Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Polen, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkoslovakiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. maj. 2019 - 15:21   06. maj. 2019 - 16:11

Unionen

bi@arbejderen.dk