29 May 2020  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Faglige organisationer kræver statspulje til ligeløn

Op til forhandlinger

Faglige organisationer kræver statspulje til ligeløn

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, rejser Sundhedskartellet, BUPL, Socialpædagogerne og FOA en appel til regeringen om en ligelønspulje målrettet de kvindedominerede fag.

FOTO: PN
1 af 1

Sundhedskartellet, BUPL, socialpædagogerne og FOA har fremsendt en appel til regeringen om at afsætte en lønsumspulje målrettet de kvindedominerede fag. Baggrunden er en lønforskel på mellem 10 og 30 procent mellem de kvinde- og mandsdominerede fag med samme uddannelsesniveau.

Børn, der leger i børnehaven i dag, vil med største sandsynlighed stadig arbejde på et kønsopdelt arbejdsmarked, hvor køn bestemmer løn.
Fra apellen til regeringen

Sammen har de fire organisationer sat ønsket om en pulje til de kvindedominerede fag på kravlisten for de forestående overenskomstforhandlinger, og de appelerer nu til regeringen om også at tage ansvar.

”Børn, der leger i børnehaven i dag, vil med største sandsynlighed stadig arbejde på et kønsopdelt arbejdsmarked, hvor køn bestemmer løn, når de går på pension. Med mindre du og dine kollegaer viser handling og vilje til at skabe ligeløn. Tiden er med andre ord moden til et opgør med, at et kønsbestemt arbejdsmarked også fører til en kønsbestemt løn. Det er nu – i 2018 – at vinduet står åbent, og der er behov for Christiansborgs hjælp, hvis det skal lykkes. Aftalemodellen på det offentlige arbejdsmarked kan nemlig ikke løse hele ligelønsproblemet", lyder det fra de fire organisationsformænd.

>> LÆS HELE APELLEN

Det nævnes i appellen, at FN-organisationen ILO siden 1959 har arbejdet internationalt for ligeløn for arbejde af samme værdi. Danmark har siden haft 25 overenskomstforhandlinger, kommisioner og Ligelønsloven, der skulle sikre ligeløn, uden særlig effekt.

"Ifølge fremskrivninger fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) vil der først være ligeløn om cirka 110 år, hvis udviklingen fortsætter i samme langsomme tempo som nu. Det kan vi ikke leve med. Danmark er raslet ned af ranglisterne for ligeløn. I Norden ligger vi på sidstepladsen. Lad en forbedret økonomi bliver startskuddet på at udviklingen vender. Tag et medansvar for den reelle ligestilling. Lad os nu komme i gang."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. jan. 2018 - 14:42   05. jan. 2018 - 17:09

Ligeløn

bs@arbejderen.dk