26 Jan 2020  

KBH: Overskyet, dis, 4 °C

Fagforening støtter krigstribunal

HK Hovedstaden huser undersøgelse

Fagforening støtter krigstribunal

Spørgsmålet om krig og fred har altid været en del af fagbevægelsens grundlag, understreger HK Hovedstaden. Derfor har de valgt at huse det tribunal, der skal undersøge de danske krige i Irak og Afghanistan.

Christian Grønnemark fra HK Hovedstaden finder det naturligt, at fagbevægelsen kæmper for fred.
FOTO: HK Hovedstaden
1 af 1

HK Hovedstaden har besluttet at lægge lokale til det tribunal, der arbejder på højtryk for at undersøge, om krigene i Irak og Afghanistan var i strid med dansk og international ret.

Ønsket om fred og bekymringen for krig har altid været en del af den internationale fagbevægelses værdigrundlag.
Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden

Tribunalet blev dannet i februar af en gruppe privatpersoner, advokater og menneskeretsaktivister og skal undersøge, om krigene i Irak og Afghanistan var lovlige i forhold til international og national lovgivning. Og om dansk militær overholdt krigens love.

Tribunalet vil også vurdere, om resultatet af undersøgelsen bør få retlige konsekvenser for danske ministre, embedsfolk, militært personel og andre.

Tribunalet består af fem medlemmer: Advokat Bjørn Elmquist, overlæge Ole Hartling, speciallæge Bente Rich, jurist Preben Søegaard Hansen og professor Christen Sørensen.

Fagbevægelsens værdigrundlag

Det er ikke tilfældigt, at HK Hovedstaden støtter op om tribunalet.

– Jeg skal ikke gøre mig til dommer over dansk udenrigpolitik i Irak og Afganistan. Men ønsket om fred og bekymringen for krig har altid været en del af den internationale fagbevægelses værdigrundlag. Historisk har krige altid været næret af kapitalinteresser og magterobringer. Interesser der oftets har undergravet lønmodtageres behov og drømme, siger formand for HK Hovedstaden, Christian Grønnemark, til Arbejderen.

– Derfor tilbyder vi lokaler og faciliteter til tribunalet. Tribunalets form, kommisorium og medlemskreds udgør stor integritet, seriøsitet og faglighed. Tribunalets virke er et væsentligt initiativ for at søge sandhed og afklaring. Det arbejder i offentlighedens interesse. Dermed er det også en fagforenings interesse.

– Vi er altid interesserede i at få forhold, der omhandler krig og ufred, belyst. I krig er sandheden det første, der bliver slået ihjel. Er der begået fortielser og usandheder fra politisk side, så skal offentligheden have dette belyst. Det handler om ordentlighed, moral og etik, lyder det fra Christian Grønnemark.

Høring i november

Tribunalet er netop nu i gang med at indsamle og vurdere tusindvis af dokumenter. Det er blandt andet FN-resolutioner og Folketingets beslutninger om at gå i krig i Afghanistan og Irak, dokumenter fra dansk militær og danske myndigheder om krigene samt udenlandske undersøgelser af krigene.

Den 10. og 11. november afholder tribunalet en offentlig høring med deltagelse af eksperter og øjenvidner. Tribunalet ventes at offentliggøre sine konklusioner i slutningen af året.

Da Venstre-regeringen kom til i 2015, nedlagde den – som en af sine første handlinger – den officielle kommission, som Folketinget tidligere havde nedsat for at undersøge krigene. Det skete kort før kommissionen skulle til at afhøre de vidner, den havde indkaldt, heriblandt tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. jul. 2018 - 07:00   13. jul. 2018 - 07:10

Krig

ml@arbejderen.dk