26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer

Fagforbund i valgkamp

Inden krydset sættes

Fagforbund i valgkamp

FOA og 3F opfordrer vælgerne til at tænke velfærd, når de skal stemme den 21. november. Velfærd handler både om det nødvendige antal hænder og om løn og arbejdsforhold.

Sæt dit kryds ved en politiker, der vil ændre den økonomiske kurs, Danmark følger lige nu og vil bekæmpe social dumping, lyder opfordringen fra FOA og 3F.
FOTO: Richard Sylvestersen/Scanpix
1 af 1

Det er ikke ligegyldigt, hvor vælgerne sætter deres krydser, når de den 21. november skal stemme på kandidaterne til regionsråd og kommunalbestyrelser.

Vi håber, at de sætter deres kryds hos nogen, der vil gøre noget ved velfærden.
Dennis Kristensen, FOA

Sammensætningen får betydning for udviklingen i de næste fire år, og to af landets største fagforbund - FOA og 3F - forsøger da også at påvirke den politiske dagsorden i valgkampen med spørgsmål, som de finder afgørende for udviklingen i Danmark.

I mandags gik FOA i luften med en egentlig kommunalvalgskampagne "Velfærdens stemme". Kampagnen, der kører frem til valgdagen på nettet, på sociale medier og i webannoncer, har en film med kampagnens navn som omdrejningspunkt. 

>>SE FILMEN: Velfærdens stemme 

– De fleste partier taler varmt om velfærden, men når det kommer til stykket ude i virkeligheden, så er det så som så, med opbakningen, siger forbundsformand Dennis Kristensen om baggrunden for kampagnen.

Økonomisk kursændring

FOA har mere end 150.000 erhvervsaktive medlemmer. Hovedparten af dem arbejder i det offentlige indenfor social- og sundhedssektoren, hvor de oplever, at de hele tiden skal løbe hurtigere, og ikke kan løse opgaverne så godt og med den faglighed, som de burde.

Sker der ikke en økonomisk kursændring, frygter FOA, hvordan det bliver i 2021, når den kommende valgperiode i kommuner og regioner udløber.

– Da vil der være 26.900 flere børn under seks år og 33.800 flere ældre over 80 år, men ikke flere varme hænder til at tage sig af dem. Det vil vi have danskerne til at tænke over, og så håber vi, at de sætter deres kryds hos nogen, der vil gøre noget ved det, siger Dennis Kristensen.

Tre mærkesager

Danmarks største fagforbund 3F har valgt at sætte fokus på løn- og arbejdsforhold ved udlcitering; lærlinge- og praktikpladser til unge og kampen mod social dumping.

De 3F-medlemmer, der opstiller til valget - uanset politisk tilhørsforhold - og som støtter de tre mærkesager, får sponseret trykning af valgfoldere og Roll-up til brug i kampen om vælgernes stemmer. 3F hjælper også med fakta, blandt andet i form af en undersøgelse af kommunernes og regionernes brug af arbejdsklausuler mod social dumping.

– Det er vores håb, at alle 3F-kandidater aktivt vil bruge dette redskab i valgkampen, og tage fat på de tiltag som deres kommune mangler at beslutte, siger forbundssekretær Henning Overgaard.

Tilsvarende dokumentationsmateriale er udarbejdet om lærlinge- og praktikpladser.

Skriv under på Lærlingeløftet

På landsplan mangler 12.440 unge en praktikplads, og det er simpelthen ikke godt nok, fastslår forbundsformand Per Christensen.

– Vi svigter de unge og fremtidens arbejdskraft, når vi ikke kan tilbyde en ordentlig uddannelse. Vi skal have politikerne ude i kommunerne til at forstå, at de må stille krav til virksomhederne og få dem til at tage flere lærlinge.

For at sætte ekstra fokus på manglen på praktikpladser har 3F benyttet den opmærksomhed, et valg giver, til at søsætte en underskriftsindsamling - Lærlingeløftet.

– Skriv under på Lærlingeløftet og hjælp med at få kandidaterne til kommunalvalget den 21. november til at arbejde for flere lærepladser, lyder opfordringen fra 3F-formanden.

Den opfordring har foreløbig mere end 19.000 fulgt.

>>SKRIV UNDER PÅ LÆRLINGELØFTER HER

Endelig har 3F'erne fået tilbudt kandidattræning, det vil sige hjælp til at føre valgkamp og til at skærpe den politiske argumentation.

25. okt. 2017 - 09:29   25. okt. 2017 - 15:17

KV 2017

noc@arbejderen.dk