26 May 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 12 °C

Fagbevægelsen advarer om utryghed og selvcensur

Kritik af ny vejledning om ytringsfrihed

Fagbevægelsen advarer om utryghed og selvcensur

Ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed har mere fokus på risikoen ved end muligheder for at ytre sig. Fagbevægelsen, eksperter og politikere kritiserer forslaget.

Angrebet på ytringsfriheden er ikke ny. Her ses en gruppe unge i aktion i 2009.
FOTO: Martin Mounzer
1 af 1

Justitsminister Søren Papes forslag til ændringer i vejledning om offentligt ansattes ret til at ytre sig skaber usikkerhed og risikerer at føre til øget selvcensur.

Det er i den grad et vink med en vognstang om, at man faktisk ønsker at begrænse offentligt ansattes ytringsfrihed.
Mona Striib, FOA

Sådan lyder den udbredte kritik fra især de faglige organisationer. De har allerede inden deadline for forslagets høringsfrist på mandag den 18. februar været ude med skarpe indsigelser mod ændringerne.

– De nye formuleringer er så uklare, at det vil være næsten umuligt for den enkelte medarbejder at gennemskue, hvad de må og ikke må – og derfor risikerer vi, at de offentligt ansatte giver sig selv endnu mere mundkurv på, end de gør i forvejen, siger Arne Grevsen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Frygt for at ytre sig

I dag er alt for mange usikre på, hvor grænserne går. Både blandt personale og arbejdsgivere kender kun få til reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Og mere end hver anden ansatte er bange for at ytre sig af frygt for sanktioner fra arbejdsgiveren. Det har flere undersøgelser vist gennem en årrække, bl.a. fra det tidligere FTF – nu FH.

Ifølge Søren Pape er formålet med ændringerne at gøre det mere tydeligt for social- og sundhedsassistenter, lærere, pædagoger og alle andre ansat inden for det offentlige, hvornår de må udtale sig i pressen eller til andre instanser om kritisable forhold på deres arbejdsplads. 

Men det formål lever den nye vejledning slet ikke op til, mener fagforbundet FOAs formand Mona Striib. Hun er helt på linje med Arne Grevsen:

Politisk makværk

– Det er simpelthen politisk makværk og i den grad et vink med en vognstang om, at man faktisk ønsker at begrænse offentligt ansattes ytringsfrihed. Det kan ikke tolkes som andet end et forsøg på at lægge låg på, så vores medlemmer ikke kan fortælle borgerne om, hvordan virkeligheden er, så politikerne kan blive ved med at spare i den offentlige sektor, udtaler Mona Striib til FOAs fagblad.

Også de faglige akademikerorganisationer mener, at den nye vejledning får negative konsekvenser.

Juridisk chef i Djøf, Rami Christian Sørensen, mener, at vejledningen vil anspore sosu'er, akademikere og pædagoger til at "holde mund", og Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, kalder vejledningen for "skadeligt for ytringsfriheden."

Det nye i Søren Papes forslag er ifølge Politiken en tilføjelse på halvanden side, som indeholder en række undtagelser fra offentlighedsloven.

Ifølge vejledningen skal den ansatte tænke over formålet med at videregive oplysninger. Er der modstående hensyn, som gør, at oplysninger ikke skal videregives, spørger ministeriet og peger derefter selv på, at ansatte skal overveje, om det kan have negative konsekvenser for myndigheden.

Lektor i sociologi ved Roskilde Universitet, Rasmus Willig, har forsket i ansattes ytringsfrihed. Han mener, at vejledningen er blevet mere uklar:

– Selv som ekspert har man nu svært ved at forstå, hvad der står. Hvordan vil det så ikke være for lægfolk – som i forvejen er dybt utrygge ved at ytre sig? Det har intet at gøre med en vejledning længere, siger han til Politiken.

I samfundets interesse

Rasmus Willig gør opmærksom på, at selv ytringer, der har negative konsekvenser for myndigheden kan være i samfundets interesse:

– I stedet for at lægge vægten på, hvad der er muligt og give gode eksempler på dét, lægger man vægt på farerne, fx strafbare forhold og risikoen for at blive fyret. Det får desværre den konsekvens, at man bliver skræmt i stedet for opmuntret. Og at man faktisk kan komme i tvivl om sin grundlæggende ytringsfrihed.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund vil indkalde justitsministeren til et samråd om den ny vejledning:

– Ministeren skal ikke slippe afsted med de facto at indskrænke ytringsfriheden. Det er udemokratisk, og det ser rigtigt ringe ud, når han endda er minister i en regering med en blakket fortid, når det kommer til at mørklægge og lukke munden på whistleblowere, siger hun.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. feb. 2019 - 05:50   16. feb. 2019 - 06:00

ytringsfrihed

bs@arbejderen.dk
Undersøgelser af frygten for at udtale sig blandt ansatte

FTF foretog i 2016 en undersøgelse blandt 4.800 af medlemmerne. Den viste, at 60 procent var bange for at ytre sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads. Tallet var en stigning på 10 procent i forhold til en undersøgelse fire år tidligere.

Lignende undersøgelser vedrørende frygten for at ytre sig blandt Dansk Magisterforenings og FOAs medlemmer viser tilsvarende tal og tendens.

Ny undersøgelse fra Center for Offentlige og Private Ansattes Ytringsfrihed ved RUC viser, at ansatte i den private plejesektor er markant mere tilbageholdende med at påtale kritisable forhold over for deres tillidsmand eller leder, end offentligt ansatte i plejesektoren. Endvidere er der ikke samme ret til at ytre sig for de privat ansatte.

Kilde: FTF.dk