26 Aug 2019  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Fagbevægelse efterlyser penge til de lovede ekstra hænder

Nyt udspil fra sundhedsminister

Fagbevægelse efterlyser penge til de lovede ekstra hænder

Regeringen vil sikre flere ansatte i sundhedsvæsenet ved blandt andet at uddanne flere og få deltidsansatte sygeplejersker op i tid. Men hvor er de ekstra penge til at sikre de ekstra hænder, spørger fagbevægelsen.

Fra Glostrup Hospital.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Sundhedsministeren fremlagde fredag et politisk udspil, der lover flere hænder og større arbejdsglæde i sundhedssektoren. Udspillet kommer i forlængelse af sundhedsreformen.

Hvis man gerne vil gøre praktikpladsaftalen ambitiøs bliver der nødt til at følge penge med.
Torben Hollmann, FOA 

Regeringen vil sikre flere uddannelsespladser til social- og sundhedsarbejdere, sygeplejersker og praktiserende læger. Samtidig er der planer om, at få nogle af de 28.999 sygeplejersker, der arbejder på deltid, til at arbejde nogle flere timer om ugen.

Det er positivt, men hvor skal pengene til den store reform og de ekstra hænder komme fra, spørger Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

>> LÆS OGSÅ: Sundhedsudspil løser ikke problemerne

– Det står stadig rungende uklart, hvordan de mange ekstra timer skal finansieres, siger hun og henviser til, at sundhedseksperter peger på, at reformen bygger på tvivlsomme gevinster ved effektivisering og at der ikke er afsat penge nok til driften af sundhedsvæsenet.

Sundhedsministeren mener blandt andet på, at en bedre tilrettelæggelse af arbejdet kan få sygeplejersker til at arbejde flere timer.

Men når der er så mange deltidsansatte, hænger det jo sammen med at alt for stort arbejdspres og for få ressourcer, erklærer Majbrit Berlau.

>> LÆS OGSÅ: Sygehuse fyrer op mod 500 ansatte

– Det er for enkelt at tro, at der kan skaffes flere hænder alene gennem nye og motiverende måder at tilrettelægge arbejdet på. Der har i årevis været forsøg rundt om i landet med at modernisere arbejdsgange, siger hun.

Flere læger

Et centralt punkt i regeringens udspil er uddannelse af flere læger i almen medicin.

Regeringen vil afsætte i alt 60 millioner kroner ekstra til at rekruttere flere læger. Blandt andet er planen at øge antallet af pladser på hoveduddannelsesforløbet i speciallægeuddannelsen i almen medicin med 30 i 2019 og 70 i 2020. Det kommer oven i et allerede aftalt løft på 30 hvert af de to år. 

Der er stor mangel på praktiserende læger. En opgørelse fra 2018 viste, at 70 procent af landets læger havde lukket for tilgang. Som en konsekvens af det har den enkelte praktiserende læge et rekord stort antal patienter. En analyse fra Praktiserende Lægers Organisation viser, at hver enkelt læge i gennemsnit har 1643 patienter. Og problemet bliver større de næste 10 år, hvor omkring en tredjedel af landets praktiserende læger går på pension.

Der er afsat 40 millioner kroner i regeringens udspil til rekruttering af flere sygeplejersker. Her er planen at øge antallet af uddannelsespladser med 150 om året i perioden 2019-2022. Der er allerede i dag stor mangel på sygeplejersker. En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd (DSR) fra marts 2018 viste, at der var omkring 5000 ubesatte sygeplejerskestillinger på landsplan.

>> LÆS OGSÅ: Bemanding på sygehuse er helt i bund

Formand for DSR, Grete Christensen, glæder sig over planen om at uddanne flere sygeplejersker, men opfordrer samtidig til, at regeringen dropper det årlige sparekrav på to procent på professionshøjskolerne, hvor uddannelsen finder sted. 

Strid om penge

Regeringen fremhæver også, at der er brug for at uddanne flere social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere og blive bedre til at fastholde de allerede uddannede.  

FOA har længe efterlyst reelle løsninger på rekrutteringsproblemet. Forbundet har lavet beregninger, der viser, at der over de næste 10 år bliver brug for over 40.000 nye SOSU-assistenter og -hjælpere, fordi antallet af ældre stiger og mange af de nuværende ansatte er på vej på pension. 

En undersøgelse fra STAR viser, at der i foråret 2018 var slået 576 stillinger op på SOSU-området, som kommunerne ikke kunne få besat.

Regeringen lægger i sit udspil op til, at der skal laves en aftale med kommunerne og regionerne om uddannelse af langt flere SOSU'er. Men der er hverken sat antal på eller afsat ekstra penge. Det er uacceptabelt, mener Torben Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

– Der er ikke noget grundlæggende nyt i regeringens udspil, som kan være med til at sikre, at flere optages på landets social- og sundhedsuddannelser. Jeg havde gerne set, at nogle af de seks milliarder, som blev præsenteret i det samlede udspil til sundhedsreform, blev øremærket til at øge rekrutteringen, siger han.

– Regeringen lægger op til en ambitiøs praktikpladsaftale med Kommunernes Landsforening. Men forhandlingerne om større optag på uddannelserne er lige nu gået i stå. Hvis man gerne vil gøre aftalen ambitiøs bliver der nødt til at følge penge med, tilføjer SOSU-formanden. 

Han peger på, at regeringen påstår, at kommunerne har fået penge til at løse opgaven med flere på uddannelserne, mens kommunerne er af en anden mening. 

– De opfører sig uanstændigt overfor de ansatte i sundhedsvæsenet, der er under et kæmpe pres, siger Torben Hollmann. 

Lægesekretærer er ikke med

Lægesekretærerne er skuffede over, at deres faggruppe ikke er en del af regeringens udspil.

– Det er vigtigt, at regeringen indser, at vi skyder os selv i foden, hvis vi kun har fokus på det kliniske personale. Mange undersøgelser viser, at både læger og sygeplejersker drukner i administrative opgaver, som tager deres tid fra patienterne. Derfor er man nødt til at tænke lægesekretærerne ind, når det handler om at skaffe flere hænder til patienterne. Vi er uddannet til at få den sundhedsadministrative del udført effektivt og hurtigt,  siger Nathali Degn, formand for Danske Lægesekretærer i HK Kommunal.

De seneste år er der blevet skåret kraftigt ned på antallet af lægesekretærer mange steder i sundhedsvæsenet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. jan. 2019 - 13:22   24. jan. 2019 - 12:48

Sundhedsreform

ur@arbejderen.dk
Flere hænder i sundhedssektoren
 • Der afsættes 60 millioner kroner i 2019 til at rekruttere flere læger ved blandt andet at oprette flere uddannelsespladser.
 • Der skal bruges 200 millioner kroner i 2019 på at oprette flere sundhedshuse i hele landet.
 • Der afsættes 40 millioner kroner til at rekruttere flere sygeplejersker. Der skal blandt andet  oprettes flere uddannelsespladser og flere sygeplejersker skal på fuld tid.
 • Der skal uddannes flere social- og sundhedsarbejdere og de skal varetage flere opgaver.
 • Der skal uddannes flere sundhedsplejersker og specialpsykologers kompetencer skal bruges bedre i psykiatrien.
 • Regeringen vil nu drøfte de 25 forslag i udspillet med fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Kilde: Regeringens udspil "Flere hænder og større arbejdsglæde".

Lars Løkkes sundhedsudspil

Den 16. januar 2019 fremlagde regeringen sit udspil til sundhedsreform:

 • Regeringen vil nedlægge de fem regioner med udgangen af 2020. I stedet oprettes fem lokale sundhedsforvaltninger i områder, der svarer til de nuværende regioner.

 • De lokale forvaltninger skal styres fra et statslig organ, "Sundhedsvæsen Danmark", som kommer til at stå for den overordnede økonomi og får hovedsæde i Aarhus.

 • Der oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring de store akutsygehuse rundt om i landet. Deres ansvar bliver at sikre en bedre sammenhæng mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Regeringen vil afsætte seks milliarder kroner til en ny fond, der skal styrke det nære sundhedsvæsen.

 • En del af regeringens mål er, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser om året. Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.

 • For at få mere sundhedspersonale i fremtiden skal der optages 2.000 flere sygeplejersker på landets studier fra 2022. På medicinstudiet kommer 160 ekstra pladser i 2019 pg 2020.

 • Sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted i systemet, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.