22 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

EU vil indføre myndighed for arbejdsmarkedet

Kronjuvelen i socialt Europa?

EU vil indføre myndighed for arbejdsmarkedet

I sidste uge satte EU-kommissionen mere kød på den "sociale søjle" med forslag om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, som skal fremme arbejdskraftens frie bevægelighed.

FOTO: Lukasz Kobus/European Union
1 af 1

Transportarbejdere i hele Europa havde ørene på stilke, da EU’s beskæftigelseskommissær, Marianne Thyssen, i sidste uge præsenterede et forslag til en helt ny "europæisk arbejdsmarkedsmyndighed", som på en gang skal bidrage til at fremme arbejdskraftens mobilitet og bekæmpe svindel og omgåelse af reglerne.

Vi er bekymret over forslaget til mandat, som handler om at understøtte den fri bevægelighed for serviceydelser og mægle mellem stater.
Eduardo Chagas, ETF’s generalsekretær

Selv kaldte kommissæren det nye agentur, som der er tale om, for kronjuvelen i den sociale søjle, som er det nye symbol for et mere "socialt Europa", som blev udråbt på et topmøde i Gøteborg sidste år.

>> LÆS OGSÅ: Skjult dagsorden bag 'social søjle'

Ifølge forslaget skal der opbygges en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed i form af et agentur. Der skal ansættes omkring 140 folk, og det kommer til at koste 50 millioner euro (370 millioner kr.) om året.

Den nye myndigheds opgaver bliver ifølge kommissionen at informerer både arbejdstagere og givere om rettigheder og pligter i forbindelse med at arbejde i andre EU-lande og om muligheder for adgang til servicefaciliteter. Agenturet skal støtte medlemslande i en fælles indsats, for at sikre at EU-lovgivningen bliver overholdt, det inkluderer også fælles inspektion.

Endelig skal agenturet kunne mægle, når der opstår uenigheder mellem landene, når det gælder grænseoverskridende problemer.

Skal inviteres til kontrolbesøg

Den nye EU-myndighed får ikke mandat til at lave selvstændige kontroller i medlemslandene, men kan blive inviteret af et medlemslands myndigheder til at deltage i kontrolbesøg.

Eller som Kommissær Thyssen sammenfatter det i en pressemeddelelse:

"Vores arbejde med at sikre retfærdig bevægelighed for arbejdskraften kulminerer i dagens forslag om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Dette er afgørende for et velfungerende europæisk arbejdsmarked. Det vil hjælpe borgere og virksomheder, som flytter inden for EU, med at finde de rette oplysninger og styrke samarbejdet mellem medlemslandene for at håndhæve retfærdige og effektive regler".

Den ultimative nedtur

Men tilbage til det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF, som længe har talt for at få en sådan slags europæisk arbejdstilsyn.

"Vi havde håbet, at sådan en ny myndighed kunne være et konkret skridt i udformningen af den såkaldte sociale søjle, at dette længe ventede agentur skulle hjælpe arbejdere med at får deres rettigheder og bekæmpe social dumping. Men forslaget er den ultimative nedtur. Lad os håbe, at EU-parlamentet og Rådet giver forslaget nogle tænder, før det bliver til virkelighed", skriver ETF på sin hjemmeside.

ETF's foreløbige dom over forslaget er hård: "Det er ikke meget mere end en informationsdisk for arbejdsgivere og snakkeklub for de nationale myndigheder. Det mangler muskler, uafhængighed og arbejderrepræsentation. Alt sammen betyder det, at EA risikerer at blive et svagt forsvar for faglige rettigheder – og endda et forstyrrende element i lande eller sektorer, hvor effektive kollektive forhandlinger allerede skaffer gode vilkår".

Kan liberalisere regler

ETF’s generalsekretær, Eduardo Chagas, understreger, at fagbevægelsen skal have fuld indflydelse på udformningen og driften af den europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (EA). Ifølge Kommissionens forslag, skal Kommissionen selv styre agenturet, og fagbevægelsen er sat på sidelinjen i et rådgivende organ.

– Vi er bekymret over forslaget til EA’s mandat, som handler om at understøtte den fri bevægelighed for serviceydelser og mægle mellem stater, som er uenige om arbejdsmarkedsspørgsmål. Et EA alene styret af Kommissionen og Rådet, som mødes bag lukkede døre, kan vælge at liberalisere håndhævelsen af reglerne for fri bevægelighed og cementerer social dumping og ræset mod bunden, siger han.

Skal beskytte arbejdere

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, er mindre kras i tonen og hilser initiativet velkommen.

– En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed er nødvendig for at bekæmpe grænseoverskridende svindel. Det skal handle om at beskytte arbejdere – og ikke blot endnu et redskab for det indre marked – og det skal respektere de nationale overenskomstsystemer, siger EFS generalsekretær, Luca Visentini.

Forslaget går nu videre til både parlament og råd til videre behandling, men EU-Kommissionen forestiller sig, at det nye agentur allerede skal være under opbygning i 2019 og fuldt funktionsdygtig i 2023.

Artiklen har tidligere været bragt på eufagligt.dk.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. mar. 2018 - 12:15   23. mar. 2018 - 14:25

EU-union

Hans Brinkmann, EUfagligt.dk
EU's sociale søjle
  • EU's "sociale søjle" omfatter 20 principper og rettigheder, fordelt på tre kapitler: lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion. 

  • Med begrebet "social søjle" understreger EU-kommissionen, at social- og arbejdsmarkedspolitikken er en del af det absolutte fundament for EU, EU's Økonomiske og Monetære Union og EU's Indre Marked.

  • EU-kommissionens forslag omfatter både lovgivning (nye og ændrede EU-direktiver) og politiske henstillinger. For eksempel har EU-kommissionen som en del af "søjlen" allerede fremsat forslag til et nyt direktiv, som herhjemme vil føre til ny lovgivning om barselsorlov og barns første sygedag, samt ændringer i de overenskomst-aftalte ordninger på området.

  • Vedtages EU-kommissionens forslag, vil den sociale søjle i første omgang kun omfatte eurolandene, men de øvrige EU-lande inviteres til at deltage.

  • Den danske regering har på et ministerrådsmøde været med til at vedtage EU-kommissionens forslag, som ifølge kommissionen vil blive fulgt op af omfattende EU-lovgivning på området, hvor kommisionen med egne ord vil benytte "alle redskaber i værktøjskassen".