23 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 27 °C

EU vil fremme mere privatisering i alle lande

Ny rapport på vej

EU vil fremme mere privatisering i alle lande

EU-kommissionen har bestilt en rapport, der indeholder data over alle offentligt ejede selskaber i EU-landene. Meget tyder på, at hensigten er at få igangsat en ny privatiseringsbølge.

Skal almindeligt postevand være en vare, der sælges af private med profit for øje? Det vil vise sig, når EU-kommissionen i den kommende tid offentliggør sine planer på baggrund af en ny rapport.
FOTO: Ali Nabulsi
1 af 1

I EU's medlemslande er der stadig offentlige virksomheder og andre aktiver, der mangler at blive privatiseret, og det vil EU-kommissionen nu gøre noget ved.

Vi vil omhyggeligt gennemgå KPMG's rapport og den europæiske semesterproces for 2018 for eventuelle indikationer på, at EU vil gå i spidsen for en ny privatiseringsbølge.
Corporate Europe Observatory

Om kort tid forventes EU-kommissionen at offentliggøre en rapport, der indeholder data om alle offentligt ejede aktiver i EU-landene. Rapporten bliver leveret af den multinationale revisionskoncern KPMG.

Af EU-kommissionens udbudsmateriale fremgår det, at rapporten skal bruges til at "opmuntre medlemslandene til bedste praksis angående styringen af deres aktiver (herunder omstrukturering og/eller privatisering)".

Derfor skal rapporten ifølge udbudsmaterialet også indeholde en analyse af, hvor stor en "tiltrækningskraft" offentligt ejede virksomheder eller fonde vil have på markedet ved en privatisering.

Ikke første gang

Ifølge EU-traktaterne må EU ellers ikke blande sig i ejerskabsforhold i medlemslandene. Det har EU-kommissionen dog gjort til stadighed, påpeger EU's lobby-vagthund, Corperate Europe Observatory (CEO) i en artikel om EU-kommissionens nye privatiseringsplaner. 

For eksempel har EU i forbindelse med det såkaldte Europæiske Semester henstillet til den kroatiske regering, at den skal "fremskynde afviklingen af statsejede virksomheder og andre statsaktiver", oplyser CEO.

Og i Portugal har regeringen efter krav fra EU privatiseret vandforsyningen med store negative konsekvenser for landets indbyggere.

Derfor har Corperate Europe Observatory også tænkt sig at følge tæt, hvordan den kommende rapport vil blive brugt:

"Vi vil omhyggeligt gennemgå KPMG's rapport og den europæiske semesterproces for 2018 for eventuelle indikationer på, at (EU-kommissionen) vil gå i spidsen for en ny privatiseringsbølge," lyder det fra CEO.

Kommuner i søgelyset

Den bestilte oversigt over offentligt ejede virksomheder og deres markedsværdi ved en privatisering omfatter også kommunalt ejede virksomheder. EU-rapporten kan således komme til at spille sammen med regeringens planer om at privatisere forsyningssektoren, for eksempel vandforsyningen.

Regeringens udspil "Fair og lige konkurrence" trækker i samme retning, hvor kommunale serviceydelser kaldes for "opgavetyveri", hvis serviceydelserne også kan leveres af private virksomheder.

>> LÆS OGSÅ: Regering vil stoppe offentligt "opgavetyveri"

– Vi vil sætte ind på en bred front og give vores erhvervsvirksomheder et større råderum, blandt andet med nye og mere klare regler, som begrænser offentlig erhvervsaktivitet, sagde økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) ved præsentationen af regeringens udspil.

DI glæder sig over regeringens udspil.

– Det har længe været et problem for virksomhederne, at de oplever konkurrence fra den offentlige sektor. Men med regeringens udspil håber vi, at det bliver begrænset mærkbart. Det offentlige skal ikke konkurrere på markeder, hvor de private er i forvejen, lyder det fra Tine Roed, direktør i DI.

29. nov. 2017 - 07:00   29. nov. 2017 - 07:10

Privatisering

he@arbejderen.dk